Tải bản đầy đủ - 51 (trang)
Phần 1: Giới thiệu về Thuê – Mua Bất động sản

Phần 1: Giới thiệu về Thuê – Mua Bất động sản

Tải bản đầy đủ - 51trang

Phần 1: Giới thiệu về Thuê – Mua Bất động sản Thuê Bất động sản:

Thuê tài chínhThuê hoạt độngChuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sởKhông cóhữu tài sảnChuyển giao quyền sở hữu tài sản vào cuối thời hạn thuêKhông cóThời gian thuê gần bằng thời gian sử dụng kinh tế của tài sảnThời gian thuê là ít so với thời gian sử dụng kinh tế của tài

sảnThuê thiết bị máy mócThuê văn phòng, nhà xưởngPhần 1: Giới thiệu về Thuê – Mua Bất động sản Phân biệt giữa Thuê và Mua bất động sản:

Tính sở hữu:-Trường hợp thuê bất động sản thì người đi thuê không có quyền sở hữu, định đoạt mà chỉ có quyền sử dụng theo

như trong điều khoản cho thuê.

-Trường hợp mua bất động sản thì doanh nghiệp có quyền sở hữu quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, đồng

thời có quyền định đoạt, mua bán bất đông sản.Phần 1: Giới thiệu về Thuê – Mua Bất động sảnChi phí:-Trường hợp thuê bất động sản thì doanh nghiệp định kỳ phải trả chi phí thuê cho người cho thuê, chi phí này được

tình vào chi phí hoạt động của doanh nghiệp.

-Trường hợp mua bất động sản thì doanh nghiệp đầu tư nguồn vốn ban đầu nhất định để sở hữu bất động sản, nguồn

vốn này được tài trợ bằng vốn của chủ sở hữu, vốn cổ phần, vốn vay… Trong trường hợp sử dụng vốn vay, doanh

nghiệp phải thanh toán chi phí lãi vay cho chủ nợ, chi phí này được tính vào chi phí tài chính của doanh nghiệp.Phần 1: Giới thiệu về Thuê – Mua Bất động sảnGiá trị còn lại của bất động sản: Phần giá trị của BĐS sau khi kết thúc thời gian sử dụng-Trường hợp thuê không mang lại cho công ty các khoản lợi ích trong giá trị còn lại của bất động sản, việc hào

mòn mất giá cũng không ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của công ty.-Trường hợp mua thì giá trị còn lại này có thể khá đáng kể nếu bất động sản đó đã giữ lại giá trị của nó hoặc

được đánh giá cao về giá trị khi hết thời gian sử dụng. Chủ sở hữu bất động sản có quyền với giá trị còn lại này

và phải gánh chịu những rủi ro mà giá trị còn lại sẽ khác đi so với chi phí của bất động sản tại thời điểm đó nó

được mua.Phần 2: Các yếu tố tác động tới quyết định Thuê – Mua Bất động sản1. Yêu cầu về mặt không gian Khi mà nhu cầu về không gian của một doanh nghiệp là ít hơn nhiều so với việc sở hữu hoàn toàn một bất động sản thì

quyết định đi thuê là phù hợp hơn.Phần 2: Các yếu tố tác động tới quyết định Thuê – Mua Bất động sản2. Lượng không gian thời gian cần thiết Khi tuổi thọ kỳ vọng của một tài sản vượt quá thời gian sử dụng dự kiến của công ty, các công ty thường chọn giải pháp

đi thuê hơn hơn là chịu chi phí liên quan đến việc bán một tài sản ít thanh khoản. Có thể giải thích xu hướng này một phần do lợi thế so sánh của bên cho thuê trong việc tạo ra hoặc xác định các mục

đích sử dụng thay thế cho các tài sản đó.Phần 2: Các yếu tố tác động tới quyết định Thuê – Mua Bất động sản3. Khả năng chịu rủi ro Giá trị còn lại của bất động sản bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi giá trị nội tại của tài sản. Khi quyết định sở hữu bất động

sản mang lại rủi ro lớn thì nên đi thuê.Phần 2: Các yếu tố tác động tới quyết định Thuê – Mua Bất động sản4. Chuyên môn quản lý Doanh nghiệp có thể không có chuyên môn trong việc quản lý tài sản là bất động sản dẫn đến việc sử dụng không hiệu

quả bất động sản. Khi đó doanh nghiệp nên đi thuê bất động sản.Phần 2: Các yếu tố tác động tới quyết định Thuê – Mua Bất động sản5. Bảo trì Các tòa nhà, kho xưởng cần được bảo trì bởi người cho thuê, doanh nghiệp cần đảm bảo chi phí bảo trì này sẽ không

quá lớn nếu không sẽ phải chấp nhận một khoản giá thuê cao hơnPhần 2: Các yếu tố tác động tới quyết định Thuê – Mua Bất động sản6. Tòa nhà phục vụ mục đích đặc biệt Các tòa nhà, kho xưởng cần được bảo trì bởi người cho thuê. Doanh nghiệp cần đảm bảo chi phí bảo trì này sẽ không quá lớn nếu không sẽ phải chấp nhận một khoản giá thuê cao

hơn.Phần 2: Các yếu tố tác động tới quyết định Thuê – Mua Bất động sản7. Cân nhắc về thuế Các ưu đãi về thuế sẽ khuyến khích các cá nhân sở hữu bất động sản và cho các doanh nghiệp thuê lại. Tuy nhiên, đạo

luật thuế năm 1986 đã xóa bỏ điều này. Nhìn chung, hiện nay, thuế có ít ảnh hưởng đối với quyết định đi thuê hay sở

hữuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần 1: Giới thiệu về Thuê – Mua Bất động sản

Tải bản đầy đủ ngay(51 tr)

×