Tải bản đầy đủ - 36 (trang)
Các hình thức kinh doanh xuất khẩu chủ yếu.

Các hình thức kinh doanh xuất khẩu chủ yếu.

Tải bản đầy đủ - 36trang

Tài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/

3.1. Xuất khẩu trực tiếp

Xuất khẩu trực tiếp là việc xuất khẩu các hàng hoá và dịch vụ do chính doanh nghiệp sản

xuất ra hoặc đặt mua từ các xí nghiệp sản xuất trong nước, sau đó xuất khẩu chúng trên

danh nghĩa là hàng của mình.

3.2. Xuất khẩu uỷ thác

Theo hình thức này, đơn vị ngoại thương đứng ra đóng vai trò là trung gian xuất khẩu làm

thay cho các đơn vị sản xuất những thủ tục cần thiết để xuất khẩu hàng hoá và hưởng phần

trăm theo giá trị hàng xuất khẩu đã được thoả thuận.Tài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/Tài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/

3.3.Buôn bán đối lưu.

Đây là phương thức giao dịch mà xuất khẩu cần kết hợp chặt chẽ với nhập khẩu, người

bán đồng thời là người mua, lượng hàng trao đổi tương đương nhau về giá cả. Mục đích

xuất khẩu ở đây, không phải là thu ngoại tệ, mà là thu về một lượng hàng có giá trị tương

đương giá trị của lô hàng đã xuất. Có nhiều loại hình buôn bán đối lưu như : Hàng đổi

hàng, trao đổi bù trừ, mua đối lưu...

- Hình thức hàng đổi hàng: là việc một bên dùng hàng hoá để đổi lấy một lượng hàng

tương đương, việc giao hàng diễn ra hầu như đồng thời. Trong nghiệp vụ đổi hàng cổ điển,

đồng tiền không được dùng để thanh toán và chỉ có hai bên tham gia. Ngày nay, có thể sử

dụng đồng tiền làm phương tiện thanh toán một phần hàng và có thể có nhiều bên tham

gia.

- Hình thức trao đổi bù trừ: Hai bên tiến hành trao đổi hàng hoá trong một thời gian dài và

dùng một tài khoản chung để theo dõi nghiệp vụ giao và nhận hàng hoá của hai bên. Đến

cuối kỳ hai bên sẽ tiến hành thanh toán số tiền chênh lệch theo tính toán.

- Hình thức mua đối lưu: Là hình thức mà một bên ký hợp đồng mua hàng có thanh toán và

cam kết thanh toán trong một khoảng thời gian nhất định , sau đóa bán cho bên kia một

lượng hàng hoá khác có giá trị tương tự và cũng được nhận tiền thanh toán. Giá trị của hai

bên hợp đồng này không nhất thiết phải bằng nhau, thời gian thông thường là từ 1 đến 5

năm và danh mục hàng hoá được mở rộng.

3.4. Tạm nhập tái xuất

Là hàng tạm thời cho phép nhập vào nước mình, sau đó lại mang ra như hàng hoá của nước

ngoài đưa vào triển lãm, hội chợ,... các hàng này được miễn thuế nhập khẩu và xuất khẩu.Tài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/Tài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/

3.5 Chuyển khẩu

Hàng mua của nước này bán cho nước khác, không làm thủ tục xuất nhập khẩu.

Thường thì hàng đi thẳng từ nước xuất khẩu sang nước nhập khẩu. Người kinh doanh

chuyển khẩu trả tiền cho người xuất khẩu và thu tiền của người nhập khẩu hàng đó, thường

khoản tiền thu lớn hơn khoản tiền trả cho người xuất khẩu.

3.6. Xuất khẩu tại chỗ

Đây là hình thức xuất khẩu mới nhưng có nhiều ưu điểm nên đang được phổ biến

rộng rãi. Đặc điểm của loại hình xuất khẩu này là hàng hoá không bắt buộc phải vượt qua

biên giới quốc gia để đến tay khách hàng , ...do đó, giảm được nhiều thủ tục, giảm nhiều

chi phí xuất khẩu, mức độ rủi ro thấp.

3.7. Gia công xuất khẩu

Là loại loại hình chế biến sản phẩm theo mẫu mã,tiêu chuẩn thoả thuận giữa hai bên.

bên sản xuất nhập nguyên liệu, mẫu mã, thiết bị kỹ thật để sản xuất ra sản phẩm bằng nhân

công của mình, sau đó giao lại cho bên đặt làm và nhận tiền công theo hợp đồng. Đây là

một hình thức xuất khẩu lao động qua hàng hoá.

Có hai loại hình chủ yếu về gia công xuất khẩu ở nước ta :

- Nhận nguyên liệu giao thành phẩm.

- Mua đứt bán đoạn.

II. NỘI DUNG CỦA KINH DOANH XUẤT KHẨU

Hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hoá là một hệ thống nghiệp vụ khép kín tạo nên

những vòng quay kinh doanh. Nội dung cơ bản của kinh doanh thực tế phức tạp hơn nhiều

so với hoạt động mua bán trong nước vì có yếu tố nước ngoài tham gia vào.Tài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/Tài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/

1. Nghiên cứu của thị trường quốc tế

Là công việc quan trọng trong chu trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp . Nghiên

cứu thị trường quốc tế, trước hết là nhận biết ra sản phẩm xuất khẩu, tìm hiểu nhu cầu

nhằm lựa chọn mặt hàng kinh doanh có lợi nhất.

Nghiên cứu thị trường cần nắm bắt được những thông tin sau

- Mặt hàng đang cần, đối thủ cạnh tranh , bao bì , mẫu mã, giá cả, chất lượng ,... và

bán những gì mà thị trường cần.

- Thói quen tiêu dùng mặt hàng đó như thế nào. Trên mỗi thị trường có tập quán tiêu

dùng khác nhau đối với những loại hàng hoá, do đó nắm vững được quy luật này sẽ đáp

ứng tôi đa nhu cầu của thị trường đó.

Tìm hiểu dung lượng thị trường và nhân tố tác động đến dung lượng thị trường:

Dung lượng thị trường của hàng hoá là khối lượng hàng hoá được giao dịch trong một

phạm vi thị trường nhất định, trong một khoản thời gian nhất định thay đổi theo tác động

của nhiều nhân tố trong những giai đoạn nhất định.

Ngoài ra còn phải tìm hiểu thêm về các yếu tố: Kinh tế chính trị, thương mại hệ

thống pháp luật ... để có thể hoà nhập với thị trường nước ngoài , phòng tránh những rủi ro

trong giao dịch.

2. Nghiên cứu tổ chức nguồn hàng xuất khẩu

Tổ chức tạo nguồn hàng xuất khẩu là một công đoạn rất quan trọng, nguồn hàng

xuất khẩu có thể được huy động ở xưởng sản xuất của doanh nghiệp hoặc cơ sở sản xuất

khác. để tạo nguồn hàng đạt hiệu quả cao, doanh nghiệp cần tổ chức bố trí đầu tư các cơ sở

sản xuất hợp lý, nâng cao chất lượng và năng xuất lao động; cần xây dựng một hệ thống thu

mua hợp lý thông qua các đại lý, các chi nhánh của mình . Làm như vậy doanh nghiệp sẽ

tiết kiệm được chi phí thu mua , nâng cao năng xuất và hiệu quả thu mua.

Thông thường người ta áp dụng hai phương thức nghiên cứu sau:

Lấy mặt hàng làm đối tượng nghiên cứu: nghiên cứu tình hình và tiêu thụ của từng

mặt hàng.

Lấy đơn vị sản xuất làm cơ sở nghiên cứu: theo rõi năng lực sản xuất và cung ứng

của từng cơ sở sản xuất thông qua các chỉ tiêu: chất lượng, số lượng, giá cả, công nghệ.Tài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các hình thức kinh doanh xuất khẩu chủ yếu.

Tải bản đầy đủ ngay(36 tr)

×