Tải bản đầy đủ - 36 (trang)
XUẤT KHẨUCỦA DOANH NGHIỆP CHIẾU CÓI HOÀNG LONG

XUẤT KHẨUCỦA DOANH NGHIỆP CHIẾU CÓI HOÀNG LONG

Tải bản đầy đủ - 36trang

Tài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/

thành lập cho đến nay đã được 8 năm, trong những năm qua doanh nghiệp làm ăn rất có

hiệu quả và ngày càng phát triển.

Doanh nghiệp được xây dựng trên mặt bằng gần 4 ha, gồm các phòng ban, nhà kinh doanh,

nhà xưởng, trên địa bàn huyện Nga Sơn - tỉnh Thanh Hóa. Đây là vùng đất ven biển thích

hợp cho việc trồng cây cói, diện tích đất trồng cói chiếm khoảng 2/3 diện tích đất nông

nghiệp của huyện.

Doanh nghiệp chuyên sản xuất kinh doanh các mặt hàng làm từ cây cói. Các sản phẩm của

doanh nghiệp chủ yếu là xuất khẩu, phần tiêu thụ nội địa chiếm tỷ trọng nhỏ. Các sản phẩm

làm từ cây cói là hết sức phong phú, đa dạng, những sản phẩm chính của doanh nghiệp là

lõi (cói xe) và chiếu.

Từ những năm 80 nghề làm cói của địa phương cũng rất phát triển. Cây cói được sản xuất

ra một số sản phẩm xuất khẩu, chủ yếu là xuất đi Liên Xô cũ. Đến thời gian Liên xô tan giã,

thì mặt hàng cói bị ứ đọng không có nơi tiêu thụ. Sau mấy năm ngưng đọng, đến đầu những

năm 90 địa phương tìm được thị trường tiêu thụ. Từ đó cây cói lại được trọng dụng và là

thu nhập chủ đạo của địa phương.

Doanh nghiệp cói Hoàng Long là một doanh nghiệp có vai trò to lớn trong việc tìm và khai

thác thị trường cho cây cói địa phương.

Với hơn 200 lao động sản xuất trực tiếp tại doanh nghiệp, hàng năm doanh nghiệp tiêu thụ

số lượng khá lớn mặt hàng cói của địa phương. Với lợi thế nằm trên vùng nguyên liệu,

người dân gắn bó với doanh nghiệp khá lâu, cộng với thị trường tiêu thụ tương đối ổn định

thì doanh nghiệp Chiếu cói Hoàng Long có vị thế vững chắc trên thị trường và có nhiều khả

năng phát triển lớn về quy mô trong những năm sắp tới.

2.Tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp.Cơ cấu bộ máy quản lý hiệu tại của doanh nghiệp Hoàng Long là rất đơn giản, việc tổ chức bộ

máy đạt hiệu quả chưa cao. Các bộ phận chủ yếu phụ thuộc nhiều vào giám đốc; sự phân cấp

quyền lực cho các bộ phận và nhân viên còn rất hạn chế. Mọi hoạt động đều cần sự chỉ đạo

trực tiếp của giám đốc.

Việc tổ chức bộ máy quản lý chủ yếu là dựa trên cơ sở kinh nghiệm và thực tế của doanh

nghiệp, chưa áp dụng khoa học tổ chức bộ máy.

đốc

Giám

ám

đốc

Mô hình tổ chức bộ Gi

máy

quản

lý của doanh nghiệp.Phòng

Khối

liệu này được tải

miễnTài

phívụ

từ

phòng

toán

Phòng

Tài

vụwebsite http://luanvanpro.com/

Khối nhân

nhân viên

viên và http://tailieupro.vn/

phòngkế

kếTài

toánTài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/* Giám đốc:

Giám đốc ở DN chiếu cói Hoàng Long là chủ sở hữu doanh nghiệp, là người điều hành trực

tiếp các mặt hoạt động của doanh nghiệp, đa số các công việc đều phải thông qua giám đốc.

Sự phân cấp quyền lực cho cấp dưới còn hạn chế, cũng do một phần các bộ phận chức năng

chưa thực sự chủ động các công việc của doanh nghiệp mà còn phụ thuộc nhiều vào giám

đốc.

* Phòng Kế toán:

Gồm có 2 người, có nhiệm vụ làm sổ sách cho xí nghiệp. Từ khâu mua lẻ, đại lý, tính tiền lương, làm thuế… đều do phòng kế toán đảm nhiệm, và chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ giám

đốc.

* Phòng tài vụ:

Gồm có 2 người, có nhiệm vụ thu, chi, thanh toán các khoản thuộc hoạt động của doanh

nghiệp.

* Khối nhân viên.

Gồm 8 người, được chia ra làm các công việc khác nhau, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của giám

đốc,1 người chuyên trách về các thủ tục xuất khẩu (Hải quan, kiểm dịch…), số còn lại được

phân công vào các việc như mua hàng, kiểm tra kỹ thuật, đôn đốc, phụ trách sản xuất…

3. Chức năng và nhiệm vụ của doanh nghiệp.

3.1. Chức năng.

-Doanh nghiệp có chức năng khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn hiện có,

cân đối, trang trải về tài chính, tăng cường tích luỹ bảo đảm cho việc mở rộng, nâng cao qui

mô và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

-Khai thác và tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu tại địa phương.

-Nghiên cứu và lắm bắt nhu cầu thị trường trong và ngoài nước nhằm phục vụ tốt

nhu cầu của khách hàng,nâng cao chất lượng trong hoạt động sản xuất ,kinh doanh xuất

khẩu của doanh nghiệp.Tài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/Tài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/

3.2. Nhiệm vụ.

Để thực hiện được các chức năng trên doanh nghiệp phải hoàn thành những nhiệm vụ chính

như:

-Tận dụng và phát huy tối đa nguồn nội lực của doanh nghiệp nhằm thực hiện tốt

việc thu mua nguyên liệu, sản xuất chế biến hàng hoá nhằm phục vụ nhu cầu trong nước và

xuất khẩu.

-Tích cực tìm hiểu nhu cầu, sự biến động của thị trường trong và ngoài nước để lựa chọn

phương thức và biện pháp thích hợp nhằm tăng sự thu hút khách hàng.

- Hợp tác, liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp khác trong và ngoài khu vực nhằm

nâng cao hiệu quả sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp.

4.Khái quát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Hiện nay doanh nghiệp chiếu cói Hoàng Long là doanh nghiệp được tín nhiệm trênthị trường về các sản phẩm cói, mặt hàng mà doanh nghiệp đang kinh doanh được làm từ

các nguyên liệu khó có khả năng thay thế. Một số mặt hàng cói đang được kinh doanh tại

doanh nghiệp : Lõi cói xe, Chiếu cói, Thảm, Mũ, Dép …trong đó Lõi cói xe được xem là

mặt hàng kinh doanh chính trong cơ cấu các mặt hàng cói xuất khẩu của doanh nghiệp.

Công việc chế biến Lõi cói xe rất đơn giản với máy móc thô sơ và Lõi cói xe chưa thể xem

như là một sản phẩm hoàn thiện cho nên hiệu quả thu được từ việc xuất Lõi cói xe là chưa

cao .

Hiện nay doanh nghiệp đang tích cực tìm hiểu nghiên cứu, đầu tư máy móc công nghệ để

tạo ra những sản phẩm cụ thể xuất ra thị trường nước ngoài nhằm nâng cao hiệu quả cho

xuất khẩu. Tuy nhiên với một doanh nghiệp tư nhân với quy mô chưa lớn thì đây sẽ là một

mục tiêu rất khó thực hiện.

4.1.Cơ cấu doanh nghiệp chiếu cói Hoàng Long.

Doanh nghiệp được xây dựng trên diện tích đất khoảng 1,5 ha, gồm các phòng

ban ,nhà xưởng và kho chứa.Phòng ban

quản lý

Kho

KhoNhà

xưởngNhà

Kho

xưởngKhoKhoTài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/Tài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/

*Cơ cấu chung: Doanh nghiệp chiếu cói Hoàng Long gồm có các phòng ban 3 nhà xưởng,

4 nhà kho . Lượng lao động trực tiếp tại doanh nghiệp là 170 lao động, lao động gián tiếp

khoảng 700 - 1000 lao động, số cán bộ cấp quản lý là 10 người .

*Cơ cấu lao động : Tách ra làm 2 bộ phận .

-Bộ phận công nhân làm theo sản phẩm là 150 người, làm việc tại xưởng với máy móc đơn

giản chủ yếu là thủ công, công đoạn nhanh gọn đơn giản.

-Bộ phận công nhân làm công nhật khoảng 20 công nhân chuyên đóng gói, phơi sấy, xếp

kho.

Doanh nghiệp có đội ngũ công nhân lành nghề, nhiệt tình với công việc. Hầu hết công nhân

trong doanh nghiệp là những người dân trong vùng nên việc trả lương theo sản phẩm giúp

họ lao động hăng say hơn. Vì doanh nghiệp xuất thân từ kinh tế hộ gia đình sản xuất thủ

công là chính nên sự chuyên môn hoá trong sản xuất là rất thấp, tuy nhiên do việc sản xuất

rất đơn giản nên không ảnh hưởng đến việc ra quyết định của giám đốc .

Số lượng cán bộ quản lý của doanh nghiệp là 10 nhân viên. Trong đó có 2 nhân viên

đã tốt nghiệp đại học, số còn lại là những cán bộ hợp tác xã cũ và người trong gia đình. Tất

cả các nhân viên đều nhận sự chỉ đạo và điều hành trực tiếp từ giám đốc.

4.2. Thị trường và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trên thị trường .

-Về thị trường :

Cây cói đã và đang trở thành nguồn nguyên liệu cần thiết để sản xuất các sản phẩm về cói.

Các sản phẩm này cũng ngày càng đa dạng hoá và phong phú về mẫu mã và chất lượng

nhằm thoả mãn nhu cầu của người tiêu dùng. Trước đây khi chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và

các nước Đông Âu chưa đổ vỡ thì Liên Xô và các nước Đông Âu là thị trường chính của

cây cói .Từ khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô bị sụp đổ thì cây cói không

có thị trường tiêu thụ.

Sau khi xoá bỏ chế độ bao cấp ở nước ta và xuất hiện kinh tế thị trường thì đã có

nhiều khác hàng đến đặt mua nguyên liệu cói và các sản phẩm từ cói và sau nhiều năm

quan hệ thương mại với các đối tác doanh nghiệp Hoàng Long đã có một số thị trường quen

thuộc và cố định và doanh số xuất khẩu tăng lên hàng năm làm cho doanh thu của doanh

nghiệp có chiều hướng tăng ổn định.

+ Thị trường Trung Quốc: Trung Quốc là thị trường lớn nhất của doanh nghiệp hàng

năm doanh số xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc chiếm tới 60% trong tổng số. Trung

Quốc là một quốc gia có diện tích rộng và số dân đông, Trung Quốc là nơi sản xuất hàngTài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/Tài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/

hoá lớn nhất trên thế giới và đương nhiên là họ cần nguyên liệu để phục vụ cho sản xuất

cho lên sẽ là một lợi thế cho việc xuất khẩu Lõi cói xe sang thị trường này của doanh

nghiệp . Bên cạnh đó với lợi thế giao thông đường biển rất thuận lợi giữa Việt Nam và

Trung Quốc nên việc vận chuyển hàng hoá diễn ra rất thuận lợi.

Hiện nay Doanh Nghiệp thường xuyên xuất sang thị trường Trung Quốc khoảng

3150 tấn / năm, trong những năm tới doanh số xuất sang thị trường này sẽ tiếp tục tăng

lên .

+ Các thị trường khác: Tuy những thị trường này tiêu thụ không nhiều bằng thị

trường Trung Quốc nhưng cũng đóng góp rất lớn vào doanh thu của doanh nghiệp, tuy

không đặt hàng thường xuyên nhưng mỗi lần đặt với số lượng lớn giúp cho việc vận chuyển

và thanh toán gọn nhẹ. Trong vài năm tới doanh số xuất sang thị trường này xẽ tăng lên vì

hiện nay doanh nghiệp đang có chiến lược thâm nhập sâu vào thị trường này.

- Về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Dưới đây là kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian vừa qua.Bảng1. Báo cáo kết quả tài chính giai đoạn 1998- 2001.

Đơn vị: triệu VNĐ.

Năm

Chỉ tiêu1998199920002001Doanh thu (DT)20060285203881060080DT xuất khẩu (DTXK)15750231003130049170Tỷ trọng DTXK/TD (%)78.5180.9980.6481.84Vốn (V)9050183002470035400Số vòng quay vốn(DT/V)2.211.551.571.69Lợi nhuận (LN)1535233030303405Tỷ xuất LN/DT (%)7.68.17.85.6Tỷ xuất LN/V (%)16.9612.7312.26

9.61

nguồn báo cáo tài chínhTrong giai đoạn này, mức doanh thu nói chung và doanh thu xuất khẩu nói riêng

luôn có sự tăng trưởng đều đặn và đặc biệt tăng mạnh vào năm 2001 với mức doanh thu đạt

60,080 tỷ đồng, tăng 21,270 tỷ đồng so với năm 2000. Để có được mức doanh thu tăngTài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/Tài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/

hàng năm như vậy có đóng góp rất lớn của doanh thu xuất khẩu , tỷ lệ đóng góp vào tổng

doanh thu là rất lớn với tỷ lệ bình quân là 80,49% / năm.

Nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp trong các năm qua cũng tăng dần theo

mức tăng của doanh thu, bình quân là 21,862,5 tỷ đồng một năm và có xu hướng tăng lên

mạnh điều này chứng tỏ quy mô của doanh nghiệp đang lớn dần. Nguồn vốn của doanh

nghiệp có xu hướng tăng lên là do biến động về cơ chế chính sách, thị trường biến động .

Doanh nghiệp có tốc độ quay vốn khá nhanh với tốc độ trung bình đạt 1,7 vòng/năm .

Lợi nhuận hàng năm của doanh nghiệp tăng liên tục, trung bình đạt 2,575 tỷ đồng/năm,

năm 2001 đạt lợi nhuận cao nhất là 3,405 tỷ đồng.

Với hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã đạt được doanh nghiệp luôn hoàn

thành nhiệm vụ và mục tiêu của mình là phát triển doanh nghiệp, tăng doanh thu, hoàn

thành các nhiệm vụ Nhà nước giao phó (đóng góp thuế và ngân sách), tạo thu nhập cho

người lao động . Do hiệu quả sản xuất kinh doanh ngày càng tăng cao nên thu nhập của cán

bộ và công nhân trong doanh nghiệp cũng tăng lên không ngừng, đối với cán bộ thu nhập

đạt trên 700.000 đồng / tháng , đối với công nhân là trên 400.000 đồng / tháng. Mức thu

nhập này là khá cao so với mức sống của người dân trong vùng và ngày càng được nâng

caovà ổn định.

-Về thực hiện hợp đồng xuất khẩu.

Đối với thị trường Trung Quốc doanh nghiệp đã có văn phòng giao dịch tại Quảng Đông

nên việc giao dịch với khách hàng diễn ra thuận lợi hơn. Nếu khách hàng có nhu cầu mua

hàng thì liên hệ , đặt hàng với người đại diện của doanh nghiệp, người đại diện sẽ fax về

doanh nghiêp, doanh nghiếp sẽ fax sang thông báo về giá cả,mặt hàng và thời hạn giao

hàng nếu khách hàng đồng ý doanh nghiệp sẽ tiến hành ký kết hợp đồng xuất khẩu,thông

thường doanh nghiệp sử dụng hợp đồng xuất khẩu dưới hình thức “Hợp đồng mua bán

hàng hoá”(Sales Contact) .Nếu khách hàng đồng ý với những thoả thuận ghi trong hợp

đồng thì sẽ ký kết hợp đồng với doanh nghiệp qua người đại diện ,người đại diện cũng có

thể ký kết hợp đồng với khách hàng sau đó fax về doanh nghiệp ,để doanh nghiệp thực hiện

hợp đồng, tuy nhiên thường có sự thông qua giám đốc từ trườc.

-Tổ chức thu mua tạo nguồn hàng xuất khẩu.

Do cây cói được thu hoạch theo mùa vụ nên viẹc thu mua nguyên liệu của doanh

nghiệp cũng diễn ra theo mùa, thường việc thu mua diễn ra trong thời gian khoảng 30- 45

ngày , một năm 2 lần. Trước đây do nhu cầu thị trường chưa nhiều nên doanh nghiẹp chỉTài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/Tài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/

thu mua nguyên liệu trong vùng, một vài năm trở lại đây do nhu cầu ngày càng lớn của thị

trường nên doanh nghiệp đã đặt các đại lý thu mua ở các vùng khác như Thái Bình, Ninh

Bình, Nam Định và một số tỉnh miền Trung Nam Bộ.

Việc chế biến sản phẩm thường được thực hiện tại doanh nghiệp, do nhà xưởng còn hẹp và

việc sản xuất thường là làm thủ công là chính nên người dân có thể làm tại nhà và doanh

nghiệp tổ chức thu mua lại sản phẩm. Tại các vùng khác cũng vậy doanh nghiệp cũng tổ

chức thu mua nguyên liệu rồi xuất cho các hộ có nhu cầu sản xuất rồi tập trung sản phẩm

lại chở về doanh nghiệp để ra công lại, như vậy vận chuyển sẽ được nhiều hơn và tận dụng

được nguồn lao động tại chỗ.

Đối với các sản phẩm cói thì khâu phơi sấy là quan trọng nhất, nếu thực hiện tốt khâu này

thì sản phẩm sẽ bóng đẹp , ngoài ra các sản phẩm cói rất dễ cháy và dễ bị ẩm mốc nên cũng

phải chú ý đến khâu đóng gói và bảo quản sản phẩm .

- Khi ký kết hợp đồng ngoại thương.

Nếu trong hợp đồng có điều khoản mở tín dụng thư (L/C - Letter of credit card ) thì

doanh nghiệp phải kiểm tra xem L/C đã được mở chưa và mở có đúng với các điều khoản

của hợp đồng hay không .

Trước khi giao hàng doanh nghiệp phải chuẩn bị đủ số lượng, làm thủ tục hải quan

( mở tờ khai hải quan theo mẫu ).

Sau khi làm thủ tục hải quan doanh nghiệp sẽ tiến hành dăng ký ngày kiểm tra hàng hoá tại

ở phòng kiểm hoá tại cơ quan hải quan.

-Khi giao hàng doanh nghiệp phải thực hiện một số công việc sau:

+ Trao đổi thông tin với cơ quan điều đọ cảng để thông báo ngày giờ giao hàng .

+ Bố trí phương tiện vận chuyển , bốc dỡ tại cảng.

+ Lấy biên lai thuyền phó, vận đơn đường biển .

Hiện nay doanh nghiệp đã mua sắm và thành lập được đội Tàu gồm 2 chiếc có trọng

tải trên 200 tấn , nên việc vận chuyển hàng hoá chủ yếu là do doanh nghiệp thực hiện.

Doanh nghiệp chỉ thông báo cho cơ quan hải quan thời gian Tàu rời cảng và lấy vận đơn

đường biển rồi gửi cho bên mua để bên mua xin giấy phếp xuất khẩu và các thủ tục khác

liên quan.

-Thủ tục thanh toán.

Các hình thức thanh toán mà doanh nghiệp thường sử dụng:

+ Thanh toán bằng L/C : Nếu L/C yêu cầu những chứng từ gì thì doanh nghiệp lập

những chứng từ ấy trong bộ hồ sơ thanh toán và gửi đến Ngân hàng .

+ Thanh toán ngay : Khi doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ giao hàng thì khách

hàng sẽ phải thanh toán ngay.Tài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/Tài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/

+ Thanh toán chậm : Nếu trong hợp đồng có ghi thời hạn thanh toán sau khi giao

hàng thì sau thời hạn giao hàng khách hàng sẽ phải tanh toán cho doanh nghiệp.

+ Khách hàng có thể đặt trước cho doanh nghiệp một phần tiền và sẽ phải giao

nốt phần còn lại khi đã nhận hàng.

- Khiếu lại và giải quyết khiếu lại.

Khi khách hàng có khiếu lại về chất lượng , số lượng thì doanh nghiệp xem xét yêu cầu của

khách hàng một cách thận trọng và nghiêm túc , nếu đúng là lỗi do doanh nghiệp thì doanh

nghiệp có thể giao hàng thay thế hoặc giảm giá hàng tuỳ theo mức độ sai hỏng của hàng

hoá đã được giao .

II. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨUCỦA

DOANH NGHIỆP ( GIAI ĐOẠN 1998 -2001).

1.Tình hình hoạt động kinh doanh xuất khẩu của doanh nghiệp.

Đơn vị : Triệu VNĐNăm

Chỉ tiêu

Sản lượng xuất khẩu (tấn)

Doanh thu xuất khẩu (DTXK)

Doanh thu (DT)

Tỷ trọng DTXK/ DT ( %)19981999200020015250

15.750

20.060

78,517650

23.100

28.520

80,9910.330

31.300

38.810

80,6413.300

49.170

60.080

81,84Nhìn chung sản lượng xuất khẩu của doanh nghiệp luôn tăng lên qua từng năm. Năm 1998

doanh số xuất khẩu là 5250 tấn , đến năm 1999 là 7650 tấn tăng 45% so với năm 1998, năm

2000 là 10.330 tấn tăng 35 % so với năm 1999, sản lượng xuất khẩu năm 2001 là13.300 tấn

tăng so với năm 2000 là 28,7 %. Sở dĩ có mức tăng trên là do doanh nghiệp đã khai thác tốt

mối quan hệ với nước ngoài , tìm kiếm được nhiều bạn hàng mới .

Nhìn vào cột DTXK ta thấy doanh thu xuất khẩu của doanh nghiệp cũng tăng rất mạnh mẽ

và ổn định, năm 1998 với sản lượng xuất khẩu là 5250 tấn thì doanh thu xuất khẩu đạt

15,750 tỷ đồng , năm 1999 doanh thu xuât khẩu là 23,100 tỷ đồng tăng 7,350 tỷ đồng , năm

2000 doanh thu xuất khẩu là 31,300 tỷ đồng tăng 8,200 tỷ đồng , năm 2001 doanh thu xuất

khẩu là 49,170 tỷ đồng tăng so với năm 2000 là 17,870 tỷ đồng . Với kết quả hoạt động của

năm 2001 như vậy thì năm 2002 sẽ là một năm đầy hứa hẹn cho hoạt động xuất khẩu của

doanh nghiệp . Qua bảng số liệu ta có thể dễ dàng nhận thấy doanh thu xuất khẩu chiếm tỷTài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/Tài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/

trọng rất lớn trong doanh thu của doanh nghiệp , bình quân doanh thu xuất khẩu đóng góp

vào doanh thu là 80%/năm. Với những số liệu trên cho thấy thị trường xuất khẩu cói cuả

doanh nghiệp là rất ổn định .

2.Cơ cấu theo nhóm hàng xuất khẩu

Đây là tỷ lệ tương quan giữa doanh thu xuất khẩu của các nhóm hàng trong tổngdoanh thu xuất khẩu của doanh nghiệp .

Bảng 3:Đơn vị: Triệu ĐVN.Năm1998

1999

2000

2001

Chỉ tiêu

Tổng doanh thu xuất khẩu

15.750

23.100

31.300

49.170

Cói xe

7.875

11.550

16.550

24.585

Chiếu

1.575

2.310

3.130

4.917

Thảm

3.937,5

5775

7825

12.292,5

Mũ , dép

2.362,5

3465

4695

7.375,5

Trên đây là những nhóm hàng chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng doanh thu xuất

khẩu của doanh nghiệp giai đoạn 1998 -2001.

3 Cơ cấu theo thị trường xuất khẩu

Đơnvị : Triệu đồng

Năm

98

99

2000

2001

Chỉ tiêu

Thị trường Trung Quốc

8.662,2

12705

17215

27.013,5

Thị trường Đông Âu

3150

4620

6260

9834

( Ba Lan, Bun, Séc)

Đông Nam á

3.975,5

5775

7825

12.295,5

(Lào , Thái Lan, Ma Lai)

Thị trường Trung Quốc: là thị trường lớn nhất của doanh nghiệp trong thời điểm

hiện nay. Hàng năm sản lượng xuất khẩu sang thị trường này chiếm 60% trong tổng sản

lượng tiêu thụ sản phẩm chủ yếu là Lõi Cói xe và doanh thu xuất khẩu chiếm 50% DTXK

.

Trong giai đoạn 1998 -2001 tổng doanh thu xuất khẩu vào thị trường này là 65,625

tỷ đồng , tốc độ tăng trưởng xuất khẩu vào thị trường này khá đều và ổn định trung bình 1

năm tăng 16,406 tỷ đồng.Tuy doanh thu xuất khẩu ở thị trường ở thị trường này tăng mạnh

nhưng qua bảng số liệu và qua phân tích ta thấy hiệu quả kinh doanh ở thị trường này vẫn

chưa cao, hàng năm doanh số xuất khẩu vào thị trường này chiếm 60% trong tổng doanhTài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/Tài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/

số nhưng doanh thu xuất khẩu chỉ đóng góp 50% vào tổng doanh thu xuất khẩu. Để nâng

cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu ở thị trường này doanh nghiệp phải có biện pháp cụ thể

hơn.

Thị trường Đông Âu: Sản phẩm xuất sang thị trường này chủ yếu là Thảm, tuy

doanh thu xuất khẩu của doanh nghiệp tại thị trường này có tăng nhưng tốc độ tăng không

nhanh bằng thị trường Trung Quốc khách hàng ở thị trường này không đặt hàng thường

xuyên nhưng mỗi lần đặt là một lô hàng rất lớn , đối với thị trường này thì doanh nghiệp

thường xuất qua trung gian nên có thể phía trung gian có nhà cung cấp khác nữa.

Trong giai đoạn 1998 -2001, tổng doanh thu xuất khẩu sang thị trường này đạt

23,864 tỷ đồng và tăng đều qua các năm. Nếu doanh nghiệp xuất khẩu trực tiếp vào thị

trường này thì hiệu quả sẽ cao hơn.

Thị trường Đông Nam á: đây là thị trường quan trọng của doanh nghiệp sản phẩm

chủ yếu xuất sang thị trường này là Chiếu , Mũ ,Dép, hàng năm doanh thu xuất khẩu của

doanh nghiệp ở thị trường này chiếm 25% trong doanh thu xuất khẩu.Trong giai đoạn 1998

-2001 tổng doanh thu xuất khẩu của doanh nghiệp sang thị trường này đạt 29,87 tỷ đồng

tăng rất đều và ổn định. Thời gian tới nước ta ra nhập AFTA và xoá bỏ hàng rào thuế quan

thì đây sẽ là thị trường rất khả thi đối với doanh nghiệp. Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu vào

thị trường này trong thời gian tới sẽ tăng lên rất mạnh.

IIITHÀNH CÔNG VÀ VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI TRONG HOẠT ĐỘNG KINHDOANH XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP .

1. Thành công.

Trong thời gian hoạt động kinh doanh vừa qua doanh nghiệp đã đạt được những

thành công chủ yếu sau:

- Doanh nghiệp đã góp phần trong việc phát triển một mặt hàng mới ở nước ta đó là

mặt hàng cói từ đó tạo điều kiện phát triển cho các vùng trồng cói ở nước ta và giữ gìn và

phát triển một ngành nghề truyền thống.

-Qua thời gian hoạt động doanh nghiệp đã phát huy được tính tự chủ trong kinh

doanh, năng động và sáng tạo trong việc mở rộng quan hệ với khách hàng ở nước ngoài,

sản phẩm của doanh nghiệp đã được chấp nhận ở thị trường này, uy tín của doanh nghiệp

ngày càng nâng cao.Tài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

XUẤT KHẨUCỦA DOANH NGHIỆP CHIẾU CÓI HOÀNG LONG

Tải bản đầy đủ ngay(36 tr)

×