Tải bản đầy đủ - 77 (trang)
I. CÁC CƠ SỞ HOÀN THIỆN

I. CÁC CƠ SỞ HOÀN THIỆN

Tải bản đầy đủ - 77trang

Tài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/

Các khu vực chính của trung tâm là:

+ Khu vực sản xuất và thiết kế

+ Khu trung tâm thương mại

+ Khu sinh hoạt - giải trí - triển lãm

Đây là mục tiêu hết sức quan trọng, tạo cho Công ty một nền tảng, một cơ sở vật

chất tương đối đồng bộ để Công ty hoạt động được thuận lợi trong giai đoạn mới.

Năm 1997 Công ty May 10 đã được cơ quan quản lý ngành phê duyệt quy hoach

phát triển Công ty đến năm 2010. Trong đó mục tiêu đặt ra là: Xây dựng Công ty thành

một trong những trung tâm sản xuất và kinh doanh hàng may mặc lớn của cả nước. Chỉ

tiêu cụ thể cần đạt được là:

+ Đến năm 2005, doanh thu đạt được gấp 5 lần năm 1995.

+ Đến năm 2010, doanh thu đạt gấp 10 lần năm 1995 bằng khoảng 450 tỷ đồng.

+ Năm 2010, kim ngạch xuất khẩu sang EU tăng lên 5 lần so với năm 1998.

Tổng số vốn đầu tư của Công ty trong 10 năm tới là 20 triệu USD được dành cho

xây dựng Công ty theo quy hoạch mới, trong đó phải kể đến việc xây dựng xí nghiệp may

áo sơ mi cao cấp, nhà máy may Complet. Một trung tâm thương mại cùng với khách sạn,

mua thiết bị đang sử dụng chủ yếu là hàng của Nhật và Cộng hoà liên bang Đức sản xuất.

Thế hệ may bán thủ công chưa có hệ thống máy móc chuyên dùng và tự động. Về nhà

xưởng phải xây dựng thêm hoặc nâng cấp vì nhà xưởng của Công ty hiện có phần lớn

được xây dựng từ những năm 60 và 70. Có nhà đã xuống cấp, kho tàng hầu hết là các nhà

xây từ trên dưới 20 năm, có nhà xây bằng gạch xỉ. Mục tiêu đầu tư của Công ty còn nhằm

xây dựng một loạt xí nghiệp liên doanh với các địa phương. Có thế mới phát huy được

khả năng sản xuất và nguồn vốn của Công ty, mở rộng kinh doanh với nhiều vùng, nhiều

thành phố, thị xã và thị trấn. Hiện nay Công ty May 10 rất có nhiều thuận lợi về địa thế.

Nằm ở cửa ngõ của thủ đô gần trung tâm công nghiệp của cả nước, đường xá, sân bay,

bưu điện cạnh nên giao dịch thông thường với trong nước và thế giới dễ dàng. Dựa vào

cơ sở đó, mục tiêu phát triển của Công ty từ năm 1995 đến 2005 là phấn đấu hoàn thiện

cơ sỏ hạ tầng, đẩy mạnh nâng cấp mọi hoạt động nhằm nâng doanh thu năm 2005 gấp 5

lần năm 1995 và tăng thêm thu nhập bình quân hàng tháng cho công nhân.

Mục tiêu trên là có cơ sở hiện thực vì về mặt tổ chức Nhà nước đã thành lập Tổng

Công ty Dệt may Việt Nam , một tập đoàn lớn gồm một loạt các Công ty xí nghiệp và đơn

vị thành viên của tập đoàn lớn vừa đầu tư vừa phát triển, đầu tư phải song song với phát

triển mới thực hiện được mục tiêu phấn đấu của mình. Công ty May 10 sẽ huy động triệt

để nguồn vốn, vốn phát triển tranh thủ sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Bộ Công Nghiệp và

Chính phủ để được vay vốn Ngân hàng trong và ngoài nước. Mở rộng quan hệ với các

nước Tây âu và cả trên thế giới để tranh thủ vốn, kỹ thuật và chuyển giao công nghệ.

Tài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/Tài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/

Tiếp tục nhận và nghiên cứu các dự án đầu tư nước ngoài phù hợp và có hiệu quả để

tranh thủ vốn, kỹ thuật và công nghệ tiên tiến. Đồng thời với đầu tư chiều sâu Công ty

còn chú ý cả những yếu tố kỹ thuật, yêu cầu tay nghề của đội ngũ lao động, vấn đề tài

chính, môi trường sinh thái.

- Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, các khâu thiết yếu phục vụ sản xuất kinh

doanh.

Một trong những hạn chế tồn tại của ngành may nói chung và Công ty May 10 nói

riêng là chưa tổ chức sản xuất được phụ liệu cho ngành may như Mex, cúc, khoá, kim

gài ... Các phụ liệu này hiện nay vẫn phải nhập từ bên ngoài, các khâu thiết kế, khâu mẫu

còn làm thủ công, chưa ứng dụng vi tính. Ngoài ra, hệ thống đường xã các công trình

công cộng phụ trợ còn thiếu và chưa hoàn chỉnh. Vì vậy những năm tới Công ty chủ

trương phải chủ động đầu tư xây dựng các khâu phục vụ thiết yếu cho sản xuất, không để

phụ thuộc vào các nguồn cung cấp bên ngoài. Cụ thể là:

+ Xây dựng nhà máy sản xuất các phụ kiện ngành may như: Khuy, nhãn, mác, khoá,

bao bì các loại.

+ Xây dựng trung tâm thương mại gồm có một toà nhà cao tần phục vụ cho các hoạt

động thiết kế và trình diễn thời trang đào tạo, giới thiệu sản phẩm và thiết bị công nghệ ở

độ tiên tiến trong khu vực Đông Nam á và thế giới, xây dựng hệ thống đường xá trong

toàn khu vực Công ty các công trình phụ trợ và bãi đỗ xe ô tô. Hình thành khu sinh hoạt

gồm các công trình khách sạn, nhà nghỉ và nơi giải trí vui chơi.

- Tăng cường năng lực sản xuất, chú trọng hoạt động liên doanh, liên kết với các đối

tác trên thị trường các nước EU. Để nâng cao năng lực sản xuất, trong những năm tới

Công ty tiếp tục đầu tư chiều sâu đặc biệt là tập trung trang thiết ị máy chuyên dùng và tự

động, đảm bảo sản phẩm may mặc cho Công ty đủ sức cạnh tranh trên thị trường các

nước Tây Âu. Việc nhập dây truyền công nghệ hiện đại và nguyên liệu cao cấp sẽ dùng để

phục vụ sản xuất sản phẩm xuất khẩu là chủ yếu.

Quan điểm của Công ty về tạo nguồn vốn đầu tư là:

+ Tập trung vốn đầu tư cho những công trình trọng tâm, trọng điểm.

+ Đầu tư dựa vào sức mình là chính bằng nguồn vốn tự bổ xung.

+ Ngoài ra tranh thủ sự hợp tác giúp đỡ để tạo vốn từ các khách hàng, từ các đối tác

nước ngoài. Khi cần thiết phải sử dụng vốn vay.

Mở rộng liên doanh, liên kết với các đối tác trên thị trường EU cũng là một mục tiêu

chiến lược cần đạt được. Hiện nay ở các địa phương, nhất là các khu vực nông nghiệp,

nông thôn, thị trấn, thị xã. Vấn đề tạo công ăn việc làm có thu nhập cho người lao động

đặt ra hết sức gay gắt. Là một Doanh nghiệp Nhà nước có cơ sở vật chất kỹ thuật công

nghệ hiện đại đứng đầu ngành may Việt Nam, có một đội ngũ cán bộ quản lý, công nhân,

Tài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/Tài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/

kỹ thuật lành nghề Công ty May 10 có điều kiện để mở rộng sự liên doanh, liên kết với

nhiều nước trên thị trường EU. Công ty may 10 đã liên kết nhằm:

+ Chuyển giao công nghệ từ các nước tiên tiến.

+ Đào tạo cán bộ công nhân thông qua chuyên gia nước ngoài.

+ Thị trường đầu ra và đầu vào.

Một mặt quan trọng nữa là nhờ có sự liên doanh liên kết này mà Công ty May 10 đã

đẩy mạnh việc xuất khẩu sang các thị trường của cả nước.

- Chiếm lĩnh thị trường đã có và mở rộng thị trường xuất khẩu ở các nước Tây Âu.

Mở rộng thị trường xuất khẩu về thực chất là đặt Công ty trong mối quan hệ cạnh

tranh trên thị trường quốc tế nhằm phát huy lợi thế so sánh (cả về tự nhiên kinh tế, xã hội)

buộc Công ty phải luôn luôn quan tâm đến đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và

nâng cao khả năng tiếp thị. Công ty chủ trương tiếp tục củng cố và giữ vững thị trường

xuất khẩu sẵn có ở khu vực Tâu Âu. Đồng thời tăng cường mở rộng thị trường với các

nước còn lại trong khu vực này, phấn đấu đạt tỷ trọng 40 ÷ 45 sản phẩm sản xuất. Từng

bước hình thành hệ thống chi nhánh, văn phòng đại diện tại một số nước và khu vực thị

trường quan trọng làm đầu mối cung cấp thông tin, phục vụ cho hoạt động kinh doanh và

bán hàng. Hay là một thị trường hàng năm tiêu thụ một khối lượng sản phẩm may mặc rất

lớn và mang lại giá trị kinh tế rất cao.

Vấn đề đặt ra là hàng may mặc của ta sản xuất ra phải đáp ứng được yêu cầu, sở

thích của khách hàng, đủ sức cạnh tranh với sản phẩm cùng loại của các nước khác trên

thị trường. Và để làm được việc đó một điều rõ ràng là phải có sự đầu tư nâng cao trình

độ công nghệ và đầu tư về chất xám, ...

Để mục tiêu của Công ty nhanh chóng thành hiện thực thì Công ty đã đưa ra một số

phương hướng trong thời gian tới.

b. Phương hướng chiến lược.

* Đổi mới phương thức kinh doanh từ may gia công sang may xuất khẩu trực tiếp.

Đối với những doanh nghiệp thành công trên thị trường thì phải xác lập được một

chiến lược kinh doanh, có như vậy mới đảm bảo cho sự thành công lâu dài. Còn Công ty

May 10 kinh doanh hàng may mặc chủ yếu dưới hình thức gia công thuần tuý nên việc

quyết định trong chuyển hướng kinh doanh xuất khẩu may mặc sang may xuất khẩu trực

tiếp có một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Công ty May 10 với tiềm năng sản xuất lớn bởi

đội ngũ thợ may lớn và lành nghề, thiết bị công nghệ tốt làm nền tảng và sức mạnh để

Công ty May 10 chủ động hơn trong kinh doanh. Trong những năm qua Công ty May 10

hoạt động kinh doanh chủ yếu dựa vào các hợp đồng may gia công (trên 90%), nghĩa là

đối với thị trường nước ngoài, trong đó có cả thị trường EU. Công ty May 10 không có

quan hệ trực tiếp tới người tiêu dùng mà qua nhiều khâu trung gian. Bởi vậy lợi nhuận đạt

Tài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/Tài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/

được thấp so với giá trị hàng hoá. Đây là một trong những nguyên nhân quan trọng hối

thúc Công ty chuyển hướng để thu được lợi nhuận nhiều hơn.

Dựa vào các hợp đồng may gia công là hoàn toàn theo yêu cầu của phía đối tác nên

có những thời điểm Công ty phải tăng cường độ lao động, tăng ca, ... đẩy mạnh tiến độ để

hoàn thành công việc theo đúng hợp đồng, ngược lại có những thời điểm thiếu hợp đồng

gia công thì nhiều xí nghiệp, cơ sở may của Công ty thiếu việc làm điều đó gây nhiều khó

khăn cho Công ty làm chi phí tăng lên và công việc không ổn định.

Trong khi đó thị trường may mặc các nước EU và trên thế giới không ngừng tăng

lên, giá mặt hàng này ở các nước công nghiệp phát triển rất cao, các Công ty nước ngoài

lợi dụng trong lúc giá lao động của nước ta thấp thì thuê Công ty may, nhưng nền kinh tế

thế giới đang có nhiều biến động xuất hiện nhiều nước có thị trường lao động rẻ thậm chí

rẻ hơn nước ta. Trong trường hợp đó đối tác sẽ chuyển sang thuê gia công ở các nước đó

như vậy sẽ gây nên tình trạng sản xuất kinh doanh không ổn định cho Công ty.

Vì sự tồn tại và phát triển của Công ty, cần phải chuyển hướng sang may xuất khẩu

trực tiếp. Để thực hiện được phương hướng chiến lược này thì Công ty May 10 đã đề ra

một số chính sách cụ thể như sau:

- Nghiên cứu mở rộng thị trường các nước Tây Âu. Đối với thị trường các nước

quen thuộc Công ty tiếp tục củng cố uy tín hoặc giữ vững mối quan hệ với phía đối tác.

Trong khi đó triển khai chào hàng thử nghiệm sản phẩm nghiên cứu thị trường tại thị

trường các nước Tây Âu. Công tác nghiên cứu nhằm mục đích đưa ra sản phẩm phù hợp

với nhu cầu thị hiếu, sở thích, tính thời trang của tất cả khách hàng về một sản phẩm. Tức

là: sản phẩm của Công ty không phải là sản phẩm của Công ty đang có mà sản phẩm đó

phải do nhu cầu khách hàng tạo ra. Nhận thức được việc kinh doanh sản phẩm gì và tính

đa dạng của mặt hàng kinh doanh, Công ty có thể xây dựng được mặt hàng kinh doanh

phù hợp với sở thích dân tộc, tình hình tài chính, nghề nghiệp, khí hậu, tính thời trang và

sản phẩm này ở thời điểm phù hợp nhất.

Bên cạnh đó Công ty đã thực hiện một số biện pháp như:

- Tiếp tục ký hợp đồng may gia công với khách hàng quen thuộc, nhưng đòi hỏi một

số yêu cầu mang tính kỹ thuật như tên sản phẩm hoặc tên biểu tượng của Công ty nhằm

dần dần tạo nên một hình ảnh của Công ty trên thị trường này.

- Đầu tư mua thêm nguyên phụ liệu cao cấp từ các nước này để may xuất khẩu sang

thị trường mới.

- Tham gia các hội chợ ngành hoặc hàng tiêu dùng ở các thị trường mà Công ty dự

định thành lập.

- Nghiên cứu các thị trường mới, tìm ra những lỗ hổng thị trường thiết kế mẫu mốt,

kiểu dáng, ... phù hợp tốt nhất đoạn thị trường đó làm bước đột phá vào thị trường.

Tài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/Tài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/

- Xu hướng ở các nước nhập khẩu sản phẩm may tỷ lệ khá lớn trong giá sản phẩm và

danh tiếng. Vì vậy Công ty mạnh dạn mua quyền sử dụng danh tiếng của các nhà may nổi

tiếng như Pieire Cardin, Laurent, Chirstan Dior, ...

- Ký hợp đồng với các tổ chức phân phối sản phẩm tại các thị trường mới nhằm tạo

nên kênh phân phối hiệu quả chi phí thấp.

Tuy nhiên Công ty không nên thực hiện thâm nhập vào thị trường các nước Tây Âu

mới một cách đồng loạt vì thực tế khả năng của Công ty không đủ sức. Công ty May 10

nên tập trung thâm nhập vào từng thị trường với nỗ lực marketing có chiều sâu để đảm

bảo thành công.

* Nâng cao tỷ trọng hàng xuất khẩu sang EU.

Để nâng cao tỷ trọng hàng xuất khẩu sang EU đáp ứng kịp thời nhu cầu thị hiếu của

khách hàng. Công ty đã tổ chức nghiên cứu thiết kế mẫu mốt và thời trang cho thị trường

xuất khẩu các nước Tây Âu.

- Nâng cao chất lượng sản phẩm:

Trước hết là nguyên liệu cho may mặc. Công ty coi trọng chất liệu và màu sắc của

vải. Một kiểu áo sơ mi hay áo Jacket được may với nhiều loại vải và với nhiều mầu sắc

khác nhau sẽ taọ ra sự phong phú và hấp dẫn người tiêu dùng.

Để giải quyết vấn đề này, Công ty sẽ tích cực đề xuất với Tổng Công ty Dệt - May

Việt Nam, với nhà nước cần đầu tư đồng bộ không chỉ cho ngành May mà còn đầu tư cho

ngành Nông nghiệp (để sản xuất ra bông, tơ tằm, ...) và cả ngành Dệt, vải có tốt mới có

được quần áo tốt. Chất lượng vải của ta còn thua kém các nước tiên tiến và một số nước

trong khu vực. Đây là một vấn đề bức xúc, một yêu cầu về chất lượng để hội nhập. Công

ty thấy rằng nếu các ngành và bản thân Công ty không cố gắng thì không những sản phẩm

không tham gia được vào thị trường mới mà thị trường các nước Tây Âu cũ cũng bị thu

hẹp. Một mặt, Công ty vẫn hy vọng vào sự tiến bộ của hàng dệt nước ta, mặt khác trước

mắt thực hiện các biện pháp sau đây để đảm bảo ổn định nguồn nguyên liệu.

+ Đặt sản xuất độc quyền loại vải thích hợp

+ Thông qua các chủ thầu, mua lại các loại vải ngoại tiết kiệm từ các doanh nghiệp.

+ Mua vải ngoại của các hãng nước ngoài đặt tại Việt Nam.

+ Ký kết hợp đồng liên kết sản xuất với các Công ty Dệt trong nứoc để cùng sản

xuất và tiêu thụ (loại sản phẩm dệt có chất lượng cao).

+ Quan hệ tốt với các Công ty dệt có uy tín trong nước.

Như vậy công ty sẽ có được những bạn hàng quen thuộc ổn định ,đồng thời cũng có

nghĩa là có được nguồn nguyên liệu ổn định cho sản xuất của mình.Trong quan hệ với bạn

hàng, Công ty May 10 phấn đấu giữ được chữ tín, có thể gặp những khó khăn trong quá

trình sản xuất kinh doanh, trong quá trình thực hiện hợp đồng, nhất là trong điều kiện nềnTài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/Tài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/

kinh tế thị trường hiện nay, khi mà các nước trong khu vực đang chịu tác động của khủng

hoảng tài chính tiền tệ.

Để nâng cao chất lượng sản phẩm, Công ty May 10 đã đầu tư mua sắm trang thiết

bị, bổ xung những dây truyền sản xuất hiện đại. Công ty đã nhập thiết bị may của các

nước tiên tiến vào bậc nhất thế giới như: Cộng hoà Liên bang Đức, Ý, ... Công ty đã sử

dụng loạimáy may một kim có điều khiển bằng mạch IC tự động cắt chỉ, lại mũi theo

chương trình đặt sẵn loại tự động và dây chuyền gấp áo, dây chuyền giặt hoàn thiện đồng

bộ với năng lực bình quân 2500 áo sơ mi trong 8 giờ, hệ thống là áo bằng hơi nước gồm

300 bộ bàn là, máy thêu TADIMA - 12 đầu và 20 đầu máy thêu tự động ...

Để nâng cao tỷ trọng xuất khẩu hàng may mặc sang EU là phải nâng cao chất lượng

sản phẩm Công ty ngoài chú ý đến máy móc, thiết bị và còn phải chú ý đến năng lực và

trình độ của con người sử dụng thiết bị đó. Hay nói một cách khác là kỹ năng sử dụng

phương tiện. Thiết bị và con người đồng thời là những nhân tố quyết định hiệu quả sản

xuất và chất lượng sản phẩm. Vì vậy trong phương hướng hoạt động Công ty May 10

phải chú ý đến công tác tổ chức, đến việc bồi dưỡng khả năng tiếp thu kiến thức, đến phát

huy tính sáng tạo, sự nhạy cảm thẩm mỹ của cán bộ, công chức trong tất cả các lĩnh vực.

Trong những năm tới, Công ty sẽ thực hiện một số giải pháp sau:

+ Thuê chuyên gia giỏi giảng dạy thuộc các lĩnh vực kỹ thuật và quản lý.

+ Chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công nhân về

việc sử dụng các phương tiện hiện đại, nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng

sản phẩm.

+ Có chế độ khen thưởng kịp thời, thoả đáng đối với những người có đề tài nghiên

cứu cải tiến mang lại hiệu quả kinh tế.

+ Mạnh dạn thay thế những người không có đủ năng lực, không đáp ứng được yêu

cầu của nền sản xuất hiện đại.

Sản phẩm của Công ty May 10 đã có được vị trí của mình trên thị trường. Nhưng

như chúng ta đều biết, nhu cầu của con người ngày càng cao hơn, sản phẩm may mặc lạiPhân

tíchthù.

cơNó

hội

Martính

xuất

là một loại hàng hoá có

tính đặc

mang

thời khẩu

trang và đa dạng. Đa dạng cả về

mẫu mốt, kiểu dáng, đa dạng cả về chất liệu và thường thay đổi rất mạnh. Ngoài những

biện pháp nêu trên, để sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, Công ty May 10Nghiên cứu lựa chọn thị trường mục tiêu

xuất khẩuphải làm tốt hơ khâu sản xuất và khâu tiêu thụ.II. HOÀN THIỆN QUÁ TRÌNH MARKETING XUẤT KHẨU VÀ

MARKETING MỤC TIÊU

Xác định hình thức xuất khẩu

1.Sơ đồ Marketing xuất khẩuCác quyết định Marketing xuất khẩu

Tài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/Tổ chức thực thi và khảo sát MarketingTài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/2. Hoàn thiện Marketing mục tiêu

Trên cơ sở nhận thức của mình trong quá trình thực tập tại Công ty, dưới đây tôi xin

mạnh dạn đưa ra một số ý kiến nhằm hoàn thiện hơn nữa hoạt động Marketing mục tiêu

của Công ty.

* Phân đoạn thị trường:

Hiện nay phạm vi hoạt động của Công ty rất rộng lớn, điều đó đòi hỏi các công ty

phải có các phương pháp tiếp cận mới để có thể thu thập, xử lý các thông tin kịp thời và

chính xác. Đồng thời những thang bậc biến động có tính gia tốc của thị trường và thành

tựu nghiên cứu ở các lĩnh vực khác đã phát sinh một đòi hỏi cấp thiết đối với những nhận

thức sâu sắc hơn, những nét bản chất đặc trưng của thị trường. Hiện nay Công ty chưa có

những cán bộ chuyên môn có đủ trình độ và thời gian để tìm kiếm và phân tích đầy đủ

các thông tin này. Vì thế Công ty trước hết phải xây dựng một bộ phận chuyên trách về

lĩnh vực Marketing.

Mặt hàng may mặc là một mặt hàng không thể thiếu đối với mỗi người dân, nó là

nhu cầu thiết yếu đối với mỗi chúng ta. Đối với thị trường nước ngoài đây là thị trường

của mẫu mốt và thời trang. Vì vậy, nhu cầu ăn mặc của họ đòi hỏi rất cao, cho nên Công

ty nên đặt văn phòng đại diện của mình ở nước ngoài để có thể từ đó thu thập được các

thông tin về quy mô thị trường, về tập khách hàng tiềm năng và sự đáp ứng nhu cầu của

người tiêu dùng.

Bên cạnh đó Công ty có thể tổ chức nghiên cứu thị trường tiêu thụ: Công ty cần

phải nắm vững tính thời vụ của hàng may mặc, nhu cầu thị trường. Nghiên cứu thị trường

của Công ty phải được tiến hành trước khi sản xuất sản phẩm và phải được thực hiện

thường xuyên. Công ty có thể nghiên cứu thị trường thông qua nghiên cứu sản phẩm của

các hãng cạnh tranh, qua đó xác định phản ứng của người tiêu dùng đối với sản phẩm

cạnh tranh và yêu cầu của họ đối với sản phẩm hiện tại. Từ đó Công ty có thể xây dựng

mô hình sản phẩm cho phù hợp. Công ty nên nghiên cứu nhu cầu tiêu thụ qua các tài liệu

được công bố ở nước ngoài qua các số liệu tiêu thụ của các bạn hàng. Công ty phải xác

định được chu kỳ sống của sản phẩm dài hay ngắn để kịp thời thay đổi mẫu mã cho phù

Tài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. CÁC CƠ SỞ HOÀN THIỆN

Tải bản đầy đủ ngay(77 tr)

×