Tải bản đầy đủ - 77 (trang)
II. QUÁ TRÌNH MARKETING XUẤT KHẨU Ở DOANH NGHIỆP

II. QUÁ TRÌNH MARKETING XUẤT KHẨU Ở DOANH NGHIỆP

Tải bản đầy đủ - 77trang

Tài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/

của các thị trường trọng điểm, đồng thời phân phối những thoả mãn mà các thị trường đó

chờ đợi một cách hiệu quả hơn đối thủ cạnh tranh.

2.2- Đặc trưng của marketing xuất khẩu:

Các hoạt động marketing xuất khẩu không phải tiến hành ở trong nội bộ của một

quốc gia mà nó đươcj tiến hành trên phậm vi rộng từ hai quốc gia trở nên.

- Các khái niệm về marketing, các quá trình, các nguyên lý marketing và nhiệm vụ

của nhà tiếp thị là giống marketing nội địa, tuy nhiên khi xâm nhập vào thị trường nước

ngoài, marketing xuất khẩu thường gặp phải những rào cản về luật pháp, sự kiểm soát của

chính phủ ở những nước công ty xâm nhập vào.

- Nhu cầu thị trường đa dạng hơn.

- Quan điểm về hoạt động kinh doanh ở từng thị trường nước ngoài là khác nhau

do đó tuỳ từng thị trường mà ta vận dụng các quan điểm marketing xuất khẩu phù hợp.

- Các điều kiện thị trường có thể biến dạng, đây là đặc điểm khó nhận biết khác về

căn bản so với marketing nội địa với cùng một sản phẩm, các điều kiện thị trường có thể

khác nhau về cơ bản giữa nước này với nước khác, thu nhập, cơ cấu tiêu dùng sản phẩm

của khách hàng, môi trường công nghệ, điều kiện văn hoá xã hội và thói quen tiêu dùng,

thói quen tiêu dùng ở cùng thị trường rất khác nhau. Vì vậy mà sẽ không có một sản phẩm

hay người tiêu dùng duy nhất.

3. Mô hình marketing xuất khẩu:

Quá trình marketing xuất khẩu được khái quát trong mô hình sau:Nghiên cứu Marketing xuất khẩuLựa chọn thị trường xuất khẩuXác định hình thức xuất khẩu

Hình 2- Mô hình marketing xuất khẩu

Chi tiết hoá từng bước trong mô hình marketing xuất khẩu.Xác lập các yếu tố Mar- Mix xuất

khẩu

Vận hành và kiểm tra các nỗ lực

Mar-MixTài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/Tài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/

a, Nghiên cứu marketing xuất khẩu:

Muốn kinh doanh thành công trên thi trường nước ngoài thì trước khi xuất khẩu

hàng hoá sang thi trường nước ngoài, với bất kỳ một công ty kinh doanh nào thì việc đầu

tiên là phải tiến hành nghiên cứu marketing xuất khẩu, từ khái niệm, đặc điểm, bản chất

marketing xuất khẩu đã trình bầy ở trên, ta biết rằng với các công ty kinh doanh xuất

khẩu, nghiên cứu marketing xuất khẩu là công việc đầu tiên và rất quan trọng bởi lẽ tất cả

các công việc liên quan đến hoạt động marketing của công ty đều gắn với thị trường nước

ngoài. Do đó nghiên cứu thói quen, tập quán sử dụng và thị hiếu của người tiêu dùng

nước ngoài đối với loại sản phẩm mà công ty muốn xâm nhập vào. Không những thế

nghiên cứu marketing ở đây ngoài việc nghiên cứu tất cả các yếu tố giống như nghiên cứu

marketing nội địa mà còn phải nghiên cứu yếu tố chính trị, luật pháp và văn hoá của một

quốc gia. Làm tốt công việc này chính là đã là tạo tiền đề hay làm điểm tựa để phát triển

các bước tiếp theo.

b, Lựa chọn thị trường xuất khẩu:

Sau khi đã nghiên cứu marketing xuất khẩu một cách kỹ càng, bước tiếp theo phải

làm trong mô hình marketing xuất khẩu là lựa chọn thị trường xuất khẩu. Dựa vào các yếu

tố đã nghiên cứu ở trên, lúc này công ty sẽ tiến hành phân loại, gạn lọc và lựa chọn thị

trường xuất khẩu. Việc lựa chọn thị trường xuất khẩu như thế nào là tuỳ thuộc từng công

ty, từng mặt hàng mà công ty sẽ xâm nhập vào thi trường nước ngoài, việc lựa chọn thị

trường xuất khẩu ở đây liên quan đến một số vấn đề mà công ty phải quan tâm như nhu

cầu của thị trường đó, dung lượng thị trường, tình hình cạnh tranh trên thị trường...vv.

Thông qua tất cả các yếu tố này, các công ty sẽ tiến hành lựa chọn thị trường xuất

khẩu mà công ty đó cảm thấy có ưu thế nhất và có khả năng thành công nhất.Tài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/Tài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/

c, Xác định hình thức xuất khẩu:

Đây là một công việc rất quan trọng và là một khâu không thể thiếu trong mô hình

marketing xuất khẩu, bởi vì nó chỉ ra hình thức xuất khẩu nào mà các công ty kinh doanh

xuất khẩu có thể sử dụng. Trên thực tế có hai hình thức xuất khẩu cơ bản mà các công ty

có thể lựa chọn sủ dụng đó là: Xuất khẩu gián tiếp và xuất khẩu trực tiếp.

- Trong xuất khẩu gián tiếp thì có thể thông qua:

o Hãng buôn xuất khẩu đặt cơ sở trong nước.

o Đại lý xuất khẩu đặt cơ sở trong nước.

o Các tổ chức phối hợp.

- Trong xuất khẩu trực tiếp thì có thể thông qua:

o Các cơ sở bán hàng trong nước.

o Đại diện bán hàng xuất khẩu.

o Chi nhánh bán hàng tại nước ngoài.

o Các đại lý và các nhà phân phối đặt ở nước ngoài.

d, Xác lập các yếu tố Mar- Mix xuất khẩu:

Giống như Mar- Mix nội địa, Mar- Mix xuất khẩu cũng có 4 yếu tố cần xác lập là:

sản phẩm, giá, phân phối và xúc tiến bán trong đó tất cả các yếu tố này đều phục vụ xuất

khẩu hay nói cách khác là 4 yếu tố này đã được xác lập đều để gắn với thị trường nước

ngoài.

-Xác lập yếu tố sản phẩm xuất khẩu bao gồm :

o Cấu trúc về sản phẩm xuất khẩu.

o Kế hoạch hoá và phát triển sản phẩm mới.

o Quyết định chung về chủng loại sản phẩm xuất khẩu.

o Quyết định chung về tiêu chuẩn hoá và thích nghi.

o Quyết định về bao bì

o Quyết định về nhãn mác.

- Xác lập yếu tố giá xuất khẩu bao gồm:

o Yếu tố xác dịnh giá xuất khẩu.

o Các phườn pháp định giá xuất khẩu.

o Các chiến lược điều chỉnh giá

- Xác lập yếu tố phân phối phân phối xuất khẩu.

- Xác lập yếu tố xúc tiến bán xuất khẩu bao gồm:

o Quảng cáo

o Khuyến mại

o Chào hàng

o Quan hệ công chúng

e,Vận hành và kiểm tra các nỗ lực marketing xuất khẩu.

Đây là bước cuối cùng trong mô hình marketing có đủ khả năng thực hiện kế

hoạch marketing đó.

Để kiểm tra nỗ lực marketing được tốt, có thể áp dụng theo 3 kiểu sau:

o Kiểm tra kế hoach năm

o Kiểm tra khả năng sinh lời

o Kiểm tra chất lượng

Tài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/Tài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/

Đó là tất cả các công đoạn cần được tiến hành trong mô hình marketing xuất

khẩu.Bất kỳ một công ty kinh doanh nào hoạt động trong môi trường cạnh tranh cần

nhận biết một yếu tố đóng vai trò rất quan trọng trong sự thành công hay thất bại của

mình, đó là chiến lược marketing và để thực hiện tốt được chiến lược marketing này thì

việc xây dựng mô hình marketing xuất khẩu càng chi tiết bao nhiêu công ty càng có khả

năng kinh doanh thành công và cạnh tranh thắng lợi trên thị trường.

III. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA MAR- MIX XUẤT KHẨU

1. Khái niệm, bản chất và mô hình Mar- Mix xuất khẩu

a, khái niệm:

Mar- Mix là một tập hợp những công cụ marketing mà doanh nghiệp sử dụng để

theo đuổi những mục tiêu marketing của mình trên thị trường mục tiêu. Nói cách khác,

mar- mix là một phối thức định hướng các biến số marketing có thể kiểm soát được mà

công ty kinh doanh sử dụng một cách liên hoàn và đồng bộ nhằm theo đuổi một sức bán

và lợi nhuận dự kiến trong một thị trường trọng điểm xác định.

b, Bản chất.

Từ khái niệm về Mar- Mix ở trên, ta có thể thấy rõ được bản chất của mar- mix

như sau:

Thực chất Mar- Mix là sự tổng hợp và sử dụng một cách hài hoà, hợp lý của 4 công

cụ của nó bao gồm: sản phẩm, giá, phân phối và xúc tiến bán sao cho việc kinh doanh của

công ty đạt hiệu quả cao nhất. Người tiêu dùng sẽ biết tới sản phẩm của công ty một cách

nhanh nhất, chính xác nhất ở trong thị trường trọng điểm mà công ty đã lựa chọn. Thông

qua 4 biến số này, các công ty thể vạch ra được chiến lược marketing và kế hoạch

marketing của mình, từ đó sẽ phối hợp liên hoàn và đồng bộ cả 4 công cụ này trong tầm

kiểm soát của công ty giúp công Sản

ty có phẩm

thể theo đuổi mục tiêu về mức bán và doanh số bán

dự kiến trong phân đoạn thị trường trọng điẻem mà công ty đã lựa chọn.

c, Mô hình.

Mar- Mix được cụ thể hoá trong mô hình sau:GiáMar- MixPhân

phốiQuảng

cáoXúc tiến

bánKhuyến

mạiTài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/Chào hàngQuan hệ

công chúngTài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/Hình 3- Mô hình Mar- Mix xuất khẩu.Tài liệu này được tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ và http://tailieupro.vn/Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. QUÁ TRÌNH MARKETING XUẤT KHẨU Ở DOANH NGHIỆP

Tải bản đầy đủ ngay(77 tr)

×