Tải bản đầy đủ - 77 (trang)
I. CƠ SỞ VÀ VAI TRÒ CỦA XUẤT KHẨU

I. CƠ SỞ VÀ VAI TRÒ CỦA XUẤT KHẨU

Tải bản đầy đủ - 77trang

Ti liu ny c ti min phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/

mt nc cú iu kin y sn xut ra mt mt hng no ú li vn nhp khu hng

hoỏ ú t nc ngoi. Nm 1887, nh kinh t hc ngi Anh David Ricacdo ó gii thớch

hin tng mõu thun trờn bng hc thuyt li th so sỏnh ca mỡnh l: Nu mt quc

gia no cú hiu qu thp so vi quc gia khỏc trong vic sn xut tt c cỏc loi sn phm

thỡ quc gia ú vn cú th tham gia thng mi quc t to ra li ớch.

-Hc thuyt v u ói v yu t: Mt nc s xut khu hng hoỏ m vic sn xut

nú cn nhiu yu t r, tng i cú sn ca nc ú v nhp khu loi hng hoỏ m vic

sn xut cn nhiu yu t t, tng i khan him nc ú. Túm lai l mt nc giu

lao ng s xut khu hng hoỏ s dng nhiu lao ng v nhp khu hng hoỏ s dng

nhiu vn.

Vi hc thuyt ny cho thy s khỏc bit v tớnh tng i phong phỳ ca cỏc yu

t. iu ny rt quan trng i vi Vit Nam hin nay bi vỡ nc ta phong phỳ v lc

lng lao ng, giỏ nhõn cụng r nhng li b hn ch v vn.Vi nn kinh t nc ta

hin nay cú th ỏp dng hc thuyt ny tỡm ra c mt hng s dng ớt vn nhng li

s dng nhiu lao ng phự hp vi iu kin trong nc, nhm t hiu qu cao v lm

tng kim ngch xut khu.

-Hc thuyt v chu k sng ca sn phm: Hc thuyt ny c Raymond Vernon

a ra u tiờn vo nm 1966, nhm gii thớch cỏc mụ hỡnh thng mi quc t v u t

nc ngoi trc tip.

Theo khỏi nim chu k sng ca sn phm da s cỏc sn phm u tri qua chu k

buụn bỏn bao gm cỏc giai on k tip nhau v cú nh hng ti khi lng buụn bỏn

quc t ca mt nc. Theo hc thuyt ny ngi ta cho rng u chu k sng ca sn

phm thỡ sn phm phi cú cụng ngh cao, tip theo giai on 2 khi m cụng ngh ó

khụng cũn l yu t hng u na thỡ ngi ta s chỳ ý n chi phớ sn xut ra sn phm

dn dn khi sn phm ó uc tiờu chun hoỏ v cht lng thỡ nhng sn phm ny s

uc chuyn sang cho cỏc nc th 3 cú u th v lao ng. Khi chuyn dch theo chu k

sng ca sn phm, cỏc yờu cu v nhõn t u vo s thay i v trớ ca cỏc trung tõm

sn xut cú li th cựng thay i.Ti liu ny c ti min phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/Ti liu ny c ti min phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/Sản phẩm mớ iChín muồiTiêu chuẩn hoáCác n ớ c tiên tiếnCác n ớ c đang phát triểnsản xuất

xuất khẩu

nhập khẩuCác n ớ c chậm phát triển

nh 1: Chu kỳ sống của sản phẩm quốc tếHỡnh 1: Chu k sng ca sn phm quc tTi liu ny c ti min phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/Ti liu ny c ti min phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/

+Giai on sn phm mi: Hu ht cỏc sn phm mi c phỏt trin v sn

xut u tiờn cỏc quc gia cú nn kinh t phỏt trin hn( cỏc nc tiờn tin). nguyờn

nhõn ch yu ca tỡnh hỡnh ny l mt s lng ln ngi tiờu dựng cú thu nhp cao, cú

mong mun v cỏc sn phm mi v ngun cung ng phong phỳ nhng cụng nhõn k

thut cú trỡnh chuyờn mụn cao to ra mt li th tng i v nng lc R & D. Trong

giai on ny hng hoỏ c tiờu dựng trong nc v nhu cu trờn th trng ớt n hi so

vi giỏ, thit k v sn xut hng hoỏ vón giai on th nghim nờn ni nghiờn cu v

ni sn xut cn phi liờn h cht ch, thng xuyờn.

+Giai on chớn mui: nhu cu v khi lng sn phm c sn xut ra tng

nhanh chúng, sn phm ng dng hn, phng phỏp sn xut sn phm c chu trỡnh

hoỏ v cnh tranh v giỏ tr nờn quan trng.

+Giai on sn phm tiờu chun hoỏ: Sn phm v cụng ngh sn xut sn phm

ú c tiờu chun hoỏ, cnh tranh v giỏ tr nờn khc lit. Sn xut c chuyn sang

cỏc nc chm pht trin ni cú nhõn cụng u vo thp v xut khu sn phm t cỏc

quc gia chm phỏt trin sang cỏc quc gia tiờn tin ngy cng tng nhanh.

T nhng hc thuyt c bn v thng mi quc t trờn ta cú th tng hp v h

thng c mt nguyờn lý xut khu khụng ch cho cỏc nh qun lý kinh doanh núi chung

m cũn cho cỏc doanh nghip Vit Nam núi riờng, ú l li th hay th mnh ca Vit

Nam v lao ng cng nh cỏc sn phm truyn thng mang m nột phong cỏch Vit

Nam, cỏc doanh nghip Vit Nam s khai thỏc th mnh ny to ra nhng sn phm

va cú li

th so sỏnh, va cú li th tng i li tn dng c s u ói ca cỏc yu t sn cú

trong nc, t ú s t c hiu qu sn xut v kinh doanh cao.

2. V trớ, vai trũ ca xut khu

a, i vi nn kinh t:

K t sau khi xoỏ b c ch qun lý kinh t tp trung quan liờu bao cp chuyn

sang nn kinh t th trng, nn kinh t nc ta ang cú bc tng trng vt bc. S d

t c thnh tu to ln nh vy l do nc ta ó thc hin chớnh sỏch m ca nn kinh

t, thit lp quan h buụn bỏn vi cỏc nc trờn th gii v ngy cng y mnh hot

ng kinh doanh xut nhp khu, Marketing xut nhp khu núi riờng v thng mi

quc t núi chung s lm tng mc tiờu th hng hoỏ, lm cho cỏc h thng sn xut ngy

cng tr nờn cú hiu qu hn vỡ chỳng c hp lý hoỏ dt mc chi phớ thớch hp.

Ngoi ra chỳng ta cũn cú th thu c li th ph do sn xut vi quy mụ ln v do

chuyn giao k thut khi nn kinh t cho phộp Marketing xut khu hot ng, th trng

Ti liu ny c ti min phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/Ti liu ny c ti min phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/

chớnh ca nú cng tng lờn v quy mụ, lm cho nú cú nhiu thi c y mnh chuyờn mụn

hoỏ v tng hiu qu sn xut hn trc. Vỡ th, Marketing xut khu v tng trng kinh

t cú mi quan h mt thit vi nhau v nú l mt phng tin t c mc ớch, mc

ớch ú l: s phỏt trin xó hi v nn kinh t ca mt t nc. Thụng qua marketing

xut khu hay thng mi quc t chỳng ta cú th to ngun vn, ngun ngoi t ln t

vic xut khu hng hoỏ gúp phn quan trng vo vic ci thin cỏn cõn ngoi thng,

cỏn cõn thanh toỏn tng d tr ngoi t.

Thụng qua hot ng xut nhp khu, chỳng ta cú th xut khu nhng mt hng

cú th mnh ca t nc pht huy li th so sỏnh cu quc gia, ng thi hc hi,

trao i c cỏc thnh tu khoa hc tiờn tin m ng cho s nghip cụng nghip hoỏ,

hin i hoỏ t nc.

Thụng qua hot ng xut khu, cú th phỏt trin cỏc ngnh cụng nghip ch to

v ch bin hng xut khu cú cụng ngh tiờn tin m tớnh cnh tranh cao trờn th trng

th gii giỳp cho t nc cú c ngun lc cụng nghip mi, tng nng xut, cht

lng sn phm tit kim chi phớ cho lao ng xó hi.

Thụng qua hot ng xut khu, chỳng ta ngy cng m rng c quan h kinh t

vi nc ngoi gúp phn thay i ng li i ngoi ca t nc, gn cht nn kinh t

nc ta vi phõn cụng lao ng th gii.Ti liu ny c ti min phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/Ti liu ny c ti min phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/

b, Trong kinh doanh quc t:

Thụng qua marketing xut khu, cỏc doanh nghip cú iu kin tt hc tp cỏc

kinh nghim cú th ng vng v ngy cng phỏt trin trờn th trng.

Thụng qua marketing xut khu s phỏt huy cao b tớnh nng ụng, sỏng to ca

mi ngi, ca cỏc n v cng nh cỏc t chc kinh doanh xut nhp khu. Xut khu

hng hoỏ l mt lnh vc khú khn, mo him nhng li ha hn nhng c hi phỏt trin

v mang li li nhun cao vỡ th nú ũi hi mi cỏ nhõn, mi t chc kinh doanh phi

nhanh nhy nm bt th trng, nm bt tt cỏc thụng tin v x lý nhanh chúng, chớnh

xỏc, bờn cnh ú cũn tao nờn mi quan h tt gia cỏc nh sn xut v cỏc nh nghiờn

cu, tng cng kh nng s dng cht xỏm c trong v ngoi nc.

Trong iu kin kinh t hng hoỏ nhiu tnh phn v m ca kinh t hi nhp vi

nc ngoi, xut nhp khu gúp phn hỡnh thnh cỏc liờn doanh, liờn kt gia cỏc ch th

trong nc cng nh trong nc vi nc ngoi hỡnh thnh lờn cụng ty kinh doanh ln

to nờn s phỏt trin vng chc cho doanh nghip.

Thụng qua marketing xut khu, doanh nghip cú th phỏt huy c li th so sỏnh

ca n v mỡnh hay a bn mỡnh hot ng t ú s chuyờn mụn hoỏ v phõn cụng lao

ng hp lý. ỏp dng c khoa hc k thut vo sn xut s dng tt cỏc yu t u

vo tin ti sn xut ln i tr, t ú cú iu kin nõng cao cht lng sn phm v dn

dn cú th h c giỏ thnh bỏn sn phm.

c, i vi xó hi:

Nh ó trỡnh by trờn, marketing xut khu núi riờng v thng mi quc t núi

chung cú vai trũ rt quan trng i vi tt c cỏc quc gia,thụng qua thng mi quc t,

cỏc quc gia cú th xut khu cỏc sn phm hng hoỏ m quc gia mỡnh cú li th, th

mnh ng thi nhp khu nhng hng hoỏ m trong nc khụng cú kh nng sn

xut.S trao i hng hoỏ gia cỏc quc gia ny khụng nhng lm cho cỏc nc cú th

xớch li gn nhau hn,hiu bit v phong tc tp quỏn, vn hoỏ ca cỏc quc gia thụng qua

nhng nột c trng trờn hng hoỏ m cũn giỳp cho tt c cỏc quc gia thõm gia vo hot

ng trao i ny u thu c li nhun v iu quan trng hn l thỳc y nn kinh t

th gii cựng phỏt trin.

Thụng qua thng mi quc t, cỏc quc gia u tn dng c li th ca mỡnh,

nhng nc giu cú thỡ chuyn giao cụng ngh v vn sang cỏc nc nghốo nhng li rt

di do v lao ng. T nhng nc km phỏt trin hn ny s sn xut cỏc sn phm

hng hoỏ th cụng hoc hng hoỏ cn nhiu lao ng v xut khu sang cỏc nc phỏt

trin.

Ti liu ny c ti min phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/Ti liu ny c ti min phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/

Nh vy thng mai quc t ó gúp phn lm tng li th so sỏnh ca tt c cỏc

quc gia, lm cho khong cỏch v trỡnh phỏt trin ga cỏc quc gia c thu ngn li

dn dn lm cho nn kinh t th gii tr thnh mt khi thng nht tin ti t do hoỏ,

ton cu hoỏ nn kinh t trờn ton th gii.

II. QU TRèNH MARKETING XUT KHU DOANH NGHIP

1. Khỏi nim v quỏ trỡnh Marketing xut khu

Trc khi i vo khỏi nim marketing xut khu ta phi hiu c khỏi nim v

marketing:

-Theo Philip Cotter: Marketing l s phõn tớch t chc k hoch hoỏ v kh nõng

thu hỳt khỏch ca mt cụng ty cng nh chớnh sỏch v hot ng vi quan im tho món

nhu cu v mong mun ca nhúm khỏch hng ó la chn.

-Cỏc nh lm cụng tỏc marketing Vit Nam ó ỳc kt v a ra c nh ngha

marketing phự hp, y v sỏt thc cho mỡnh nh sau:

+ Marketing l chc nng qun lý cụng ty v t chc v qun lý ton b hot ng

kinh doanh t vic phỏt hin ra nhu cu v bin sc mua ca ngi tiờu dựng thnh nhu

cu thc s v mt loi hng c th n vic a hng hoỏ ú n tn tay ngi tiờu dựng

cui cựng nhm m bo cho cụng ty thu c li nhun cao nht. Xut phỏt t khỏi nim

ny ta cú th a ra nh ngha v marketing xut khu nh sau:

+Marketing xut khu l vic thc hin cỏc hot ng kinh doanh nh hng

dũng vn ng hng hoỏ v dch v ca cỏc cụng ty ti ngi tiờu dựng hoc s dng

nhiu quc gia nhm thu li nhun cho cụng ty.

2. Bn cht v nhng c trng c bn ca marketing.

2.1- Bn cht :

Nh ó trỡnh by trờn marketing c nh ngha nh l cỏc hot ng nhm

nm bt nhu cu th trng xỏc lp cỏc bin phỏp tho món ti a cỏc nhu cu ú, qua

ú mang lai li nhun ti a cho doanh nghip. Nh vy, marketing xut khu thc cht

ch s vn dng nhng nguyờn lý, nguyờn tc, cỏc phng phỏp v k thut tin hnh ca

marketing núi chung trong iu kin ca th trng nc ngoi. S khỏc bit ca

marketing xut khu v marketing núi chung ch ch l hng hoỏ v dch v dc tiờu

th khụng phi trờn th trng ni a m l th trng nc ngoi. Cng nh marketing

núi chung, marketing xut khu xut phỏt t quan im l trong nn kinh t hin i vai

trũ ca khỏch hng v nhu cu ca h cú ý ngha quyt nh i vi mi hot ng v sn

xut kinh doanh ca doanh nghip. Nú ch trng rng chỡa khoỏ t c s thnh

cụng ca doanh nghip v mc tiờu ca doanh nghip l xỏc nh nhu cu v mong mun

Ti liu ny c ti min phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/Ti liu ny c ti min phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/

ca cỏc th trng trng im, ng thi phõn phi nhng tho món m cỏc th trng ú

ch i mt cỏch hiu qu hn i th cnh tranh.

2.2- c trng ca marketing xut khu:

Cỏc hot ng marketing xut khu khụng phi tin hnh trong ni b ca mt

quc gia m nú cj tin hnh trờn phm vi rng t hai quc gia tr nờn.

- Cỏc khỏi nim v marketing, cỏc quỏ trỡnh, cỏc nguyờn lý marketing v nhim v

ca nh tip th l ging marketing ni a, tuy nhiờn khi xõm nhp vo th trng nc

ngoi, marketing xut khu thng gp phi nhng ro cn v lut phỏp, s kim soỏt ca

chớnh ph nhng nc cụng ty xõm nhp vo.

- Nhu cu th trng a dng hn.

- Quan im v hot ng kinh doanh tng th trng nc ngoi l khỏc nhau

do ú tu tng th trng m ta vn dng cỏc quan im marketing xut khu phự hp.

- Cỏc iu kin th trng cú th bin dng, õy l c im khú nhn bit khỏc v

cn bn so vi marketing ni a vi cựng mt sn phm, cỏc iu kin th trng cú th

khỏc nhau v c bn gia nc ny vi nc khỏc, thu nhp, c cu tiờu dựng sn phm

ca khỏch hng, mụi trng cụng ngh, iu kin vn hoỏ xó hi v thúi quen tiờu dựng,

thúi quen tiờu dựng cựng th trng rt khỏc nhau. Vỡ vy m s khụng cú mt sn phm

hay ngi tiờu dựng duy nht.

3. Mụ hỡnh marketing xut khu:

Quỏ trỡnh marketing xut khu c khỏi quỏt trong mụ hỡnh sau:Nghiờn cu Marketing xut khuLa chn th trng xut khuXỏc nh hỡnh thc xut khu

Hỡnh 2- Mụ hỡnh marketing xut khu

Chi tit hoỏ tng bc trong mụ hỡnh marketing xut khu.Xỏc lp cỏc yu t Mar- Mix xut

khu

Vn hnh v kim tra cỏc n lc

Mar-MixTi liu ny c ti min phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. CƠ SỞ VÀ VAI TRÒ CỦA XUẤT KHẨU

Tải bản đầy đủ ngay(77 tr)

×