Tải bản đầy đủ - 53 (trang)
Quản trị đấu thầu dự án (Project procurement management)

Quản trị đấu thầu dự án (Project procurement management)

Tải bản đầy đủ - 53trang

Ti liu ny c ti min phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/

Mó gúi

thuTờn gúi thuGiỏ gúi thuPhng

thc u

thuHỡnh thc

la chn

nh thuThi gian t

chc u

thu01Thit k phũng

t vn, phũng

hc v th vin.8.035.335.000Hai tỳi h u thu

s

rng rói,

trong ncQuý III nm

200902Thit k phũng

tp Yoga, phũng

tp th dc thm

m.2.687.000.000Hai tỳi h u thu

s

rng rói,

trong ncQuý III nm

2009B. Lp h s mi thu

Ban qun lý d ỏn MOm & Baby ó quyt nh lp h s mi thu bao gm cỏc phn

sau:

a/ Yờu cu v th tc u thu:

Ch dn i vi nh thu ( Nờu trong phn ph lc )

Bng d liu u thu

Mc

Khon

Ni dung

1

1

Tờn d ỏn: Quy hoch khu chm súc sc kho M v Bộ.

Mó gúi thu: 01, 0201: Thit k phũng t vn, phũng hc v th vin.

02: Thit k phũng tp Yoga, phũng tp th dc thm m.

Ni dung gúi thu:2Cn c Nhim v thit k ó c Cụng ty c phn SKM phờ

duyt, trin khai lp Thit k cụng trỡnh v d toỏn cụng trỡnh.

S lng H s ca mi gúi thu giao np cho Cụng ty c phn

SKM - H s Thit k cụng trỡnh: 04 b

- H s d toỏn cụng trỡnh: 04 b.

Thi gian thc hin hp ng:

Gúi thu 01 l 53 ngy

Gúi thu 02 l 65 ngy3Ngun vn thc hin gúi thu: Vn tỏi u t ca Cụng ty c

phn SKM.Ti liu ny c ti min phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/Ti liu ny c ti min phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/

21T cỏch hp l ca nh thu: Nh thu phi cung cp cỏc bn sao ó

c cụng chng ca Nh nc sau:

Giy ng ký kinh doanh hot ng c c quan nh nc cú

thm quyn cp theo quy nh hin hnh v phi cú ngnh ngh phự

hp vi gúi thu.

Giy chng nhn u t.

Quyt nh thnh lp hoc giy ng ký hot ng hp phỏp,

chng ch hnh ngh phự hp vi yờu cu thit k ca gúi thu.

Bỏo cỏo ti chớnh ó c kim toỏn hoc c c quan cú thm

quyn xỏc nhn theo quy nh ca phỏp lut;

T khai t quyt toỏn thu hng nm theo quy nh ca phỏp lut44256

81v thu (cú xỏc nhn ca c quan thu l ó np t khai);

Biờn bn kim tra quyt toỏn thu ca nh thu (nu cú).

Bo m cnh tranh trong u thu: Tuõn th ni dung v bo m

cnh tranh trong u thu theo quy nh ti iu 11 ca Lut u

thu v iu 3 ca Ngh nh 58/CP

a ch bờn mi thu: Công ty cổ phần SKM

Ngời đại diện: Ông Hoàng Minh Đức Chức vụ: Giám

đốc

Địa chỉ: BT 5 - Trung Hoà Nhân Chính

Điện thoại: 04.3576576

Fax:

04.3576576

Mã số thuế:0100302660

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số

0103011912

Ti liu sa i HSMT (nu cú) s c bờn mi thu gi n tt c

cỏc nh thu nhn HSMT trc thi im úng thu ti thiu 15

ngy.

Ngụn ng s dng: Ting Vit

Thay i t cỏch tham d thu:

Nh thu ch cn gi vn bn thụng bỏo v vic thay i t cỏch

tham gia u thu n bờn mi thu vi iu kin bờn mi thu

nhn c trc thi im úng thu.

Vic thay i t cỏch tham gia u thu l hp l khi cú chp thun

ca bờn mi thu trc thi im úng thu bng vn bn. Trng

hp cn thit, bờn mi thu gi vn bn chp thun bng fax, e-mail

trc, bn gc c gi theo ng bu in. Trng hp khụngTi liu ny c ti min phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/Ti liu ny c ti min phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/

chp thun vic thay i t cỏch tham gia u thu ca nh thu thỡ

bờn mi thu s nờu rừ lý do phự hp vi quy nh ca phỏp lut v

u thu.

Ti liu, giy t chng minh t cỏch hp l ca ngi c y

quyn:

Bn sao c chng thc ca iu l cụng ty.9Quyt nh thnh lp chi nhỏnh.

Biờn bn u quyn cú xỏc nhn ca cụng ty

ng tin d thu: Vit Nam ng

Cỏc ti liu khỏc chng minh nng lc v kinh nghim ca nh

thu:

ó lp h s thit k cụng trỡnh v d toỏn ớt nht 03 cụng trỡnh10

11cú cp hng tng ng cụng trỡnh ny (mu ph lc s 01).

Nh thu phi cú s liu quyt toỏn ti chớnh nm 2008 kốm bn12

13114

151

1sao bỏo cỏo ti chớnh ó c kim toỏn. Trng hp doanh nghip

cha kim toỏn thỡ cú biờn bn kim tra quyt toỏn thu ca nm

núi trờn

Thi gian chun b HSDT ti a l 20 ngy k t ngy u tiờn bỏn

HSMT.

HSDT (gm h s xut k thut v h s xut ti chớnh) phi

cú hiu lc l 150 ngy k t thi im úng thu.

S lng HSDT phi np: 1 bn gc, 4 bn chp.

Cỏch trỡnh by cỏc thụng tin trờn tỳi ng HSDT (h s xut k

thut v h s xut ti chớnh):

Nh thu phi ghi rừ cỏc thụng tin sau trờn tỳi ng HSDT:

Tờn, a ch, in thoi ca nh thu: ______________

a ch np HSDT:____ [Ghi tờn, a ch ca bờn mi thu]

Tờn v s hiu gúi thu: _________________________16

191

1201Khụng c m trc 9 gi, ngy 12 thỏng 07 nm 2009

Thi im úng thu: 8h gi 30 phỳt, ngy 12 thỏng 08 nm 2009.

Vic m h s xut k thut s c tin hnh cụng khai vo lỳc

9 gi, ngy 12 thỏng 05 nm 2009 ti Cụng ty c phn SKM BT5

Trung Ho Nhõn Chớnh

Cỏc yờu cu khỏc: Nh thu phi bo m v thit k sao cho sau

ny cỏc phng tin, trang thit b ca siờu th, nh kho, vn phũng

hnh chớnh, th vin, phũng tp Yoga, phũng tp th dc thm m,

khu spa, xụng hi, b sc cú th lp t, b trớ tng thớch vi bn

thit k ca tng c im mi gúi thu.Ti liu ny c ti min phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/Ti liu ny c ti min phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/2284Nh thu phi thuyt minh chi tit cho bn v thit k nh s s

dng trang thit b hin i no v nú tng thớch, phự hp hoc

c b trớ ti v trớ no trong bn v thit k.

HSDT ca nh thu s b loi b nu khụng ỏp ng c mt trong

cỏc iu kin tiờn quyt sau:

a) Nh thu khụng cú tờn trong danh sỏch mua HSMT (tr trng

hp thay i t cỏch tham gia u thu nờu ti khon 2 mc 8 phn

ny);

b) Nh thu khụng bo m t cỏch hp l theo quy nh ti khon

1 Mc 2 phn 2.1.1;

c) Khụng cú bn gc HSDT;

d) n d thu khụng hp l;

) Hiu lc ca HSDT (H s xut k thut v h s xut ti

chớnh) khụng bo m yờu cu theo quy nh trong HSMT;

e) Nh thu cú tờn trong hai hoc nhiu HSDT vi t cỏch l nh

thu chớnh (nh thu c lp hoc thnh viờn trong liờn danh);

g) Nh thu vi phm mt trong cỏc hnh vi b cm trong u thu

theo quy nh ti iu 12 ca Lut u thu.Thi gian nh thu n m phỏn hp ng mun nht l 10 ngy

k t ngy nh thu nhn c thụng bỏo mi n m phỏn hp

ng

32

2

Nh thu phi gi vn bn chp thun vo thng tho, hon thin

hp ng trong 10 ngy k t ngy thụng bỏo trỳng thu.

33

1

a ch nhn n kin ngh:

a ch ca bờn mi thu v ch u t: Công ty cổ phần SKM

Ngời đại diện: Ông Hoàng Minh Đức

Chức vụ: Giám

đốc

Địa chỉ: BT 5 - Trung Hoà Nhân Chính

Điện thoại: 04.3576576

Fax:

04.3576576

Mã số thuế: 0100302660

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số

0103011912.

Tiờu chun ỏnh giỏ

Mc 1. Tiờu chun ỏnh giỏ v mt k thut

Vic ỏnh giỏ v mt k thut i vi tng HSDT c thc hin theo phng phỏp

chm im (100), bao gm cỏc ni dung sau õy:

Ti liu ny c ti min phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/Ti liu ny c ti min phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/TT11.11.222.12.22.3Tiờu chun

ỏnh giỏKinh nghim

nh thu t

vn

ó tham gia

cỏc d ỏn thit

k cụng trỡnh.

Trong 3 nm

gn õy nht ó

tham gia tht

k cỏc d ỏn cú

quy mụ v tớnh

cht tng t

vi t cỏch l

nh thu chớnh.

Phng phỏp

lun

Hiu rừ mc

tiờu, nhim v

ca gúi thu,

cỏc sn phm

phi bn giao

Phng phỏp

lun hon

chnh v hp lý

so vi yờu cu

ca h s mi

thu

Sỏng kin ci

tinim

ti aMc

im

yờu

cu

ti

thiuThang im chi tit1046

50%

(1 d

ỏn)70%

(2-3 d

ỏn)80%

(4-5 d

ỏn)80%

(3-4 d

ỏn)6100%

(> 5 d

ỏn)90%

(5-7 d

ỏn)100%

(> 7 d

ỏn)4032

50%

80%

hiu

rừ

cha rừ100%

rt rừ0%

khụng

t yờu

cu50%

bỡnh

thng100%

xut

sc

kh thi

cao0%

khụng

50%

phự

hp

mc

trung35580%

t yờu

cu

100%

phự

hp tt

vi d

ỏnTi liu ny c ti min phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/Ti liu ny c ti min phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/TTTiờu chun

ỏnh giỏim

ti aMc

im

yờu

cu

ti

thiuThang im chi titbỡnh2.4Chng trỡnh

cụng tỏc: S

t chc, biu

7

cụng tỏc,

lch b trớ nhõn

s0%

khụng

t yờu

cu2.5Cỏch tip cn

nghiờn cu

gii phỏp cụng

ngh phự hp0%

khụng

t yờu

cu2.62.75Phng phỏp

thc hin(cỏc

thit b: o, v,

chng trỡnh

tớnh) t c

s hp lý v

cỏc yờu cu h 7

tr v ch lm

vic, trang thit

b, cỏn b h

tr theo h s

mi thu,

phng tin

Mc v

cỏch trỡnh by

ca h s d

5

thu ca nh

thu v s rừ

rng, sỳc tớnh,80%

t yờu

cu100%

xut

sc,

kh thi

cao50%

bỡnh

thng80%

t yờu

cu100%

xut

sc,

kh thi

cao0%

khụng

t yờu

cu50%

binh

thng80%

t yờu

cu100%

xut

sc0%

khụng

t yờu

cu50%

bỡnh

thng80%

t yờu

cu50%

bỡnh

thng100%

xut

scTi liu ny c ti min phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/Ti liu ny c ti min phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/TTTiờu chun

ỏnh giỏim

ti ahp lý v cú

tớnh thm m

cao

Xõy dng k

hoch thc

hin cỏc nhim

v ỏp ng yờu

2.16

3

cu3Chuyờn giaMc

im

yờu

cu

ti

thiuThang im chi tit0%

khụng

t yờu

cu50%

bỡnh

thng80%

t yờu

cu100%

xut

sc,

kh thi

cao503.1Ch nhim

ỏn thit k143.2Ch trỡ thit k123.3Cỏc kin trỳc

s s tham gia

thit k647

50%

k s

ngnh

kin

trỳc

xõy

dng

50%

k s

ngnh

kin

trỳc

xõy

dng

0%

Khụng

cú k

s80%

thc s

ngnh

kin

trỳc

xõy

dng

80%

thc s

ngnh

kin

trỳc

xõy

dng

50%

cú 4-6

k s)80%

cú 9-15

k s100%

Tin s

ngnh

kin

trỳc

xõy

dng

100%

Tin s

ngnh

kin

trỳc

xõy

dng

100%nhiu

hn 20

k sTi liu ny c ti min phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/Ti liu ny c ti min phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/TT3.4Tiờu chun

ỏnh giỏCú cỏc k s

v trc c nh

v in, nc,

cụng ngh cao,

h tng ụ thim

ti a7Thõm niờn

cụng tỏc ca

3.6 Nhúm trng

3

trong lnh vc

thit k

Nhõn lc, biu

phõn b

nhõn s v

mc phự

hp vi cỏc

nhim v a

3.23 ra trong

5

chng trỡnh

lm vic v

hiu qu t

c trong vic

s dng nhõn

s

3.24 Huy ng thờm 3

cỏc chuyờn

gia(nờu rừ

phng thc

huy ng vMc

im

yờu

cu

ti

thiuThang im chi tit0%

khụng

50% cú

khụng

y

(ch

cú v

in

nc,

h tng

ụ th)0%

khụng

ỏp

ng0%

(khụng

lp)0%

khụng

50%

(Phự

hp

mc

trung

bỡnh)80% cúnhng

thiu 3

k s

trc a100%

cú y

v

tt c

u l

k s80%

(10-12

nm)100%

(> 12

nm)80%

(khỏ

phự

hp)100%

(hon

ton

phự

hp)100%

Ti liu ny c ti min phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/Ti liu ny c ti min phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/TTTiờu chun

ỏnh giỏim

ti aThang im chi titMc

im

yờu

cu

ti

thiucam kt phi

hp ca cỏc

chuyờn gia

ny)

Tng10085Cỏc nh thu c xột vo danh sỏch ngn l nhng nh thu cú tng im k thut ti

thiu phi bng 85 im.

Mc 2. Tiờu chun ỏnh giỏ v mt ti chớnh

S dng thang im 100 thng nht vi thang im v mt k thut. im ti chớnh i

vi tng h s d thu c xỏc nh nh sau:

im ti chớnh =

(ca h s d thu ang xột)P thp nht x (100, 1.000,...)

P ang xộtTrong ú:

P thp nht: giỏ d thu thp nht sau sa li theo quy nh v hiu chnh sai lch theo

quy nh trong s cỏc nh thu ó vt qua ỏnh giỏ v mt k thut.

P ang xột: giỏ d thu sau sa li v hiu chnh sai lch ca h s d thu ang xột.

Mc 3. Tiờu chun ỏnh giỏ tng hp

Tiờu chun ỏnh giỏ tng hp c xõy dng trờn c s tiờu chun ỏnh giỏ v mt k thut v

v mt ti chớnh, trong ú t trng im v mt k thut khụng c quy nh thp hn 70%

tng s im v t trng im v mt ti chớnh khụng c quy nh cao hn 30% tng s

im.

im tng hp i vi mt HSDT c xỏc nh theo cụng thc sau:

im tng hp = k thut x (K%) + ti chớnh x (G%)

Trong ú:

+ K%: t trng im v mt k thut (quy nh trong thang im tng hp).

+ G%: t trng im v mt ti chớnh (quy nh trong thang im tng hp).

+ k thut : l s im ca h s d thu c xỏc nh ti bc ỏnh giỏ v mt k thut.

Ti liu ny c ti min phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/Ti liu ny c ti min phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/

+ ti chớnh : l s im ca h s d thu c xỏc nh ti bc ỏnh giỏ v mt ti

chớnh.

7.1. Thụng bỏo mi thu

7.2 T chc u thu

7.2.1. Qun lý h s d thu v m thu

7.2.2. Trỡnh t ỏnh giỏ h s d thu

7.2.3. Thm nh v phờ duyt kt qu u thu

7.2.4 Thụng bỏo kt qu u thu.

7.3. Giỏm sỏt thc hin, nghim thu hp ng u thu

7.3.1 Giỏm sỏt thc hin

7.3.2 Nghim thu hp ng

8. Qun tr ri ro d ỏn (Project risk management)

8.1 Lp k hoch ri ro

Lp k hoch qun lý ri ro

Loi

ri roNh

u tCỏc

nh

thuNiYu t ri roTn thtGii phỏpũi hi phi rỳt ngn

thi hn d ỏn.

Khụng gii ngõn

ỳng hn hoc c

tỡnh khụng gii ngõn.Lm chm tin

thc hin ca

d ỏn.Phõn tớch nghiờn cu k s mng,

tuyn cht ca lch trỡnh cú th

rỳt ngn thi gian theo ý ca ch

u t nu cú th c.

Lp qu d phũng theo nh hp

ng.

Thng xuyờn trao i thụng tin v

giỏm sỏt tin ca nh thu.Chm tin thit

k.

Thit k khụng phự

hp vi khụng gian,

thit k khụng tiờu

chun ỳng k thut.

Mỏy múc,thit b

khụng ỳng k thut.

Trựng lp cụng tỏcCht lng cụng

trỡnh b nh

hng, mỏy múc

khụng m bo

cht lng

Lm chm tinXỏc nh rừ quy trỡnh ai bỏo cỏo ai.Ti liu ny c ti min phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/Ti liu ny c ti min phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/

Lc c trong quan

h gia cỏc nhõn

viờn.

b

Ni dung cụng vic

b sai lch do trỡnh

nhõn viờn d ỏn thp.

Chớnh sỏch chớnh ph

thay i.

Lm phỏt gia tng.

Yu t

Thi tit.

khỏch

quan

khỏcd ỏn

Cht lng cụng

vic b nh

hng.Kim tra s chớnh xỏc ca thụng tin

theo nguyờn tc a phng. Sau ú

mi truyn phỏt i.Nh cung cp

khụng thc hin

ỳng nh cam

kt trong hp

ng, ũi tng

giỏ.

Thi gian thc

hin d ỏn b

thay i.Thng xuyờn tỡm hiu thu thp

thụng tin v d oỏn trc nhng

thay i, cú phng ỏn iu

chnh hp lý.

Lp qu d phũng.

Lp phng ỏn thay th lm gim

thiu tn tht lm nh hng ti

tin ca d ỏn.8.2 Qun lý ri ro

Nhn din

ri ro

(1)Thit k

khụng phự

hp vi

khụng

gian, thit

k khụng

ỳng k

thut.

Nh thu

b phỏ sn

dn n d

ỏn b ỡnh

li gia

chng

Bn thitMA TRN NH GI RI RO

Kh

Tỏc

Mc Bin phỏp i phú

nng xy ng

nh

(5)

ra

(H/M/L) hng

(H/M/L) (3)

(4)

(2)

Thng xuyờn trao i

thụng tin v yờu cu i

L(1)

H(5)

vi ban thit k v nh

5

thu.Trỏch

nhim

qun lý

(6)Ban thit k

v nh thu

cung cp

dch vL(1)H(5)5Tỡm mt nh thu thit k

khỏc, quyt túan v yờu

cu nh thu c bi

thng.Ban qun

lý, ban

thụng tin v

ban ti

chớnhL(1)H(5)5Mó hoỏ v lu tr ti liuNhõn viờnTi liu ny c ti min phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quản trị đấu thầu dự án (Project procurement management)

Tải bản đầy đủ ngay(53 tr)

×