Tải bản đầy đủ - 53 (trang)
1 Lập kế hoạch chất lượng

1 Lập kế hoạch chất lượng

Tải bản đầy đủ - 53trang

Ti liu ny c ti min phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/Qun tr

cht lngQun tr

cht lng

ký kt hp

ng v

qun tr

hp ngHp

ng vi

cụng ty

ACTQTCL thit

k kin trỳc

ni

tht,sphm

mỏy múcHp

ng

vi cỏc

nh thuHp

ng vi

nh thu

1Hp

ng vi

nh thu

2Qun tr

cht lng

gúi thu 1QL t.k tiờu

chun cỏc

phũng t

vn, phũng

hc v th

vinQun tr

cht lng

nhõn viờn

d ỏnQun tr

cht lng

nghim thu

bn thit k

u thuQun tr

cht lng

gúi thu 2QL cht

lng cỏc

sn phm

a vo

phũng tp,

phũng th

dch thm

m4.3.1. Quy mh cht lung

Tng 2:cng nh tng 1 vi 40m2 dựng lm cu thang v hnh lang. Hai cu thang

b v 2 cu thang mỏy.2 Phũng 70m2-phũng t chc cỏc khúa hc

mi phũng chiu rng 5m di 14mcỏch by trớ: khụng gian trng dnh cho bc ging l 15m2 cũn li 55m2 dnhcho 30b bn gh(xp thnh 3 dóy,10 hng).vy 2 phũng cn 62 b bn gh( trong ú cú 2 b dnh cho giỏo viờn)

mi bn di 1m dnh cho 1 ngi ngi, khong cỏch mi dóy l 1m.mi phũng cú sc cha khong 30 hc viờn. ú l khụng gian lý tng to cmgiỏc thoi mỏi cho mi hc viờn .

Ti liu ny c ti min phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/Ti liu ny c ti min phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/

h thng in chiu sỏng lp 12 búng tớp/phũng, qut trn 10 chic/phũng, iuho 6 chic/phũng v 1 mỏy chiu/ phũng.Mi phũng 6loa mini v 2 micro ỏp ng nhu cu õm thanh cho mi ngi.

4 Phũng 45m2 Phũng t vnMi phũng cn 2 nhõn viờn t vn am hiu nhit tỡnh trong cụng vic (cn 8 nvcho 4 phũng) gii ỏp mi thc mc cho mi ngi.Mi phũng cú chiu rng 5m, chiu di 9m.

Mi phũng by 20 b bn gh,8 búng in tớp, 6 qut trn ,4 iu ho v h thngõm thanh y . to cho mi ngi cm thy thoi mỏi, coi õy l ni ỏng tin cy mi

khi cú vn cn giỳp .Trờn tng treo cỏc cõu hi mu, m mi ngi thng hi giỳp mi ngi

khi ti õy d hỡnh dung ra tõm trng ca mỡnh cú th a ra cõu hi m mỡnh mun

hi. Trỏnh trng hp khi ti õy m khụng bit mỡnh phi hi nh th no. ..1 phũng 50m2 th vin

Th vin l ni lu gi nhng ti liu quý bỏu . vỡ vy phi xp theo trỡnh ttrỏnh xp lung tung, gõy cm giỏc khú tỡm cho mi ngi .Phũng th vin chiu di 10m chiu rng 5m. mi k b ngang l 50cm, di 4m,

khong cỏch t mi k l 1m. do vy ta t c 8 k.s lng nhõn viờn cn ỏp ng cho th vin l 4 ngi, vi nhim v giỳp

mi ngi trong vic tỡm nhng ti liu m h cn nhanh nht.cỏc h thng nh in chiu sỏng, mỏy lnh, camera. luụn trong trng thỏi tt

nht.40m2 khu v sinh

2 nh v sinh nam ,n riờng bit.h thng in, nc, y .mi phũng cú din tớch 20m2.Tng 3:40m2 dnh cho cu thang v hnh lang.

1 Phũng 200m2 Phũng th dc thm m:hin nay nhu cu lm p ca cỏc b bu cng c chỳ ý rt nhiu. vỡ vy õy lphũng rt quan trng. do vy cỏch by trớ dng c, trang thit b nh th no cho phự

hp vi khụng gian l vn khụng th b qua.vi din tớch 200m2 khụng phi l khụng gian rng. nhng ú cng cho ta

by trớ cỏc dung c , to ra õy l khụng gian lý tng.khong cỏch lp t tu thuc vo kớch c ca tng loi mỏy. Nhng thụng

thng thỡ khong cỏch mi mỏy l 2m.

Ti liu ny c ti min phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/Ti liu ny c ti min phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/

h thng chiu sỏng cn 50 búng ốn ch U nh trờn hỡnh.vi din tớch ny tacng cn ti 10 iu ho v 10camera cú th bao quỏt c mi v trớ trong phũng

tp.i ng nhõn viờn phc v 10ngi, cỏc giỏo viờn hng dn giỳp mi ngi

10 ngi.Phũng 180m2-Chia lm 2 Phũng Yoga:Phũng vi din tớch 90m2 chiu rng 5m ,chiu di 18m. ta cú th t c 24 tm

thm mi phũng. mi tm thm di 1,5m ,rng 0,8m. c t vi khong cỏch 0,6m

mi tm.(cú th quan sỏt trờn hỡnh)

mi phũng cú 2 giỏo viờn ging dy, hng dn tn tỡnh.

h thng in, nc, camera ỏp ng c yờu cu.

30m2 khu v sinhCng ging nh cỏc phũng khỏc. Khu v sinh cng lm 2 phũng nam, n riờng bit.

mi phũng cú din tớch 15m2.

h thng in nc y .

4.3.2. Tiờu chun cht lng

Bao gm nhng ni dung sau õy

Ti liu ny c ti min phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/Ti liu ny c ti min phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/

Phi tuõn th theo ỳng bn thit k ca nh thit k.i vi tng 2:Cỏc phũng phi m bo iu kin tin nghi y , v sinh.Th vin phi lu gi c nhng ti liu cn thit i vi cỏc b m,m bo v an ninh, sch s.i vi tng 3:

Phũng Yoga phi c thit k v lp t theo tiờu chun cao, dựngchuyờn bit cho vic luyn tp Yoga. Vi khụng gian thoỏng mỏt, cỏc hỡnh nh c b

trớ mt cỏch hp lý v tinh t ó to ra mt khụng gian mang m nột thiờn nhiờn v a

n mt cm giỏc th thỏi, an bỡnh cho ngi tp. Bờn cnh ú cỏc phũng tp cũn c

h tr

Phòng tập thể dục thẩm mỹ phaỉ có đầy đủ các thiết bị và dụng cụ

tiện nghi.

Cỏc hng mc phi m bo c cỏc thụng s sau õy

QUY NH TI THIU I VI CC CễNG TRèNH DCH V

STT

Loi cụng trỡnh

Ch tiờu s dng t ai ti

thiu

n v tớnh

Ch tiờu

2

Phòng tổ chức khoa học

M /phòng

70

1

45

Phòng t vấn

50

Th viện

40

Khu vệ sinh

40

Hnh lang v cu thang

2Phòng tập thẩm mỹ

Phòng Yoga

Hnh lang v cu thangM2/phòng200

180

40Ti liu ny c ti min phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/Ti liu ny c ti min phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/

5. Qun tr nhõn lc d ỏn

5.1 Lp k hoc qun lý nhõn s

5.1.1 Mụ hỡnh ban qun lý d ỏnBan iu

hnh d ỏn

Phũng

hnhchớnh

nhõn sPhũng

ti chớnh

k toỏnPhũng

Thụng tinPhũng thanh

tra giỏm

sỏt5.1.2 Thu nhn nhõn viờn

a/ Quỏ trỡnh la chn nhõn lc tri qua 5 bc

Bc 1: ng tin tuyn dng nhõn s trờn cỏc phng tin thụng tin i chỳngQua website: vietnamwork.com.vn

Qua bỏo: Lao ng, Tin Phong, Mua v Bỏn.ng trc tip trờn bng tin ca phũng thụng tinBc 2: Nhn h s v tin hnh chn lc nhng h s cú tiờu chun c phng

vn. Tip ú gi thụng bỏo ti cỏc h s t yờu cu qua a ch mail v in thoi.H s tuyn dng gm:

n xin vicS yu lý lch cú xỏc nhn ca a phng(cú ghi rừ a ch, email, inthoi liờn lc)Bn sao vn bng chng ch cú cụng chng

Chng nhn sc khe03 nh 4x6.Phng thc np h s:Np trc tip hoc qua bu in:Np qua email:Bc 3: Phng vn ln 1 xỏc nh nng lc v kh nng thớch ng cụng vic ca

cỏc ng viờn .Cỏc ng viờn c phng vn qua in thoi do trc tip trng phũng

nhõn s ph trỏchTi liu ny c ti min phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/Ti liu ny c ti min phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/

Bc 4: Nhng ng viờn t yờu cu trong ln phng vn 1 tip tc phng vn ln 2

kim tra trỡnh chuyờn mụn cng nh kin thc ca ng viờn. Cỏc ng viờn s lm

1 bi test trỡnh kin thc, thc t v ngoi ng.

Bc 5: Phng vn ln cui do Giỏm c d ỏn hoc Phú giỏm c d ỏn v cỏc

Trng phũng. (Xem ph lc cõu hi tuyn dng).

b/ Yờu cu c th i vi tng v trớ tuyn dng

Giỏm c: tt nghip i hc chuyờn ngnh Kin trỳc hoc xõy dng (u tiờn ngi

cú bng trờn i hc), cú bng hoc chng ch Qun tr Kinh Doanh, cú ớt nht 5 nm

kinh nghim v trớ tng ng, cú trỡnh qun lý, cú kh nng kim soỏt. Mc

lng khi im: 15 triu/ thỏng.

Phú giỏm c ph trỏch chuyờn mụn: tt nghip i hc chuyờn ngnh Kin trỳc

hoc xõy dng, (u tiờn ngi cú bng trờn i hc), cú ớt nht 3 nm kinh nghim v

trớ tng ng, cú tinh thn trỏch nhim. Mc lng khi im: 12triu/ thỏng.

Nhõn viờn: tt nghip i hc, cao ng cỏc chuyờn ngnh liờn quan, ( u tiờn ngi

cú bng trờn i hc), nng ng nhit tỡnh vi cụng vic, cú kh nng chu c ỏp lc

cụng vic. Mc lng khi im: 3- 5 triu/ thỏng.

5.2 Qun lý nhõn s, phõn cụng chc nng v nhim v

5.2.1 Ban iu hnh d ỏn

S lng: 2 ngi bao gm

Giỏm c d ỏn

Phú Giỏm c chuyờn mụnTi liu ny c ti min phớ t website http://luanvanpro.com/ v http://tailieupro.vn/Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Lập kế hoạch chất lượng

Tải bản đầy đủ ngay(53 tr)

×