Tải bản đầy đủ - 18 (trang)
II. ĐIỀU KIỆN ĐỂ SÂU, BỆNH PHÁT TRIỂN THÀNH DỊCH

II. ĐIỀU KIỆN ĐỂ SÂU, BỆNH PHÁT TRIỂN THÀNH DỊCH

Tải bản đầy đủ - 18trang

II. ĐIỀU KIỆN ĐỂ SÂU, BỆNH PHÁT TRIỂN THÀNH

DỊCH

2. Các giai đoạn phát triển của dịch bệnh

- Giai đoạn 1: Hình thành ổ dịch

- Giai đoạn 2: Ổ dịch phát triển: sâu, bệnh lan ra nhanh

chóng, cây trồng bắt đầu bị tàn phá

- Giai đoạn 3: Cao điểm của ổ dịch: mật độ sâu, bệnh

cao nhất ,cây trồng bị tàn phá nghiêm trọng, năng suất

cây trồng giảm

- Giai đoạn 4: Dịch lụi dần và tự dập tắt: do sâu, bệnh

không còn thức ăn hoặc chuyển sang dạng trưởng

thành hay dạng sinh sản, cây trồng bị tàn phá nặng nề,

mùa màng bị mất trắngCủng cố

Câu 1: Sâu bệnh hại có nguồn gốc từ đâu

A. Cây con nhiễm bệnh

B. Hạt giống

C. Đất

D. Cả A, B, CCủng cố

Câu 2: Đất đai như thế nào ảnh hưởng đến sự phát

sinh gây hại của sâu bệnh trên cây trồng

A. Đất thiếu dinh dưỡng

B. Đất nhiều dinh dưỡng

C. Thành phần dinh dưỡng cân đốiCủng cố

Câu 3: Nguyên nhân nào dẫn đến sự xuất hiện của

ổ dịch trên đồng ruộng

A. Nhiệt độ thấp

B. Lượng mưa lớn

C. Thức ăn dồi dào

D. Đất quá nghèo dinh dưỡngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. ĐIỀU KIỆN ĐỂ SÂU, BỆNH PHÁT TRIỂN THÀNH DỊCH

Tải bản đầy đủ ngay(18 tr)

×