Tải bản đầy đủ - 18 (trang)
I. ĐIỀU KIỆN PHÁT SINH, PHÁT TRIỂN CỦA SÂU, BỆNH HẠI

I. ĐIỀU KIỆN PHÁT SINH, PHÁT TRIỂN CỦA SÂU, BỆNH HẠI

Tải bản đầy đủ - 18trang

I. ĐIỀU KIỆN PHÁT SINH, PHÁT TRIỂN CỦA SÂU,

BỆNH HẠI

1.Nguồn sâu, bệnh hại

- Có trong hạt giống, cây con nhiễm sâu bệnhI. ĐIỀU KIỆN PHÁT SINH, PHÁT TRIỂN CỦA SÂU,

BỆNH HẠI

Cày bừa

1.Nguồn sâu, bệnh hại

Phơi đất

Biện pháp

ngăn ngừaNgâm đất

Phát quang bờ ruộng

Vệ sinh đồng ruộng

Dùng giống sạch bệnhBiện pháp ngăn ngừaCày bừaPhơi đấtNgâm đấtBiện pháp ngăn ngừaVệ sinh đồng ruộngBiện pháp ngăn ngừaDùng giống sạch bệnhI. ĐIỀU KIỆN PHÁT SINH, PHÁT TRIỂN CỦA SÂU,

BỆNH HẠI

2. Điều kiện khí hậu, đất đai

a. Nhiệt độ môi trường

- Ảnh hưởng đến sự phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hại

+Mỗi một loài sâu bệnh thường sinh trưởng, phát triển trong một giới hạn nhiệt độ nhất định

+ Ảnh hưởng tới quá trình xâm nhập và lây lan của bệnh hạiSâu đục thân bướm 2

chấm phát triển thuận

lợi ở 26 – 300C, độ ẩm

bão hòaBệnh đạo ôn phát triển thuận

lợi ở 25 – 300C, độ ẩm

không khí 92%I. ĐIỀU KIỆN PHÁT SINH, PHÁT TRIỂN CỦA SÂU,

BỆNH HẠI

2. Điều kiện khí hậu, đất đai

b. Độ ẩm không khí và lượng mưa

- Ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát dục của côn

trùng:

+ Quyết định đến lượng nước trong cơ thể

+ Ảnh hưởng đến nguồn thức ănb. Độ ẩm không khí và lượng mưaĐộ ẩm caoBệnh đạo ônĐộ ẩm thấpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. ĐIỀU KIỆN PHÁT SINH, PHÁT TRIỂN CỦA SÂU, BỆNH HẠI

Tải bản đầy đủ ngay(18 tr)

×