Tải bản đầy đủ - 16 (trang)
III. THAY ĐỔI TRONG CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT - NHẬP KHẨU

III. THAY ĐỔI TRONG CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT - NHẬP KHẨU

Tải bản đầy đủ - 16trang

BÀI 10: CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA

TIẾT 3: Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế Trung QuốcIII. THAY ĐỔI TRONG CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT - NHẬP KHẨUHƯỚNG DẪN

- Đối với vẽ biểu đồ cơ cấu ta có thể vẽ

các dạng biểu đồ tiêu biểu sau:

+ Biểu đồ tròn (≤ 3 năm hoặc ≤ 3 đối tượng)

+ Biểu đồ miền (> 3 năm hoặc > 3 đối tượng)

+ Biểu đồ cột chồng.BÀI 10: CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA

TIẾT 3: Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế Trung QuốcIII. THAY ĐỔI TRONG CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT - NHẬP KHẨUBiểu đồ thích hợp nhất

là biểu đồ tròn.

- Cách vẽ biểu đồ tròn: Vẽ từ kim chỉ 12h,

vẽ lần lượt thuận theo chiều quay của kim

đồng hồ.

- Hoàn thiện biểu đồ: ghi số liệu chú giải,

tên biểu đồ.Đơn vị: %60,739,3Năm 198546,553,548,6Năm 199551,4Năm 2004

Chú

giảiXuất khẩu

Nhập khẩuBIỂU ĐỒ THỂ HIỆN CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT-NHẬP KHẨU CỦA

TRUNG QUỐC GIAI ĐOẠN 1985-2004CỦNG CỐ

1. Qua bài học hôm nay các em cần nắm vững các nội dung sau:

Sự thay đổi của nền

kinh tế Trung QuốcThay đổi trong giá trị

GDPSự thay đổi trong sản lượng

nông nghiệpSự thay đổi trong cơ cấu

giá trị xuất nhập khẩu2. Qua bài học hôm nay các em cần nắm vững các kỹ năng sau:

Các kỹ năngKỹ năng tính toán, xử lý,

phân tích bảng số liệuKỹ năng vẽ biểu đồ cơ cấuKỹ năng phân tích, nhận xét

biểu đồ1. Hoàn thành bài thực hành vào vở.

2. Tìm hiểu bài 11. Khu vực Đông Nam Á

+ Đọc và tìm hiểu h11.1

+ Đánh giá điều kiện tự nhiên của khu vực

Đông Nam Á

+ Đặc điểm nổi bật về dân cư và xã hội của khu

vực Đông Nam ÁKÕt thóc tiÕt häc!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. THAY ĐỔI TRONG CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT - NHẬP KHẨU

Tải bản đầy đủ ngay(16 tr)

×