Tải bản đầy đủ - 66 (trang)
Bản đồ giao thông

Bản đồ giao thông

Tải bản đầy đủ - 66trang

Lưới giao thông được phân thànhLưới bên trong của những đầu nối giao

Những đại lộ

thôngNhững đường địa phương Đối với bản đồ giao thông,vấn đề chọn đơn vị để lập bản đồ rất quan

trọng Để biểu hiện lưới giao thông, người ta có thể chọn cả những đơn vị

hành chính hoặc những đơn vị lãnh thổ khác, nhưng phổ biến là chọn

những tuyến đường của lưới giao thông và những điểm giao thông,

trạm đến. Theo nội dung bản đồ, cần có :

phương pháp kí hiệu đườngPhương pháp kí hiệu chuyển độngNgoài ra, các phương pháp cartogram và cartodigram cũng được sử

dụng rộng rãi.2. Bản đồ văn hóa, giáo dục, y tế. Bản đồ văn hóa, giáo dục, y tế phản ánh chung đời sống tư

tưởng đời sống và tinh thần của xã hội. Bản đồ văn hóa,

giáo dục, y tế có quan hệ chặt chẽ với bản đồ dân cư vì

chúng thể hiện một trong những khiá cạnh đặc trưng của

dân cư.2.1. Nội dung của bản đồ văn hóa, giáo dục, y tếBản đồ giáo dục phản ánh tình hình giáo dục phổ thông và chuyên nghiệp. Mỗi loại

hình giáo dục lại có những bản đồ riêng.

Bản đồ giáo dục thường thể hiện mạng lưới trường học, mức độ đảm bảo cho lãnh

thổ về trường học, thu nạp học sinh, mức đọ văn hóa...

Trong hệ thống bản đồ giáo dục, còn có các bản đồ khoa học và đào tạo cán bộ. Đối

tượng của bản đồ giáo dục là mạng lưới các cơ quan nghiên cứu khoa học và các

trường đào tạo cán bộ, công nhân kĩ thuật như các học viện, các trường đại học cao

đẳng hoặc trung cấp dạy nghề.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bản đồ giao thông

Tải bản đầy đủ ngay(66 tr)

×