Tải bản đầy đủ - 66 (trang)
Bản đồ nông nghiệp

Bản đồ nông nghiệp

Tải bản đầy đủ - 66trang

Chia làm 2 loại:Bản đồ nông nghiệp chungPhản ánh toàn bộ nền sản xuất nông nghiệp của lãnh thổ trên có sở các

điiều kiện tự nhiên và kinh tế_ xã hội.Thể hiện những lĩnh vực rộng của sản xuất nông nghiệp như trồng trọt,

Bản đồ nông nghiệp lĩnh vựcchăn nuôi hoặc những lĩnh vực hẹp, thể hiện từng loại cây trồng vật nuôi

nhất định như cây lương thực, cây nông nghiệp thậm chí còn hệp hơn nữa.1.2 Hệ chủ đề và những bản đồ nông nghiệp chính

1.2.1 Hệ chủ đề các bản đồ nông nghiệp

Hệ thống các bản đồ nông nghiệp gồm nhiều loại bản đồ với những chủ đề khác nhau.Có thể xếp thành 2 nhóm chính:- Nhóm các bản đồ về những nhân tố có ảnh hưởng tới sự phân bố và sản xuất nông nghiệp ( bao gồm cả

các bản đồ tự nhiên và các bản đồ kinh tế - xã hội)- Nhóm các bản đồ sản xuất nông nghiệp (bao gồm các bản đồ kinh tế nông nghiệp chung và các bản đồ

phản ánh hai nghành sản xuất nông nghiệp lớn là trồng trọt và chăn nuôi)1.2.2 Một số dạng bản đồ nông nghiệp chính

4.2.2.1 Những bản đồ về các điều kiện tự nhiênBản đồ địa hình nông nghiệp

Đối với sản xuất nông nghiệp, độ dốc và các dạng địa hình có ảnh hưởng trực tiếp đến

phương thức sản xuất, đến việc bố trí cây trồng vì thế thành lập bản đồ địa mạo hình thái là

rất có ý nghĩa.bản đồ phải nêu bật được các kiểu các dạng địa hình và độ dốc của địa hình.

Các thang độ dốc phải được xác định theo chỉ tiêu của nhà nước.Bản đồ biểu hiện bằng

phương pháp các đường đồng mức có phân tầng màu, kết hợp các nét chải và kí hiệu.- Bản đồ đất nông nghiệp :Đất vừa là đối tượng vừa là tư liệu của sản xuất nông nghiệp. bản đồ đất được xem là một trong những bản đồ quan

trọng nhất của sản xuất nông nghiệp .Bản đồ khí hậu nông nghiệpBản đồ vốn đất

Gồm 4 nhómBản đồ phân loại đất nông nghiệpBản đồ nước cho sản xuất nông nghiệp1.2.2.2 Những bản đồ về các điều kiện kinh tế-xã hội Những bản đồ này biểu hiện những điều kiện

kinh tế - xã hội quan trọng nhất cá ảnh hưởng

đến sản xuất nông nghiệp. gồm có hai yếu tố

quan trọng nhất đó là: Lực lượng lao động nông

nghiệp và các nguồn vốn cơ bản, các cơ sở hạ

tầng cho sản xuất nông nghiệp.Chia làm 2 loại:

- Bản đồ lực lương lao động nông nghiệp:Phải nêu bật được số lượng lao động, mức độ đảm bảo lao động cho sản xuất nông nghiệp và đặc điểm sử dụng

lao động của các đơn vị sản xuất nông nghiệp.

Tổng số lao động nông nghiệp thường được thể hiện bằng phương pháp bản đồ biểu đồ (phương pháp

cartodiagram )Trong mỗi đơn vị sản xuất nông nghiệp đặt một biểu đồ có kích thước tương ứng với số lao động

nông nghiệp

Mức độ đảm bảo lao động cho sản xuất nông nghiệp được biểu hiện bằng phương pháp bản đồ mật độ (phương

pháp cartogram).Các bản đồ cơ sở vật chất –kĩ thuật cho sản xuất nông nghiệpCác bản đồ này cho thấy những yếu tố kinh tế quan trọng nhất đối với sự phát triển nông nghiệp. Bản

đồ chỉ ra được nguồn vốn cơ bản, các cơ sở vật chất – kĩ thuật phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.

+ Tổng giá trị của toàn bộ vốn sản xuất cơ bản ở các đơn vị sản xuất nông nghiệp. Chỉ số này biểu hiện

bằng phương pháp cartogram với các kí hiệu cấu trúc, thể hiện tổng vốn và sự phân bố vốn theo các

nghành sản xuất nông nghiệp.

+ Giá trị các vốn sản xuất cơ bản tính theo 100 ha đất nông nghiệp, chỉ số nảy khá quan trọng cho

phép xác định chỉ số thâm canh của sản xuất nông nghiệp1.2.2.3 Những bản đồ sản xuất nông nghiệp

Thường biểu hiện những đặc điểm chung của nền sản xuất nông nghiệp và những ngành sản xuất nông nghiệp chính như trồng trọt,

chăn nuô, các chỉ số phân bố và phát triển của từng ngành trồng trọt và chăn nuôi. Bao gồm Bản đồ sản xuất nông nghiệp chung và

những bản đồ nông nghiệp ngànhBản đồ sử dụng đấtNhững bản đồ nông nghiệp chungNhững bản đồ nghành nông nghiệpBản đồ sử dụng đất

Là bản đồ phổ biến nhất trong các bản đồ nông nghiệp thể hiện việc sử dụng đất đai của lãnh thổ cho các loại cây trồng nông nghiệp.Gồm có các nội dung cơ bản sau:+ Các yếu tố cơ sở địa lí: Việc sử dụng đất có quan hệ chặt chẽ với các yếu tố cơ sở địa lí vì thế cơ sở địa lí phải được phản ánh đầy đủ, chi tiết trên

bản đồ. Các cơ sở địa lí cần được nêu bật là mạng lưới thủy văn, mạng lưới thủy lợi, hệ thống các điểm quần cư và các đơn vị quản lí sử dụng đất.+ Hiện trạng sử dụng đất: việc sử dụng đất được thể hiện phổ biến là qua sự phân bố cây trồng. trên bản đồ, bằng phương pháp các vùng phân bố

với nền màu khác nhau sẽ thể hiện được đất trồng lúa, đất trồng hoa màu, đất đồng cỏ chăn nuôi….Khi thành lập bản đồ sử dụng đất, phổ biến là dung phương pháp thực địa.Những bản đồ nông nghiệp chung Bản đồ sản xuất nông nghiệp chung thể hiện toàn bộ nền sản xuất nông nghiệp

nên thường có mức độ tổng quát hóa cao, có vai trò rất lớn trong việc nghiên cứu

nông nghiệp và địa lí kinh tế. Bản đồ này phải cho biết được đặc điểm chung của

sản xuất nông nghiệp như: đặc điểm phân bố, quy mô sản xuất và sự chuyên môn

hóa trong sản xuất nông nghiệp.Những bản đồ nghành nông nghiệpNhững bản đồ nghành nông nghiệp có thể là những bản đồ ngành lớn ( như bản đồ ngành trồng trọt, ngành chăn nuôi) hoặc những bản đồ ngành hẹp hơn.

+ Các bản đồ nghành trồng trọt:

Được thành lập không chỉ để thể hiện sự phát triển và phân bố ngành trồng trọt nói chung mà còn cho từng ngành hẹp của nó.Loại bản đồ nảy được dung

để phân tích, đánh giá sự phân bố các cây trồng, quy mô và cơ cấu diện tích trồng trọt của từng nhóm và từng loại cây trồng, sản lượng và năng suất của

chúng .

+ Các bản đồ nghành chăn nuôi:

Các bản đồ nghành chăn nuôi chủ yếu đưa ra sự phân bố và quy mô tuyệt đối của từng loại gia súc. Nếu đặc trưng đơn thuần về mặt phân bố định tính thì

phương pháp thể hiện thường sử dụng là phương pháp nền chất lượng và phương pháp vùng phân bố .Còn nếu bao gồm cả về mặt định lượng thì phương

pháp dung phổ biến là phương pháp chấm điểm.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bản đồ nông nghiệp

Tải bản đầy đủ ngay(66 tr)

×