Tải bản đầy đủ - 29 (trang)
Đặt đoạn dây dẫn trên vào một điện trường ngoài

Đặt đoạn dây dẫn trên vào một điện trường ngoài

Tải bản đầy đủ - 29trang

EXét một bình điện phân đựng

dung dòch CuSO4,Cu2+SO42

-CuSO

4Đặt vào hai cực của bình điện phân một

điện trường ngoàiECủng cố:• Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung ở cột bên phải để được

câu ĐÚNG:1. Dòng điện là

2. Quy ước chiều dòng điện

3. Đo cường độ dòng điện

bằng.

4. Dòng điện khơng đổi

5. Dòng điện trong kim loại

6. Cơng thức tính cường độ

của dòng điện khơng đổi.

7. Cường độ dòng điện cho

biết

8. Đơn vị đo cường độ dòng

điện làA. dòng các điện tích dịch

chuyển có hướng.

B. Có chiều và cường độ

khơng đổi theo thời gian

C. Dòng các electron chuyển

động có hướng.

D.q

I = dịch chuyển có

E. Chiều

hướng tcủa các điện tích

dương.

F. Am pe (A)

G.Độ mạnh yếu của dòng

điện.

H.Am pe kếBài tập vận dụng:

• . Cường độ dòng điện không đổi chạy qua dây

tóc của một bóng đèn là I = 0,5 A.

• a. Tính điện lượng dòch chuyển qua tiết diện

thẳng của dây tóc trong 10 phút ?

• b. Tính số electron dòch chuyển qua tiết diện

thẳng của dây tóc trong khoảng thời gian trên ?

• Đ s: a: 300 C,b: 18,75. 1020 hạt e.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đặt đoạn dây dẫn trên vào một điện trường ngoài

Tải bản đầy đủ ngay(29 tr)

×