Tải bản đầy đủ - 52 (trang)
I. GIẢI PHẪU HỆ TUẦN HOÀN

I. GIẢI PHẪU HỆ TUẦN HOÀN

Tải bản đầy đủ - 52trang

I. GIẢI PHẪU HỆ TUẦN HOÀN

A. TIMPHỔI TRÁI

PHỔI PHẢI

TIMXƯƠNG SƯỜNCƠ HOÀNH1. Vị trí: Tim nằm trong trung thất, giữa hai lá phổi, trên cơ hoành, sau xương ức và xương sườn. Trước

thực quản, khí quản, động mạch chủ ngực.

HỆ TUẦN HOÀN5I. GIẢI PHẪU HỆ TUẦN HOÀN

A. TIMMẶT TRÁI

ĐÁYMẶT TRƯỚC

MẶT DƯỚIĐỈNH

(Mỏm)2. Hình thể ngoài:

Tim màu nâu đỏ, nặng khoảng 260 – 270g.

Giống hình tháp gồm có: 1 đỉnh, 1 đáy, 3 mặt.

HỆ TUẦN HOÀN6I. GIẢI PHẪU HỆ TUẦN HOÀN

A. TIM1

2

3

4

5ĐỈNH

(Mỏm)2. Hình thể ngoài:Đỉnh tim (mỏm tim): Hướng xuống dưới, ra trước, và sang trái.

HỆ TUẦN HOÀN7I. GIẢI PHẪU HỆ TUẦN HOÀN

A. TIMTMC TRÊNTM PHỔITMC DƯỚI

TÂM NHĨ TRÁI

TÂM NHĨ PHẢI2. Hình thể ngoài:Đáy tim: Hướng lên trên, ra sau, và sang phải.

HỆ TUẦN HOÀN8I. GIẢI PHẪU HỆ TUẦN HOÀN

A. TIMTIỂU NHỈ TRÁITIỂU NHỈ PHẢI

RÃNH DỌC

RÃNH NGANG(gian thất trước)(vành)TÂM THẤT TRÁITÂM THẤT PHẢI2. Hình thể ngoài:

+

+Mặt trước (ức sườn): Có 2 rãnh

Rãnh ngang (rãnh vành):

Rãnh dọc (rãnh gian thất trước):

HỆ TUẦN HOÀN9I. GIẢI PHẪU HỆ TUẦN HOÀN

A. TIMRÃNH NGANG

(Vành sau)XOANG TMVRÃNH DỌC

(Gian thất sau)

TÂM THẤT PHẢI

TÂM THẤT TRÁI2. Hình thể ngoài:

+

+Mặt dưới (mặt hoành): Có 2 rãnh

Rãnh ngang (vành sau):

Rãnh dọc (rãnh gian thất sau):

HỆ TUẦN HOÀN10I. GIẢI PHẪU HỆ TUẦN HOÀN

A. TIMMẶT TRÁI2. Hình thể ngoài:Mặt trái: Tiếp giáp với 2 lá phổi

HỆ TUẦN HOÀN11I. GIẢI PHẪU HỆ TUẦN HOÀN

A. TIMTÂM NHĨ TRÁITÂM NHĨ PHẢI(TNT)(TNP)

VÁCH LIÊN NHĨVÁCH LIÊN THẤTTÂM THẤT TRÁITÂM THẤT PHẢI(TTT)(TTP)3. Hình thể trong:Tim có 4 buồng, 2 tâm nhĩ ở trên và 2 tâm thất ở dưới

HỆ TUẦN HOÀN12I. GIẢI PHẪU HỆ TUẦN HOÀN

A. TIM:

TMC TRÊNTĨNH MẠCH PHỔI

TNT

TNP

LỖ XOANG TM VÀNHTMC DƯỚI3. Hình thể trong:a. Tâm nhĩ (TN):

−. TNP: Đổ về của TMC trên, TMC dưới & lỗ xoang TM vành.

−. TNT: Có 4 lỗ đổ về của tĩnh mạch phổi

HỆ TUẦN HOÀN13I. GIẢI PHẪU HỆ TUẦN HOÀN

A. TIM:

ĐMC

ĐMPVAN ĐMCVAN ĐMPVAN 2 LÁ

VAN 3 LÁ

TTP

TTPTTT

TTT3. Hình thể trong:

b. Tâm thất (TT):

TTP: Nhận máu của TNP → Van nhĩ thất phải (3 lá). Thông với ĐMP → Van ĐMP (van tổ chim).

TTT: Nhận máu của TNT → Van nhĩ thất trái (2 lá). Thông với ĐMC → Van ĐMC (van tổ chim).HỆ TUẦN HOÀN14I. GIẢI PHẪU HỆ TUẦN HOÀN

A. TIM:

1. MÀNG NGOÀI TIM2. CƠ TIM3. MÀNG TRONG TIM

(NỘI TÂM MẠC)4. Cấu tạo: Từ ngoài vào trong tim có 3 lớp

HỆ TUẦN HOÀN15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. GIẢI PHẪU HỆ TUẦN HOÀN

Tải bản đầy đủ ngay(52 tr)

×