Tải bản đầy đủ - 90 (trang)
I. GIẢI PHẪU HỆ SINH DỤC

I. GIẢI PHẪU HỆ SINH DỤC

Tải bản đầy đủ - 90trang

I. GIẢI PHẪU HỆ SINH DỤC

A. HỆ SINH DỤC NAMHỆ THỐNG

ỐNG DẪN TINHTÚI TINHTUYẾN TIỀN LIỆT

TUYẾN

HÀNH NIỆU ĐẠO

DƯƠNG VẬT

MÀO TINHTINH HOÀN10/17/174I. GIẢI PHẪU HỆ SINH DỤC

A. HỆ SINH DỤC NAM1. Tinh hoàn & bìu:

a. Vị trí:

10/17/17Là cơ quan đôi, nằm trong bìu.

Bên trái nằm thấp hơn bên phải.5I. GIẢI PHẪU HỆ SINH DỤC

A. HỆ SINH DỤC NAM1. Tinh hoàn & bìu:

a. Vị trí:

+

+

+

+

+

+

+10/17/17Cấu tạo bìu gồm 7 lớp:

Da.

Cơ bám da.

Lớp TB dưới da.

Lớp mạc nông.

Lớp cơ bìu.

Lớp mạc sâu.

Bao tinh hoàn.6I. GIẢI PHẪU HỆ SINH DỤC

A. HỆ SINH DỤC NAM1. Tinh hoàn:

b. Hình thể ngoài:

Hình trứng, hơi dẹt, 20gr

Kích thước: 5x3x2,5cm.

2 mặt: Trong phẳng, ngoài lồi.

2 cực: Trên có mấu phụ, dưới dây chằng

bìu.10/17/172 bờ: Trước và sau7I. GIẢI PHẪU HỆ SINH DỤC

A. HỆ SINH DỤC NAM1. Tinh hoàn:

c. Hình thể trong:

THỪNG TINHỐNG

MÀO TINHLỚP TRẮNGBao xơ dày (lớp trắng).

Vách ngăn xơ chia thành 400 tiểu thùy.

1 tiểu thùy có 2 ống sinh tinh xoắn nối ống

sinh tinh thẳng.VÁCH NGĂN

LƯỚI TINH

TIỂU THÙYỐNG SINHỐNG SINHTINH THẲNGTINH XOẮN10/17/17

Lưới tinh

Ống mào tinh8I. GIẢI PHẪU HỆ SINH DỤC

A. HỆ SINH DỤC NAM

ỐNG MÀO TINH

dài 6-7cm, đường kính 0,4 mm2. Mào tinh hoàn:

a. Hình thể ngoài:

Hình chữ C, gắn mặt sau tinh hoàn.

3 phần: Đầu, thân, đuôi.b. Cấu tạo:

Ống xuất cuộn lại thành các tiểu thùy.

Ống mào tinh. Dài 6-7cm, nối tiếp ống dẫn

tinh.10/17/179I. GIẢI PHẪU HỆ SINH DỤC

A. HỆ SINH DỤC NAM3. Ống dẫn tinh:

ỐNG DẪN TINHĐOẠNdài 45cm, đường kính 2 mmCHẬU HÔNG BÀNG QUANGĐOẠN ỐNG BẸN

ĐOẠN

TUYẾN TIỀN LIỆT

ĐOẠN THỪNG TINHĐOẠN MÀO TINH10/17/1710I. GIẢI PHẪU HỆ SINH DỤC

A. HỆ SINH DỤC NAM3. Ống dẫn tinh:ĐÁM RỐI TM

HÌNH DÂY LEOỐNG DẪN TINHĐỘNG MẠCH

ỐNG DẪN TINHĐỘNG MẠCH

TINH HOÀNĐOẠN THỪNG TINH10/17/1711I. GIẢI PHẪU HỆ SINH DỤC

A. HỆ SINH DỤC NAM3. Ống dẫn tinh:THẮT ỐNG DẪN TINHDAĐOẠN ỐNG BẸN

XƯƠNG MU10/17/1712I. GIẢI PHẪU HỆ SINH DỤC

A. HỆ SINH DỤC NAM3. Ống dẫn tinh:ĐOẠN

CHẬU HÔNG BÀNG QUANG

NIỆU QUẢN

ỐNG DẪN TINHBÓNG TINHTÚI TINHMẶT SAU

BÀNG QUANG10/17/17TIỀN LIỆT TUYẾN13I. GIẢI PHẪU HỆ SINH DỤC

A. HỆ SINH DỤC NAM3. Ống dẫn tinh:LỒI TINHĐOẠN

TUYẾN TIỀN LIỆT10/17/1714Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. GIẢI PHẪU HỆ SINH DỤC

Tải bản đầy đủ ngay(90 tr)

×