Tải bản đầy đủ - 45 (trang)
II. SINH LÝ HÔ HẤP

II. SINH LÝ HÔ HẤP

Tải bản đầy đủ - 45trang

II. SINH LÝ HÔ HẤP

A. HIỆN TƯỢNG CƠ HỌC TRONG HÔ HẤP

XƯƠNG SƯỜN NÂNG LÊN VÀ RA

TRƯỚC SAUHÍT VÀOCƠ HOÀNH HẠ

XUỐNG1. Động tác hít vào:

+

+Khi hít vào lồng ngực và phổi giãn ra theo 3 chiều:

Tăng chiều dọc do cơ hoành hạ xuống.

Tăng chiều ngang và trước sau do các cơ kéo xương ức và xương sườn lên trên, ra trước.27GPSL HỆ HÔ HẤPII. SINH LÝ HÔ HẤP

A. HIỆN TƯỢNG CƠ HỌC TRONG HÔ HẤP

XƯƠNG SƯỜN NÂNG LÊN VÀ RA

TRƯỚC SAUHÍT VÀOCƠ HOÀNH HẠ

XUỐNG1. Động tác hít vào:

Áp suất trong phổi giảm thấp hơn so với bên ngoài nên không khí được hút vô trong.

Hít vào mang tính chủ động.10/17/172828GPSL HỆ HÔ HẤPGPSL HỆ HÔ HẤPII. SINH LÝ HÔ HẤP

A. HIỆN TƯỢNG CƠ HỌC TRONG HÔ HẤP

XƯƠNG SƯỜN HẠTHỞ RAXUỐNGCƠ HOÀNH NÂNG

LÊN2. Động tác thở ra:Thở ra bình thường (thụ động): Thể tích lồng ngực & Phổi  → Áp suất trong phổi  → Không khí đẩy

ra ngoài.Thở ra gắng sức mang tính chủ động.

29GPSL HỆ HÔ HẤPII. SINH LÝ HÔ HẤP

A. HIỆN TƯỢNG CƠ HỌC TRONG HÔ HẤP3. Nhịp thở & tần số thở:Nhịp thở là một lần hít vào và thở ra.

Tần số thở: Bình thường người lớn 16 – 20 lần/phút. Trẻ sơ sinh 40lần/phút.

Hiện tượng hô hấp đặc biệt: Cười, hắt hơi, ho, hát, nói...30GPSL HỆ HÔ HẤPII. SINH LÝ HÔ HẤP

A. HIỆN TƯỢNG CƠ HỌC TRONG HÔ HẤPThể tích hít vào cố:

(2.000 – 3.000 ml)Thể tích lưu thông:Dung tích sống(500 ml)(3.300 – 4.700 ml)

Dung tích

toàn phổiThể tích thở ra cố:(3.500 – 5.700 ml)(800 – 1.200 ml)Thể tích cặn:

(200 – 1.000ml)4. Dung tích phổi:Là sức chứa không khí của phổi, bình thường khoảng 3.5 – 5.7 lít, bao gồm:31GPSL HỆ HÔ HẤPII. SINH LÝ HÔ HẤP

B. HIỆN TƯỢNG LÝ - HÓA HỌC TRONG HÔ HẤPThay đổi nhiệt

độThay đổi độ

ẩm1. Hiện tượng lý học:Làm cho không khí được thay đổi độ ẩm, nhiệt độ tạo điều kiện thuận lợi cho trao đổi khí và thải nhiệt

cho cơ thể…

32GPSL HỆ HÔ HẤPII. SINH LÝ HÔ HẤP

B. HIỆN TƯỢNG LÝ - HÓA HỌC TRONG HÔ HẤP1. Hiện tượng hóa học:

a. Ở phổi:Nồng độ O2 trong PN > trong mạch máu → O2 khuếch tán vào trong máu.Nồng độ CO2 trong máu > trong PN → CO2 khuếch tán vào trong PN.33GPSL HỆ HÔ HẤPII. SINH LÝ HÔ HẤP

B. HIỆN TƯỢNG LÝ - HÓA HỌC TRONG HÔ HẤP1. Hiện tượng hóa học:

a. Ở tế bào:Nồng độ O2 trong MM > trong TB → O2 khuếch tán vào TB.Nồng độ CO2 TB > trong MM → CO2 khuếch tán vào trong MM.34GPSL HỆ HÔ HẤPII. SINH LÝ HÔ HẤP

B. HIỆN TƯỢNG LÝ - HÓA HỌC TRONG HÔ HẤPO2+HbHbO2O2

HbTẠI PHỔITẠI TẾ BÀOHbHbCO2Hb+CO2O2 và CO2 vận chuyển trong máu được là nhờ Hb

35GPSL HỆ HÔ HẤPCO2II. SINH LÝ HÔ HẤP

B. HIỆN TƯỢNG LÝ - HÓA HỌC TRONG HÔ HẤP

ĐƠN VỊMẠCH MÁU PHỔIPHỔICHÚ THÍCHPhân áp O240100O2 vào máuPhân áp CO25040CO2 vào phổiĐƠN VỊMẠCH MÁU TẾ BÀOTẾ BÀOCHÚ THÍCHPhân áp O29030O2 vào tế bàoPhân áp CO24050CO2 vào máu(mmHg)(mmhg)Trao đổi O2 và CO2 gữa phổi và máu, giữa máu và tế bào

36GPSL HỆ HÔ HẤPII. SINH LÝ HÔ HẤP

C. ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG HÔ HẤPCầu não

Hành nãoTrung tâm điều chỉnh thởTrung tâm ức chê hô hấpCầu nãoTrung tâm thở ra

Hành não

Trung tâm hít vàoCơ liên sườn trongCơ liên sườn ngoài37GPSL HỆ HÔ HẤPTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. SINH LÝ HÔ HẤP

Tải bản đầy đủ ngay(45 tr)

×