Tải bản đầy đủ - 45 (trang)
I. GIẢI PHẪU HỆ HÔ HẤP

I. GIẢI PHẪU HỆ HÔ HẤP

Tải bản đầy đủ - 45trang

I. GIẢI PHẪU HỆ HÔ HẤPA.MŨITIỀN ĐÌNH MŨI1. Mũi ngoài:XƯƠNG

XƯƠNG TRÁN

TRÁNXƯƠNG

XƯƠNG MŨI

MŨILỖ

LỖ MŨI

MŨI TRƯỚC

TRƯỚC

SỤN

SỤN VÁCH

VÁCH MŨI

MŨISỤN

SỤN MŨI

MŨI BÊN

BÊN

SỤN

SỤN CÁNH

CÁNH MŨI

MŨI NHỎ

NHỎSỤN

SỤN CÁNH

CÁNH MŨI

MŨI LỚN

LỚNX.HÀM

X.HÀM TRÊN

TRÊN6GPSL HỆ HÔ HẤPI. GIẢI PHẪU HỆ HÔ HẤPA.MŨI2. Mũi trong:

MẢNH

MẢNH X.SÀNG

X.SÀNG

XƯƠNG

XƯƠNG TRÁN

TRÁNXƯƠNG

XƯƠNG MŨI

MŨI

THÂN

THÂN X.BƯỚM

X.BƯỚM

SỤN VÁCH

MŨI

XƯƠNG

XƯƠNG LÁ

LÁ MÍA

MÍA

MẢNH

MẢNH NGANG

NGANG XƯƠNG

XƯƠNG KHẨU

KHẨU CÁI

CÁIMỎM

MỎM KHẨU

KHẨU CÁI

CÁI XƯƠNG

XƯƠNG HÀM

HÀM TRÊN

TRÊNThành trong (vách ngăn mũi):

Thành trên (trần ổ mũi):

Thành dưới (nền ổ mũi):

7GPSL HỆ HÔ HẤPI. GIẢI PHẪU HỆ HÔ HẤPA.MŨI2. Mũi trong:XOĂN

XOĂN MŨI

MŨI TRÊN

TRÊN

KHE

KHE MŨI

MŨI TRÊN

TRÊN

XOĂN

XOĂN MŨI

MŨI GiỮA

GiỮA

KHE

KHE MŨI

MŨI GiỮA

GiỮA

XOĂN

XOĂN MŨI

MŨI DƯỚI

DƯỚI

KHE

KHE MŨI

MŨI DƯỚI

DƯỚIThành ngoài:

8GPSL HỆ HÔ HẤPI. GIẢI PHẪU HỆ HÔ HẤPA.MŨI2. Mũi trong:

VÙNG KHỨUTK KHỨU GIÁCNiêm mạc vùng khứu ở thành ngoàiVÙNG HÔ HẤPNiêm mạc vùng hô hấp ở thành ngoàiNiêm mạc:

9GPSL HỆ HÔ HẤPI. GIẢI PHẪU HỆ HÔ HẤPA.MŨI3. Các xoang cạnh mũi:XOANG TRÁNXOANG SÀNG

XOANG BƯỚMXOANG HÀM TRÊNGồm có:

10GPSL HỆ HÔ HẤPI. GIẢI PHẪU HỆ HÔ HẤP

B. HẦUTHÀNH TRÊN Ổ MŨIỔ MŨI

HẦU MŨI

Ổ MIỆNGHẦU MIỆNGHẦU THANH QUẢN

THANH QUẢNĐỐT CỔ 6THỰC QUẢNGIỚI HẠN VÀ PHÂN ĐOẠN HẦU11GPSL HỆ HÔ HẤPI. GIẢI PHẪU HỆ HÔ HẤP

B. HẦU

1. Hầu mũi (tỵ hầu):HẦU MŨITUYẾN HẠNH NHÂN HẦULỖ HẦU VÒI TAI

Hạnh nhân hầu (Amydan vòm) kéo dài xuống thành sau hầu.

Thành bên có lỗ hầu vòi tai thông với tai giữa, quanh lỗ này có hạnh nhân vòi.12GPSL HỆ HÔ HẤPI. GIẢI PHẪU HỆ HÔ HẤP

B. HẦU

2. Hầu miệng (khẩu hầu):HẦU MIỆNG

TUYẾN HẠNH

NHÂN KHẨU CÁITUYẾN HẠNH

NHÂN LƯỠI

Thành trước thông với ổ miệng qua eo họng được giới hạn phía trên là lưỡi gà và phía dưới là lưng

lưỡi.

Thành bên có 2 hạnh nhân khẩu cái, phần rễ lưỡi có các hạnh nhân lưỡi nằm xen với các gai lưỡi.13GPSL HỆ HÔ HẤPI. GIẢI PHẪU HỆ HÔ HẤP

B. HẦU

3. Hầu thanh quản (thanh hầu):SỤN PHỄU

LỖ VÀO THANH QUẢN

NGÁCH HÌNH LÊSỤN NHẪNCó 2 ngách bên gọi là ngách hình lê. Dị vật thường mắc lại ở ngách này.14GPSL HỆ HÔ HẤPI. GIẢI PHẪU HỆ HÔ HẤPHẠNH NHÂN HẦULỖ HẦU CỦA VÒI TAIHẠNH NHÂN VÒIHẠNH NHÂN KHẨU CÁIHẠNH NHÂN LƯỠIVÒNG BẠCH HUYẾT WALLDEYER QUANH HỌNG15GPSL HỆ HÔ HẤPI. GIẢI PHẪU HỆ HÔ HẤP

TIỀN ĐÌNH THANH QUẢNC. THANH QUẢN:

SỤN

NẮP THANH MÔNLỖ

VÀO

NẾPTHANHTIỀNQUẢNĐÌNH

KHE

THANHSỤNTHẤTGIÁP

NẾPSỤN

NHẪNTHANHÂMDƯỚI

THANH

MÔNCấu tạo bởi các sụn được xếp thành ống, nằm giữa hầu và khí quản. Có 2 dây thanh âm → Cơ quan

phát âm.

16GPSL HỆ HÔ HẤPTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. GIẢI PHẪU HỆ HÔ HẤP

Tải bản đầy đủ ngay(45 tr)

×