Tải bản đầy đủ - 64 (trang)
II. SINH LÝ HỆ TIẾT NIỆU

II. SINH LÝ HỆ TIẾT NIỆU

Tải bản đầy đủ - 64trang

II. SINH LÝ HỆ TIẾT NIỆU

A. CHỨC NĂNG NỘI TIẾT CỦA THẬN:1. Bài tiết Renine:Phức hợp cạnh cầu thận có vai trò hình

thành hệ Renine – Angiotensin – Aldosterol10/17/17THẬN

THẬNNIỆU

NIỆU QUẢN

QUẢNBÀNG

BÀNG QUANG

QUANGTham gia điều hòa huyết áp.NIỆU

NIỆU ĐẠO

ĐẠO41II. SINH LÝ HỆ TIẾT NIỆU

A. CHỨC NĂNG NỘI TIẾT CỦA THẬN:2. Bài tiết Erythropoietin:

Do tế bào biểu mô ống thận bài tiết

Hormone này tham gia quá trình kích thích

tủy xương tạo ra hồng cầu.10/17/17THẬN

THẬNNIỆU

NIỆU QUẢN

QUẢNBÀNG

BÀNG QUANG

QUANGNIỆU

NIỆU ĐẠO

ĐẠO42II. SINH LÝ HỆ TIẾT NIỆU

A. CHỨC NĂNG NỘI TIẾT CỦA THẬN:10/17/17THẬN

THẬNNIỆU

NIỆU QUẢN

QUẢN3. Tham gia quá trình tạo vitamin D:BÀNG

BÀNG QUANG

QUANGNIỆU

NIỆU ĐẠO

ĐẠO43II. SINH LÝ HỆ TIẾT NIỆU

B. CHỨC NĂNG NGOẠI TIẾT:Tạo ra nước tiểu của thận được thực

hiện bởi 3 quá trình này.1. Quá trình lọc ở cầu thận.2. Tái hấp thu các chất từ ống thận vào máu.3. Bài tiết một số chất ở máu vào ống thận.10/17/17THẬN

THẬNNIỆU

NIỆU QUẢN

QUẢNBÀNG

BÀNG QUANG

QUANGNIỆU

NIỆU ĐẠO

ĐẠO44II. SINH LÝ HỆ TIẾT NIỆU

B. CHỨC NĂNG NGOẠI TIẾT:1. Quá trình lọc ở cầu thận:a. Cấu tạo màng lọc:

−. Lớp tế bào nội mô mao mạch.

−. Màng đáy.

−. Lớp tế bào biểu mô của bao Bowman.10/17/17THẬN

THẬNNIỆU

NIỆU QUẢN

QUẢNBÀNG

BÀNG QUANG

QUANGNIỆU

NIỆU ĐẠO

ĐẠO45II. SINH LÝ HỆ TIẾT NIỆU

B. CHỨC NĂNG NGOẠI TIẾT:1. Quá trình lọc ở cầu thận:

b. Thành phần dịch lọc:Các chấtTrong 180 lít huyết tươngTrong 180 lít dịch lọc/24h1801807000-800010 – 20Glucose180180Na540540Cl630630HCO3300300K2828Ure5353Acid uric8,58,5Creatinin1,41,4(g/l)

Nước

Protein (g)10/17/17THẬN

THẬNNIỆU

NIỆU QUẢN

QUẢNBÀNG

BÀNG QUANG

QUANGNIỆU

NIỆU ĐẠO

ĐẠO46II. SINH LÝ HỆ TIẾT NIỆU

B. CHỨC NĂNG NGOẠI TIẾT:1. Quá trình lọc ở cầu thận:

c. Cơ chế lọc qua màng lọc:Áp suất thủy tĩnhÁp suất keoÁp suất thủy tĩnh BowmanÁp suất lọc hữu hiệu(Ph)(Pk)(Pb)(Pl)60 mmHg32 mmHg18 mmHgPL = PH – (PK+PB); 60−(32+18) = 10mmHg.10/17/17THẬN

THẬNNIỆU

NIỆU QUẢN

QUẢNBÀNG

BÀNG QUANG

QUANGNIỆU

NIỆU ĐẠO

ĐẠO47II. SINH LÝ HỆ TIẾT NIỆU

B. CHỨC NĂNG NGOẠI TIẾT:1. Quá trình lọc ở cầu thận:

d. Tốc độ lọc:1.200 mlLà lượng dịch lọc trong 1 phút toàn bộ cầu

thận của 2 thận.máu

650 mlỞ người bình thường, trong 1 phút có

khoảng 1200ml máu chảy qua 2 thận (650mlhuyết tươnghuyết tương) thì có 125ml/1 phút được lọc

qua màng thận.125 ml

dịch lọc cầu thậnTốc độ

lọc cầu thận

(125ml/1phút)10/17/17THẬN

THẬNNIỆU

NIỆU QUẢN

QUẢNBÀNG

BÀNG QUANG

QUANGNIỆU

NIỆU ĐẠO

ĐẠO48II. SINH LÝ HỆ TIẾT NIỆU

B. CHỨC NĂNG NGOẠI TIẾT:1. Quá trình lọc ở cầu thận:

e. Các yếu tố ảnh hưởng tốc độ lọc:Hệ số lọc (KF): 12,5ml/phút Hg (KF=lưu

lượng/áp suất lọc).Áp suất lọc hữu hiệu (Pl): Phụ thuộc vào

(Pk, Pb, Ph).10/17/17THẬN

THẬNNIỆU

NIỆU QUẢN

QUẢNBÀNG

BÀNG QUANG

QUANGLưu lượng máu đến thận:NIỆU

NIỆU ĐẠO

ĐẠO49II. SINH LÝ HỆ TIẾT NIỆU

B. CHỨC NĂNG NGOẠI TIẾT:2. Quá trình tái hấp thu ở ống thận:

a. Tái hấp thu và bài tiết ống lượn gần:10/17/17THẬN

THẬNNIỆU

NIỆU QUẢN

QUẢNBÀNG

BÀNG QUANG

QUANGNIỆU

NIỆU ĐẠO

ĐẠO50II. SINH LÝ HỆ TIẾT NIỆU

B. CHỨC NĂNG NGOẠI TIẾT:2. Quá trình tái hấp thu ở ống thận:

a. Tái hấp thu và bài tiết ống lượn gần:

Tái hấp thu Na+: 65% được tái hấp thu.

Tái hấp thu Glucose: 100% theo chủ động

thứ phát cùng Na+.

+Tái hấp thu Protid:

Acid amin theo chủ động thứ phát cùng

Na+.Lòng ống thận10/17/17Dịch kẽTB biểu môTHẬN

THẬNNIỆU

NIỆU QUẢN

QUẢN+BÀNG

BÀNG QUANG

QUANGProtein tái hấp thu theo ẩm bào.NIỆU

NIỆU ĐẠO

ĐẠO51Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. SINH LÝ HỆ TIẾT NIỆU

Tải bản đầy đủ ngay(64 tr)

×