Tải bản đầy đủ - 24 (trang)
Các nguyên tắc tuân thủ khi truyền máu:

Các nguyên tắc tuân thủ khi truyền máu:

Tải bản đầy đủ - 24trang

TRÒ CHƠI Ô CHỮ

3H Ồ N G C Ầ U

T I Ể U C Ầ U

H U Y Ế T T Ư Ơ N G4K H Á N G N G U Y Ê N1

25

6

7Đ Ô N G M Á U

K H Á N G T H Ể

B Ạ C H CHàng

Ầ U2: Có 7 chữ cái

Đây là một loại tế bào máu khi vỡ giải phóng ra

Đây là

một

động

mangnghĩa

nhân đạo,

1:

7

chữ

cái

Hàng

4:11

chữ

cái

Hàng

6:

7:8

7

enzim

làm

chấthoạt

sinhmáu

biến

thànhmáu

5:

7

chữ

cái

Hàng 3: Có 10 chữ cái

đang

được

phát

động

mạnh

mẽthu

hút

rất

Đây

loại

tế

bào

máu

chứa

huyết

sắc

tố

Hb

tạo

thành

phầntrên

hồng

cầu

dựa

vào

sựTên

Tên

một

một

loại

thành

tế

bào

phần

máutham

trong

gia

huyết

bảo

vệgây

thể

khi

kết

vi

Đâylà

làmôt

hiện

tượng

chảy

ra

khỏi

mạch

vón

lại

Đâymột

thành

phần

máu90%

làtương

nước,

10%màu

đỏ

cho

máu,chức

vận

chuyển

2, cầu.

CO2

mặt

củađể

xác

định

nhóm

máu

nhiều

người

tham

gia

? Othể......

dínhchất

kháng

khuẩn,

nguyên

vi

rút

tương

xâm

ứng

nhập

trên

vào.

hồng

thành

cục

các

khác:

chất

dinh

dưỡng,

khángỞ Việt Nam lấy ngày 7 tháng 4

là ngày HIẾN MÁU NHÂN ĐẠOLợi ích của việc hiến máu.- Về nhà học bài, trả lời câu hỏi SGK T50

- Đọc phần “Em có biết”.bài 16: Tuần

hoàn máu và lưu thông bạch huyết.

- Xem lại kiến thức tuần hoàn của lớp

thú

- Chuẩn bị trước bài mới.TRẢ LỜI CÂU HỎI

1- Máu có cả kháng nguyên

A và B có thể truyền cho

người có nhóm máu O được

không? Vì sao?

2- Máu không có cả kháng

nguyên A và B có thể truyền

cho người có nhóm máu O

được không? Vì sao?

3- Máu có nhiễm các tác

nhân gây bệnh (virut viêm

gan B, virut HIV,...) có thể

đem truyền cho người khác

được không? Vì sao?- Không. Vì gây kết dính

với α và β- Được. Vì không gây kếtdính- Không. Vì gây nhiễmbệnh cho người nhận máu.Bài tập vận dụng

Một người bị tai nạn mất rất nhiều máu được

đưa vào viện cấp cứu, Bác sĩ cho truyền máu

ngay mà không xét nghiệm.

Vậy máu đem truyền là nhóm gì? Vì sao không

cần xét nghiệm?Bài tập vận dụng

Trong một gia đình người bố có nhóm máu B, người mẹ có

nhóm máu O, người con trai có nhóm máu B.

Người con trai bị tai nạn giao thông mất rất nhiều máu,

cần truyền máu gấp. Vậy ai là người trong gia đình có

thể truyền máu cho con?Trong mỗi nhóm máu có kháng nguyên và kháng thể nào?(antibodies β)Các nhóm

máu(antibodies α)(α, β)Kháng nguyên trên

hồng cầuKháng thể trong

huyết tươngOKhông cóα, βAA

B

A, Bβ

αB

ABKhông cóTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các nguyên tắc tuân thủ khi truyền máu:

Tải bản đầy đủ ngay(24 tr)

×