Tải bản đầy đủ - 22 (trang)
Bài 2: Tìm các từ trái nghĩa với những từ in đậm trong các cụm từ sau:

Bài 2: Tìm các từ trái nghĩa với những từ in đậm trong các cụm từ sau:

Tải bản đầy đủ - 22trang

Tiết 39: TỪ TRÁI NGHĨA

I. Thế nào là từ trái nghĩa?

II. Sử dụng từ trái nghĩa:

III. Luyện tập :

1. Bài 1:

2. Bài 2:

3. Bài 4: Viết một đoạn văn ngắn về tình cảm quê

hương, có sử dụng từ trái nghĩa.

Quê tôi ở vùng trung du miền núi Bắc Bộ. Vào cuối

mùa thu, đầu mùa đông, thường có những ngày mưa rả

rích. Ông tôi kể rằng: Xưa kia,

kia nơi đây là một vùng đồi

hoang vu, vắng ve,

ve không một bóng người. Nhưng ngày

nay,

nay con người đã biến những đồi núi hoang vu ấy thành

một miền quê đông đúc.

đúc Tôi yêu quê tôi lắm !TRÒ CHƠI GIẢI Ô CHƯ

Ô

Ô

chữ

chữ

chữ

thứ

thứ

thứ

47859362nhất

gồm

10

11

gồm

gồm

442653 chữ

chữ

576

ÔÔ

chữ

thứ

gồm

cái,

cái

cái,

cái

chữ

cái,

cáilà

đó

đó

đó

đó

đó

cái,

một

làmột

đó

một

một

từ

một

mộttrái

từ

từ

từ

từ

một

từtrái

đồng

nghĩa

đồng

trái

trái

từ

chữ

cái

đómột

từ

nghĩa

nghĩa

trái

với

nghĩa

nghĩa

với

nghĩa

với

từtừ“với

với

từtủi

với

từ

“quả”

“héo”

từ

”?từ

đồng

nghĩa

với

từ

“dưới

“““dũng

nhiệm

”?

“chậm

“đứng

“thi

“sang

phạt

cảm”

vụ

”?

”?”?

nhân

”?1NHÀTHƠMỪNGTƯƠTR£NRIĐING8GAN9HÈN2

3

4

5T6

710

11THNƯGHAVNHANHIDHƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Họcbài cũ, nắm được: + Thế nào là từ trái nghĩa.

+ Cách sử dụng từ trái nghĩa.-Xem lại các bài tập đã làm.

- Làm bài tập số 3 – SGK.

- Tìm các cặp từ trái nghĩa được sử dụng để tạo hiệu quả

diễn đạt trong một số văn bản đã học.

- Giờ sau, chuẩn bị đề số 1 ( SGK - 129), lập dàn ý cho đề

văn, bài: Luyện nói văn biểu cảm về sự vật, con người.CHÚC CÁC THẦY CÔ GIÁO MẠNH

KHỎE, CÁC EM HỌC SINH CHĂM

NGOAN HỌC TỐT !Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài 2: Tìm các từ trái nghĩa với những từ in đậm trong các cụm từ sau:

Tải bản đầy đủ ngay(22 tr)

×