Tải bản đầy đủ - 48 (trang)
Sơ đồ 3.10: Quy trình hạch toán chứng từ của kế toán NVL trên phần mềm kế toán

Sơ đồ 3.10: Quy trình hạch toán chứng từ của kế toán NVL trên phần mềm kế toán

Tải bản đầy đủ - 48trang

SV: Nguyễn Minh Hiền Đ9.KT7GVHD: Th.S. Trần Anh QuangSổ chi tiết TK 1523.3.5 Kế toán quản trị nguyên vật liệu

Nguyên vật liệu công ty sử dụng được bảo quản cẩn thận, đảm bảo chấtSV: Nguyễn Minh Hiền Đ9.KT7GVHD: Th.S. Trần Anh Quanglượng, hệ thống kho bãi hiện đại rộng rãi, thoáng mát, các kho bãi được bố trí

gần nơi sử dụng giúp việc xuất kho và sản xuất được đảm bảo liên tục. Một số

NVL cần bảo quản trong kho lạnh cũng được công ty đảm bảo chất lượng tốt

khi xuất dùng.

- Công ty xây dựng định mức tiêu hao NVL được xây dựng sát với thực tế,

giúp tránh tình trạng sản xuất thiếu hoặc thừa NVL, tránh tình trạng lãng phí

NVL, không đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, không đạt chỉ tiêu sản lượng hoặc

tình trạng sản xuất thừa, ứ đọng sản phẩm.

- Báo cáo thống kê được thực hiện hàng ngày cho biết tình hình nhập ,

xuất, tồn cụ thể của NVL, đồng thời chỉ ra mức dự trữ NVL cho sản xuất, giúp

kế toán đặt ra kế hoạch mua NVL bổ sung sản xuất kịp thời.

- Vật tư được kiểm kê hàng tháng, phát hiện chênh lệch để xử lý, tránh tình

trạng thất thoát NVL do lâu ngày. Việc đánh giá NVL cuối tháng cho biết bộ

phận nào sử dụng lãng phí hay tiết kiệm NVL, đưa ra quyết định xử lý hay khen

thưởng kịp thời.

Cuối tháng, kế toán vật tư và thủ kho tiến hành đối chiếu sổ sách, kiểm tra

số lượng nhập, xuất kho xem có sự sai lệch hay không. Nếu không có sai sót, kế

toán vật tư lập báo cáo chi tiết vật liệu hàng tháng sau khi đối chiếu với thủ kho

nộp cho Giám đốc.CHƯƠNG IV: NHẬN XÉT VÈ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ

TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

MINH ÂNSV: Nguyễn Minh Hiền Đ9.KT7GVHD: Th.S. Trần Anh Quang4.1 Ưu điểm

Nhìn chung bộ máy kế toán của công ty được tổ chức phù hợp với yêu cầu

quản lý. Tuy khối lượng công việc khá lớn nhưng dưới sự chỉ đạo sâu sát và

khoa học của kế toán trưởng cùng với trình độ nghiệp vụ vững vàng, tương đối

đối đồng đều của đội ngũ kế toán viên nên phòng kế toán của công ty luôn hoàn

thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều được

xử lý tại phòng kế toán tạo điều kiện cho việc cung cấp thông tin nhanh chóng,

kịp thời và chính xác cho công tác quản lý.

Phòng kế toán của công ty được bố trí gọn nhẹ, hợp lý, phân công công

việc cụ thể cho từng người. Không xảy ra hiện tượng quá đông người, công việc

nhàn rỗi và phát huy được năng lực chuyên môn của từng người. Ngoài ra, để

thích ứng với nhu cầu của xã hội và đòi hỏi của thị trường, công ty cũng đã và

đang tổ chức cho cán bộ nhân viên đi học nâng cao trình độ chuyên môn, trình

độ quản lý tổ chức quản lý cho từng người và lợi ích chung của toàn công ty.

Hệ thống chứng từ kế toán liên quan đến các yếu tố đầu vào tại công ty được tổ

chức, lưu chuyển khoa học tạo điều kiện cho việc quản lý chặt chẽ các yếu tố

đầu vào, hạn chế tối đa thất thoát nguồn vốn.

Bên cạnh đó công ty đã áp dụng được hệ thống máy vi tính vào trong

công tác hạch toán kế toán. Do vậy số liệu kế toán đựợc thường xuyên, hạn chế

đến mức thấp nhất nhầm lẫn trong tính toán giúp cho việc tập hợp chi phí một

cách nhanh chóng và chính xác đáp ứng yêu cầu của công tác hạch toán kế toán,

từ đó góp phần cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin cần thiết cho công tác

quản lý.

Để phù hợp với việc thực hiện công tác kế toán trên máy vi tính, công ty

áp dụng hình thức “Nhật ký chung” để hạch toán , đây là hình thức được coi là

tiên tiến, được áp dụng rộng rãi phổ biến và đặc biệt phù hợp với đặc điểm sản

xuất kinh doanh và trình độ hạch toán quản lý kinh tế của Công ty .

Chế độ hạch toán được kế toán công ty chấp hành nghiêm chỉnh, phân

công, bố trí lao động hợp lý.SV: Nguyễn Minh Hiền Đ9.KT7GVHD: Th.S. Trần Anh QuangTrong quá trình tổ chức chứng từ, kế toán đảm bảo đúng nguyên tắc về

biểu mẫu, luân chuyển, ký duyệt đồng thời cũng tuân thủ các chế độ, kiểm tra,

ghi sổ, bảo quản, lưu trữ và hủy chứng từ. Khi tập hợp đủ chứng từ thì kế toán

mới tiến hành ghi sổ. Vì vậy, đảm bảo tính đầy đủ, an toàn cho chứng từ.

4.2 Nhược điểm

Đội ngũ nhân sự phòng kế toán hay có sự thay đổi khiến cho mất thời

gian cho công việc bàn giao sổ sách và đào tạo nhân viên mới làm quen với

công việc cũng như sử dụng phần mềm làm lãng phí thời gian và chi phí của

công ty. Một số nhân viên kế toán còn lúng túng, chưa thành thạo trong việc sử

dụng phần mềm và các thiết bị văn phòng dẫn đến làm giảm hiệu quả làm việc

của phòng kế toán cũng như toàn công ty.

Các khoản trích theo lương của công ty chưa được thực hiện thường

xuyên. Việc tính và thanh toán các khoản trợ cấp, BHXH chưa tiến hành kịp

thời.

Tuy việc phân chia công việc đã hợp lý nhưng về phần hành liên quan tới

thuế và các công việc liên quan tới cơ quan thuế, nhân viên kế toán của công ty

chưa có ai l àm tốt về mảng này nên dẫn đến còn có nhiều sai sót về thuế.

4.3 Các kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại công ty cổ phần

tư vấn và xây dựng Minh Ân

Kế toán tiền lương của công ty nên thực hiện thường xuyên công tác

trích các khoản theo lương thêm vào đó cần phải kịp thời tính và hạnh toán các

khoản trợ cấp, BHXH cho người lao động để người lao động có thể an tâm tham

gia sản xuất.

Trong bộ máy kế toán của công ty cần có sự phân công công việc một cách

hợp lý. Mỗi kế toán không nên kiêm nhiệm quá nhiều phần hành kế toán dẫn

đến khối lượng công việc nhiều, bị dồn ứ, tạo tình trạng quá tải đối với nhân

viên kế toán.

Tổ chức bộ máy kế toán thường xuyên có sự thay đổi vì vậy công ty phải

có những chính sách phù hợp ngay từ khi tuyển dụng để ổn định bộ máy kếTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ đồ 3.10: Quy trình hạch toán chứng từ của kế toán NVL trên phần mềm kế toán

Tải bản đầy đủ ngay(48 tr)

×
x