Tải bản đầy đủ - 22 (trang)
Tìm chọn nội dung đề tài

Tìm chọn nội dung đề tài

Tải bản đầy đủ - 22trang

1: Tìm chọn nội dung đề tàiHoa cúcHoa hồngHoa dâm bụtHoa đào

Miêu tả màu sắc

của hoa?Hoa đồng tiềnHoa sen1: Tìm chọn nội dung đề tàiChim bồ câu Chim chào màoChim bói cáChim sâuChim yến

Chim gõ kiếnMiêu tả màu sắc của chim?1. Tìm chọn nội dung đề tài

* Em hãy nêu những bộ phận

của hoa?Cuống hoa, cánh hoa, đài hoa, nhịHoạt động 1: Tìm chọn nội dung

đề tài

*Em hãy nêu những bộ phận của chim?Thân, đầu, mình, cánh, đuôi, cHoạt động 2:Hớng dẫn vẽHoạt động 2:Hớng dẫn vẽ2. Cach vẽTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tìm chọn nội dung đề tài

Tải bản đầy đủ ngay(22 tr)

×