Tải bản đầy đủ
Kỹ thuật dung hợp tế bào trần

Kỹ thuật dung hợp tế bào trần

Tải bản đầy đủ

23

Có 2 phương pháp dung hợp tế bào trần:
i, Dung hợp bằng hóa chất: NaCl, KCl, NaNO3, dextran sunfat, polyvinyl alcohol…..

Xử lý với NaNO3:
 là phương pháp ra đời sớm nhất (1970), do giả Cummins và Cocking đã dung hợp
thành công tế bào trần tách từ đầu rễ của ngô và yến mạch.Để cảm ứng dung hợp, các tế bào trần được xử lý với hỗn hợp dung dịch có 5,5%
NaNO3 và 10% saccarozơ, trong 30 phút,ở nhiệt độ 350CPhương pháp này cho hiệu suất thấp

24

Xử lý với nồng độ Ca2+ cao và pH cao
 Hỗn hợp tế bào trần tách từ thịt lá được ủ trong môi trường kiềm mạnh có 0,05M
CaCl2, 0,4M 9%(W/w) manitol, pH cao(8-10) và ly tâm nhẹ ở 50g trong 3 phút,
0
tiếp theo đem ủ trong nước ở nhiệt độ 37 C trong 45 phút.Bằng phương pháp này, Keller và Melchers(1973) đã dung hợp thành công tế bào
trần tách từ mô dậu của 2 dòng thuốc lá

25Xử lý với poliethylen glycol (PEG)Thường dùng dung dịch PEG 6000 có nồng độ 20 - 30% (W/v) để xử lý các tế bào trần
trong 10 - 30 phút.Năm 1974, Kao phát hiện ra PEG có tác dụng làm tăng hiệu quả dung hợp của protoplast.

Khi được ngâm vào dd PEG (20÷40% w/v)

các protoplast kết dính lại với nhau.

Sau đó, PEG được rửa bằng dung dịchCa2+có độ pH cao, màng nguyên sinh chất ở chỗ tiếp
xúc sẽ vỡ ra và các protoplast sẽ dung hợp với nhau

26

PEG có hai tác dụng:

Cung cấp một cầu nối để Ca có thể liên kết
các bề mặt màng với nhau

Hoặc dẫn đến sự rối loạn tích điện bề mặt
màng trong suốt quá trình rửa giải

Dung hợp tế bào trầ
n được xử lý bằng PE
G

27

ii, dung hợp bằng xung điện

 Phương pháp này đơn giản hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn phương pháp dung
hợp bằng hóa chất

 Nguyên tắc: Các protoplast tích điện nên dịch chuyển trong điện trường và tạo
chuỗi giữa hai thanh điện cực, dùng xung điện để làm thủng màng của hai
protoplast sát cạnh nhau khiến chúng hòa trộn vào nhau

28
Khi đưa dd hỗn hợp tế bào trần vào một điện trường, các tế bào trần sẽ lần lượt sắp xếp thành chuỗi giữa hai bản
cực.
Khi có một xung điện cao (750÷1000) trong một thời gian ngắn (1-200mili giây), vùng tiếp xúc giữa 2 màng sẽ
bị vỡ, hai tế bào trần hòa nhập vào nhau- quá trình dung hợp xảy ra

Sự dung hợp tế bào bằng xung điện cao áp

29

 
IV. Triển vọng ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy tế bào trần và lai tế bào soma

 Triển vọng của phương pháp nuôi cấy và dung hợp tế bào trần là rất lớn:
 Sau khi loại bỏ thành tế bào và được nuôi cấy trên môi trường thích hợp, những
tế bào trần được tái tạo nhanh chóng thành tế bào

đưa ra một hệ thống lý tưởng

cho nghiên cứu sinh tổng hợp thành TB.

30Các tế bào trần có khả năng tiếp nhận các vật liệu từ bên ngoài đưa vào trong tế
bào. Do đó, tế bào trần là đối tượng thích hợp cho các nghiên cứu đưa nhân lạp
thể, ti thể, DNA, Plasmit vào tế bàoQuần thể tế bào trần có thể xem như một hệ thống tế bào đơn. Do vậy các thao
tác tương tự như đối với các vi sinh vật qua đó có thể lựa chọn dòng đột biến và
tách dòng quần thể tế bào thực vật

31

Một số ứng dụng khác
Sản xuất các dòng bố mẹ phục vụ sản xuất hạt lai.
Sản xuất các hợp chất thứ cấp qua nhân sinh khối tế bào trong môi trường
lỏng(nuôi lắc, nuôi trong bioreactor).Công nghệ nuôi cấy tế bào trần ứng dụng cho những cây có giá trị kinh tế cao,
nhưng khó nhân giống bằng phương pháp thông thường

32Nhờ kỹ thuật dung hợp người ta có thể lai tạo giữa hai loài thực vật khác nhau, thậm chí
cả các loài thuộc những chi khác nhau.Phương pháp này có thể tạo ra những cơ thể có nguồn gen khác xa nhau mà lai hữu tính
không thực hiện được.Cho phép mở rộng nguồn gen của các loài thực vật, tạo ra các dòng tế bào sản xuất mới
mang các đặc tính di truyền ưu việt của cả bố và mẹ.Nhiều cây lai được tạo đã có được năng lực chống cỏ dại hoặc chống nấm bệnh

33