Tải bản đầy đủ - 44 (trang)
Kỹ thuật dung hợp tế bào trần

Kỹ thuật dung hợp tế bào trần

Tải bản đầy đủ - 44trang

23Có 2 phương pháp dung hợp tế bào trần:

i, Dung hợp bằng hóa chất: NaCl, KCl, NaNO3, dextran sunfat, polyvinyl alcohol…..Xử lý với NaNO3:

 là phương pháp ra đời sớm nhất (1970), do giả Cummins và Cocking đã dung hợp

thành công tế bào trần tách từ đầu rễ của ngô và yến mạch.Để cảm ứng dung hợp, các tế bào trần được xử lý với hỗn hợp dung dịch có 5,5%

NaNO3 và 10% saccarozơ, trong 30 phút,ở nhiệt độ 350CPhương pháp này cho hiệu suất thấp24Xử lý với nồng độ Ca2+ cao và pH cao

 Hỗn hợp tế bào trần tách từ thịt lá được ủ trong môi trường kiềm mạnh có 0,05M

CaCl2, 0,4M 9%(W/w) manitol, pH cao(8-10) và ly tâm nhẹ ở 50g trong 3 phút,

0

tiếp theo đem ủ trong nước ở nhiệt độ 37 C trong 45 phút.Bằng phương pháp này, Keller và Melchers(1973) đã dung hợp thành công tế bào

trần tách từ mô dậu của 2 dòng thuốc lá25Xử lý với poliethylen glycol (PEG)Thường dùng dung dịch PEG 6000 có nồng độ 20 - 30% (W/v) để xử lý các tế bào trần

trong 10 - 30 phút.Năm 1974, Kao phát hiện ra PEG có tác dụng làm tăng hiệu quả dung hợp của protoplast.Khi được ngâm vào dd PEG (20÷40% w/v)các protoplast kết dính lại với nhau.Sau đó, PEG được rửa bằng dung dịchCa2+có độ pH cao, màng nguyên sinh chất ở chỗ tiếp

xúc sẽ vỡ ra và các protoplast sẽ dung hợp với nhau26PEG có hai tác dụng:Cung cấp một cầu nối để Ca có thể liên kết

các bề mặt màng với nhauHoặc dẫn đến sự rối loạn tích điện bề mặt

màng trong suốt quá trình rửa giảiDung hợp tế bào trầ

n được xử lý bằng PE

G27ii, dung hợp bằng xung điện Phương pháp này đơn giản hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn phương pháp dung

hợp bằng hóa chất Nguyên tắc: Các protoplast tích điện nên dịch chuyển trong điện trường và tạo

chuỗi giữa hai thanh điện cực, dùng xung điện để làm thủng màng của hai

protoplast sát cạnh nhau khiến chúng hòa trộn vào nhau28

Khi đưa dd hỗn hợp tế bào trần vào một điện trường, các tế bào trần sẽ lần lượt sắp xếp thành chuỗi giữa hai bản

cực.

Khi có một xung điện cao (750÷1000) trong một thời gian ngắn (1-200mili giây), vùng tiếp xúc giữa 2 màng sẽ

bị vỡ, hai tế bào trần hòa nhập vào nhau- quá trình dung hợp xảy raSự dung hợp tế bào bằng xung điện cao áp29 

IV. Triển vọng ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy tế bào trần và lai tế bào soma Triển vọng của phương pháp nuôi cấy và dung hợp tế bào trần là rất lớn:

 Sau khi loại bỏ thành tế bào và được nuôi cấy trên môi trường thích hợp, những

tế bào trần được tái tạo nhanh chóng thành tế bàođưa ra một hệ thống lý tưởngcho nghiên cứu sinh tổng hợp thành TB.30Các tế bào trần có khả năng tiếp nhận các vật liệu từ bên ngoài đưa vào trong tế

bào. Do đó, tế bào trần là đối tượng thích hợp cho các nghiên cứu đưa nhân lạp

thể, ti thể, DNA, Plasmit vào tế bàoQuần thể tế bào trần có thể xem như một hệ thống tế bào đơn. Do vậy các thao

tác tương tự như đối với các vi sinh vật qua đó có thể lựa chọn dòng đột biến và

tách dòng quần thể tế bào thực vật31Một số ứng dụng khác

Sản xuất các dòng bố mẹ phục vụ sản xuất hạt lai.

Sản xuất các hợp chất thứ cấp qua nhân sinh khối tế bào trong môi trường

lỏng(nuôi lắc, nuôi trong bioreactor).Công nghệ nuôi cấy tế bào trần ứng dụng cho những cây có giá trị kinh tế cao,

nhưng khó nhân giống bằng phương pháp thông thường32Nhờ kỹ thuật dung hợp người ta có thể lai tạo giữa hai loài thực vật khác nhau, thậm chí

cả các loài thuộc những chi khác nhau.Phương pháp này có thể tạo ra những cơ thể có nguồn gen khác xa nhau mà lai hữu tính

không thực hiện được.Cho phép mở rộng nguồn gen của các loài thực vật, tạo ra các dòng tế bào sản xuất mới

mang các đặc tính di truyền ưu việt của cả bố và mẹ.Nhiều cây lai được tạo đã có được năng lực chống cỏ dại hoặc chống nấm bệnh33Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kỹ thuật dung hợp tế bào trần

Tải bản đầy đủ ngay(44 tr)

×