Tải bản đầy đủ - 55 (trang)
1 Phân lập và tuyển chọn xạ khuẩn

1 Phân lập và tuyển chọn xạ khuẩn

Tải bản đầy đủ - 55trang

Nguyên liệu sử dụng phân lập xạ khuẩn trong đề tài này là các mẫu đất được thu

thập từ nhiều địa điểm khác nhau (mục .....). (đặc điểm chung của xk)

. Dựa vào các đặc điểm hình thái khuẩn lạc trên môi trường Gause I và đặc điểm

hình thái tế bào bao gồm đặc điểm sợi cơ chất, sợi khí sinh, bào tử chúng tôi đã xác định

được 44 chủng xạ khuẩn khác nhau (Bảng 4.1).

Bảng 4.1. Kết quả phân lập các chủng XK từ các mẫu đất

ST

TMẫu đâtCác chủng xạ khuẩn phân lập được1Bắc Giang BG1; BG2; BG3; BG4; BG5; BG7; BG82Đà NẵngDN1; DN3; DN4; DN5; DN7; DN8; DN9; DN10; DN113Gia LaiGL1; GL2; GL34Hà NộiHN3; HN5; HN6; HN75Hưng YênHY2; HY5; HY6; HY7; HY86Nghệ AnNA1; NA2; NA3; NA6 ;NA7;NA87Thái BìnhTB1; TB2; TB3; TB4; TB5; TB6; TB78Thanh

HóaTH29Vĩnh Phúc VP1; VP2Tổng số

7Kết quả trên bảng 4.1 cho thấy sự phân bố của xạ khuẩn trong các mẫu đất khá

phong phú và phụ thuộc vào đặc điểm, tính chất của từng loại đất và từng vùng lấy mẫu

đất.

Các chủng xạ khuẩn trên môi trường Gause I Từ 44 chủng xạ khuẩn phân lập

được, chúng tôi quan sát màu sắc khuẩn ty trên môi trường Gause – I, sau 7 – 10 ngày

nuôi cấy. Kết quả được thể hiện trên bảng 4.2Bảng 4.2. Đặc điểm hình thái của các chủng XK trên môi trường Gause – I29(sau 7 ngày theo dõi)

STT Ký hiệu

chủngMặt trước khuẩn lạcMặt sau khuẩn lạcSắc tố1BG1Màu nâu, viền nâu nhạt, bề mặt Màu nâu

xù xì-2BG2Màu trắng , viền xámMàu trắng xám-3BG3Màu trắngMàu vàngvàng4BG4Màu trắng nâuMàu trắng-5BG5Màu trắng, bề mặt xù xìMàu trắng-6BG7Màu trắngMàu nâu7BG8Màu xám, bề mặt có các hạtMàu xám, viền

trắng8DN1Màu trắngMàu trắng-9DN3Màu trắng, tâm nhô caoMàu trắng-10DN4Màu trắngTrắng-11DN5Màu tím, viền trắngTím-12DN7Màu nâu đenMàu nâu13DN8Trắng, bề mặt nhẵnTrắng-14DN9Màu vàng, bề mặt nhẵnHơi vàng-15DN10Màu trắng, có các tiaMàu trắng-16DN11Màu nâu, viền trắngMàu nâu-17GL1Màu xanh, viền trắngMàu xanh trắng-18GL2Màu xám trắngMàu xám-19GL3Màu xám, bề mặt xù xìMàu trắng-20HN3Màu xám nâu, bề mặt xù xìMàu xám-21HN5Màu xám, viền trắngMàu xám-22HN6Màu hồng, bề mặt có các hạtMàu hồng-30Nâunâu23HN7Màu xám vàngMàu xám-24HY2Màu nâu, viền xámNâu-25HY5Màu vàng, viền nâuVàng nhạt26HY6Màu trắng, bề mặt xù xìMàu trắng27HY7Màu xám, tâm nâuXám-28HY8Màu xám, bề mặt nhẵnxám-29NA1Màu trắngMàu trắng-30NA2Màu vàngVàngVàng31NA3Màu nâuĐen-32NA6Màu trắng xanhTrắng-33NA7Màu trắng sữa, ngoài trắng nhạtTrắng-34NA8Màu xám nâu, bề mặt xù xìxám-35TB1Màu xám, có các hạt nhỏ trên bề Xám trắng

mặt-36TB2Màu vàng nhạt, viền trắngTrắng-37TB3Màu trắngMàu trắng đen-38TB4Màu xám, viền trắngXám-39TB5Màu vàng, viền trắngvàng-40TB6Màu xám nâuxám-41TB7Màu trắng, tâm có điểm hơi nâu Trắng

đỏ-42TH2Màu trắng, có điểm nhô cao-43VP1Màu nâu, viền trắng, có các hạt Màu nâu trắng

nhỏ trên bề mặt-44VP2Màu xanh xám-TrắngTrắng xanh31Vàng(-): Không sinh sắc tố

Kết quả trên bảng 4.2 cho thấy màu sắc khuẩn ty rất đa dạng. Sự khác biệt đó có

thể do nhiều nguyên nhân như: khí hậu, nhiệt độ, độ ẩm, tính chất của đất.... Trong đó có

7 nhóm màu xuất hiện với số lượng và tỷ khác nhau, tỷ lệ phân loại theo nhóm màu được

thể hiện trên bảng 4.3.(tìm bài giới thiệu tổng quát về xk hoặc lý luận). Điều kiện để đưa

ra bảng 4.3.

Bảng 4.3. Số lượng và sự phân bố của xạ khuẩn theo nhóm màu

STTNhóm màuSố lượng chủng

phân lập đượcTỷ lệ (%)1Trắng (White)1738,52Xám (Grey)1227,33Nâu (Brown)613,64Vàng (Yellow)511,45Xanh (Blue)24,66Hồng (Pink)12,37Tím (Violet)12,3Tổng44100Kết quả trên bảng 4.2 cho thấy xạ khuẩn thuộc 2 nhóm màu trắng và màu xám

chiếm ưu thế. Xạ khuẩn thuộc nhóm màu trắng chiếm 38,5%, tiếp đó là nhóm xám chiếm

27,3%, các chóm màu khác chiếm tỷ lệ thấp hơn.

Kết quả của chúng tôi phù hợp với các kết quả đã nghiên cứu trước, khi phân lập

xạ khuẩn cũng thấy nhóm màu trắng là chiếm ưu thế (Đặng Văn Tiến, Nguyễn Đình

Tuấn, Vi Thị Đoan Chính, Ngô Đình Bính, 2009). Tuy nhiên, cũng theo kết quả của một

số tác giả khác (Nguyễn Lân Dũng, Đoàn Xuân Mượn, Nguyễn Phùng Tiến, Đặng Đức

Trạch, Phạm Văn Ty, 1972) lại nhận thấy xạ khuẩn thuộc nhóm có màu xám chiếm ưu thế

hơn, sau đó mới đến nhóm màu trắng và các nhóm màu khác. Như vậy, theo nhiều kết

quả nghiên cứu, không thể tìm ra một quy luật chung cho sự phân bố của xạ khuẩn theo

nhóm màu. Nhưng các kết quả phân lập xạ khuẩn ở nhiều địa điểm khác nhau trước nước

32đều nhận thấy là xạ khuẩn thuộc 2 nhóm màu trắng và xám luôn có tần suất xuất hiện cao

hơn so với các nhóm màu khác. Sự khác biệt này có thể do tính chất của đất, các vùng đất

khác nhau có các điều kiện tự nhiên như: độ ẩm, độ màu mỡ, độ thoáng khí khác nhau

nên các VSV nói chung và xạ khuẩn nói riêng có sự đa dạng về màu sắc khác nhau.

Hình 4.1: Tỷ lệ các chủng xạ khuẩn phân theo nhóm màuHình 4.2,. Một số chủng xạ khuẩn thuần khiết

Từ kết quả trên cũng cho thấy, tuy các chủng xạ khuẩn phân lập được rất đa về

màu sắc, nhưng tỷ lệ các chủng xạ khuẩn thuộc nhóm màu hồng, tím, xanh, nâu, vàng

thấp hơn nhiều so với các chủng thuộc nhóm màu xám và màu trắng. Đặc biệt trong 44

chủng phân lập chỉ có 1 chủng màu hồng và màu tím. Sự chênh lệch này cũng có rất

nhiều nguyên nhân đáng chú ý như điều kiện tự nhiên của nơi lấy mẫu đất (nhiệt độ, pH,)

và cách lấy mẫu đất.

Như vậy theo kết quả trên thì không thể đưa ra một quy luật chung nào cho sự

phân bố của xạ khuẩn theo nhóm màu. Nhưng nhiều nghiên cứu về xạ khuẩn ở các vùng

khác nhau trong cả nước cho thấy xạ khuẩn thuộc nhóm màu trắng và màu xám thường

chiếm tỷ lệ cao hơn.

334.1.2 Tuyển chọn các chủng xạ khuẩn có khả năng đối kháng nấm

(Xạ khuẩn có thể sinh ra rất..................)Sau khi phân lập và làm thuần 44 chủng xạ

khuẩn, để tuyển chọn các chủng xạ khuẩn có hoạt tính kháng sinh cao, chúng tôi tiến

hành kiểm tra sơ bộ hoạt tính kháng nấm của các chủng xạ khuẩn bằng phương pháp

đồng nuôi cấy và giếng thạch với nấm Fusarium oxysporum.

(cho ảnh đối kháng theo hai phương pháp).Chúng tôi đã tuyển chọn sơ bộ được 17

chủng trong tổng số 44 chủng xạ khuẩn có hoạt tính kháng nấm ở các mức độ khác nhau

đối với cả hai phương pháp đã sử dụng dựa trên D –d.......,, chiếm tỷ lệ 38,6%.( bao gồm

nhữngchủngnào)Bảng 4.4: Hoạt tính kháng nấm của các chủng XK phân bố theo nhóm màu

Nhóm màu xạ khuẩnCác chủng có hoạt tính

kháng nấmTỷ lệ chủng có hoạt tínhSố lượngTỷ lệ (%)kháng nấm so với tổng

số (%)Trắng (White)635,313,5Xám (Grey)423,59,1Nâu (Brown)423,59,1Vàng (Yellow)15.92,3Xanh (Blue)000Hồng (Pink)15,92,3Tím (Violet)15,92,3Tổng1710038,634Tỷ lệ các chủng xạ khuẩn có hoạt tính kháng nấm phân chia theo nhóm màu của

Shirling và Gottlieb (năm vè tên ). Kết quả được thể hiện trên bảng 4.4 và hình 4.3.

Hình 4.3: Tỷ lệ các chủng xạ khuẩn có hoạt tính kháng nấm theo nhóm màu

Kết quả trên bảng 4.4 cho thấy: số lượng chủng có hoạt tính nhiều nhất là nhóm

trắng chiếm 35,5 %; sau đó là nhóm xám và nhóm nâu chiếm 23,5%; nhóm vàng, nhóm

tím và nhóm hồng đều chiếm 5,9%; trong đó có nhóm xanh không có chủng nào. Kết quả

của chúng tôi cũng phù hợp với nghiên cứu của tác giả Lê Gia Hy (1994), Bùi Thị Việt

Hà (2006). Song nếu xét riêng từng nhóm màu, chúng tôi nhận thấy các nhóm màu tím,

hồng, vàng mặc dù số chủng phân lập được ít nhưng tỷ lệ số chủng có hoạt tính kháng

nấm tương đối cao.

4.1.3 Tuyển chọn các chủng xạ khuẩn có hoạt tính kháng nấm cao

Sau khi đã tuyển chọn sơ bộ được 17 chủng có hoặt tính kháng nấm, chúng tôi đã

chọn ra 2 chủng có hoạt tính kháng nấm mạnh nhất được ký hiệu là NA1 và HN6. Kết

quả kiểm tra hoạt tính theo phương pháp thỏi thạch thể hiện trên bảng 4.5Bảng 4.5: Hoạt tính kháng nấm Fusarium Oxysporum của 17 chủng xạ khuẩn

STTTên chủngHệu số vòngxạ khuẩnkháng nấmSTTTên chủngHệu số vòngxạ khuẩnkháng nấm(D-d mm)(D-d mm)1BG15,010HN613,52BG57,311HY76,43BG74,612HY86,04BG87,513NA116,35DN16,214NA311,06DN56,915TB56,27DN710,116TB69,58DN910,517TH23,4359HN59,7Kết quả cho thấy: mặc dù cả 17 chủng xạ khuẩn lựa chọn đều vẫn giữ được hoạt tính

kháng nấm, song mức độ kháng với nấm có sự khác nhau. Khả năng kháng nấm của

chủng HN6 và NA1 mạnh hơn so với các chủng còn lại.

Hai chủng xạ khuẩn này thuộc 2 nhóm màu khác nhau. Chủng NA1 có màu trắng và

chủng HN6- màu hồng. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu các đặc điểm sinh học và phân

loại của 2 chủng NA1 và HN6.Chủng HN6Chủng NA1Hình 4.4: Hoạt tính kháng nấm của 2 chủng xạ khuẩn HN6 và NA1Chủng HN6Chủng NA1Hình 4.5: Hoạt tính kháng nấm của 2 chủng XK theo phương pháp đồng nuôi cấy

(Đồng nuôi cấy 2 chủng xạ khuẩn với nấm Fusarium oxysporum)

36Đồng nuôi cấy chủng NA1 với nấm thì sau 4 ngày bắt đầu xuất hiện vòng đối

kháng. Sau 20 ngày thì nấm phát triển chạm khuẩn lạc xạ khuẩn, trong 5 ngày tiếp theo

nấm phát triển phủ kín bề mặt XK.

Chủng HN6 duy trì khả năng đối kháng với nấm Fusar... trong 17 ngày. Sau 20

ngày đồng nuôi cấy xạ khuẩn bị nấm bao trùm. Như vậy khả năng kháng nấm của HN6

kém hơn so với chủng NA1.

Cho ảnh 20 vào

4.2 Đặc điểm sinh học và phân loại của 2 chủng xạ khuẩn HN6 và NA1

4.2.1 Đặc điểm hình thái

(trích dẫn pp)

Chủng HN6 có hệ sợi khí sinh phân nhánh, phân đốt và có xoắn móc câu ở đầu; hệ

sợi cơ chất phân nhánh.

Chủng NA1 có hệ sợi khí sinh phân nhánh, đầu có xoắn lò xo; hệ sợi cơ chất phân

nhánh.Hình 4.6: Hệ sợi khí sinh và cơ chất của chủng HN637Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Phân lập và tuyển chọn xạ khuẩn

Tải bản đầy đủ ngay(55 tr)

×