Tải bản đầy đủ - 46 (trang)
Bài 12: TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC VÀ NGOẠI LỰC TRONG VIỆC HÌNH THÀNH ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT

Bài 12: TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC VÀ NGOẠI LỰC TRONG VIỆC HÌNH THÀNH ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT

Tải bản đầy đủ - 46trang

?Nội lực tác động nén

ép làm cho các lớp đất

- Tác

động

đá có

hình nén

dạngép

ra làm

sao? cho các lớp đất đá bị uốn nếpNội lực đã tác động như

thế nào mà làm cho các

lớp đất đá bị đứt??- Tác động nâng lên hạ xuống làm cho các lớp đất đá đứtNúi lửaĐộng đấtNgoài ra nội lực còn tác động như

- Tác động đẩy

chảy

dưới

thếvật

nàochất

đối nóng

với địa

hìnhởbề

mặtsâu

Tráira ngoài mặt đất.

đất??Bài 12: TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC VÀ NGOẠI LỰC

TRONG VIỆC HÌNH THÀNH ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT1.Tác động của

nội lực và ngoại

lực:

a. Nội lực:b. Ngoại lực:-Là những lực sinh ra ở bên trong Trái Đất

- Tác động: nén ép các lớp đất đá, đẩy vật chất

nóng chảy lên khỏi mặt đất

=> Làm cho mặt đất gồ ghề.?-Là những lực sinh ra từ bên ngoài mặt đất

lựcnước

là gì?

như: Nhiệt độ,Ngoại

gió, mưa,

chảy và cả tác

động của con người.Quan sát các hình sau kết hợp với kiến thức trong SGK

cho biết ngoại lực bao gồm những quá trình nào?- Tác động của gió trong việc mài mòn đáMô hình tác động của gió mài mòn đáTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài 12: TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC VÀ NGOẠI LỰC TRONG VIỆC HÌNH THÀNH ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT

Tải bản đầy đủ ngay(46 tr)

×