Tải bản đầy đủ
c. Tác hại của động đất và núi lửa:

c. Tác hại của động đất và núi lửa:

Tải bản đầy đủ

Nguyờn nhõn ca nỳi la v ng
t u do ni lc gõy nờn v cú
tỏc hi rt ln n sn xut, sinh
hot ca con ngi.

1.Tác động của nội lực và
a, Nộilực
lực:
ngoại
b, Ngoại lực:
2. Núi lửa và
a, Núi đất
lửa:
động
- Hiện tợng vật chất nóng chảy
trong lòng Trái Đất phun trào ra
-bên
Trên
Trái Đất nơi nhiều núi lửa nhất
ngoài.
là Vành đai lửa Thái Bình Dơng

Nhóm1,2,3: Quan sát
hình 31, 32 SGK hãy trả
lời: tạo bên trong của
- Cấu
- Nguyên
núi
lửa. nhân hình
thành núi lửa
- Núi lửa phun gây tác
hại gì?

Ngày 12 tháng 8
năm 1962 ở ngoài
khơi của vùng biển
Nha Trang ngời dân
địa phơng nghe thấy
một tiếng nổ lớn, khói
bụi mù mịt. Sau đó
một khối đá màu đen
từ từ nhô lên trên mặt
biển
( Theo báo Khoa học & Đời
sống)

Núi Phú
Sỹ

Núi lửa Núi
đang
lửahoạt
đã
động tắt

Núi lửa hoạt động
trở lại

Nht Bn l nc chu nhiu ng t nht th gii .Hng nm cú
n 7500 ln ng t ln nh , c 6-7 nm li cú 1 trn ng t ln
,gn nht l trn ng t gõy súng thn rt ln nm 2013 va qua.
Nht Bn ngi ta xõy nh bng vt liu nh: g ,giy hoc nh chu
c chn ng mnh ca ng t ...

Súng thn sinh ra do ng t mnh hoc nỳi la phun ngm di bin
gõy ra.

Tác động của nội lực và ngoại lực

Nội lực

Uốn
nếp

Đứt
gãy

Động
đất

Ngoại lực

Núi
lửa

Làm cho địa hình gồ
ghề hơn

Phong
hoá

Xâm
thực

San bằng địa hình gồ
ghề

Địa hình bề mặt Trái đất đa dạng, phức tạp

Hãy sắp xếp lại những ý sau cho đúng với chủ đề

Tác động của con ngời lên trên bề mặt
Trái Đất theo hai xu hớng:
Tác động tích cực

Tác động tiêu cực

Khai thác khoáng sản có kế hoạch. Nổ mìn phá đá.
hoạch.
Đắp
đê, trồng cây chắn sóng.
Trồng phá
Chặt
phi rừng
lao chắn
đầu cát.
nguồn.
sóng.
Trồng
Chặt phá
phi rừng
lao chắn
đầu cát.
nguồn.
Phủ đất
Lấy
xanhruộng
đồi núi
làm
bằng
gạch.
cây trồng.
Phủ
Lấy đất
xanhruộng
đồi núi
làm
bằng
gạch.
cây trồng. Khai thác cát ở các dòng sông bừa
bãi.
bừa bãi.

Địa phơng em thì dạng
địa hình nào là phổ biến.
Nó là kết quả tác động của
nội lực hay ngoại lực?

Địa hình trong ảnh là kết quả tác động của
nội lực hay ngoại lực?