Tải bản đầy đủ - 34 (trang)
Quan sát hình, cho biết cấu tạo bên trong trái đất gồm mấy lớp? Lớp nào quan trọng nhất? Vì sao?

Quan sát hình, cho biết cấu tạo bên trong trái đất gồm mấy lớp? Lớp nào quan trọng nhất? Vì sao?

Tải bản đầy đủ - 34trang

Khu vực

Tỉ lệ lục địa

Tỉ lệ đại dươngNửa cầu BắcNửa cầu Nam39,4%

60,6%19,0%

81,0%Nửa cầu Bắc

Nửa cầu NamBài tập 2Đất nổi trên Trái ĐấtDiện tích (triệu km2)Lục địa Á-Âu

Lục địa Phi

Lục địa Bắc Mi

Lục địa Nam Mi

Lục địa Nam Cực

Lục địa Ô-trây-li-a

Các đảo ven lục địa50,7

29,2

20,3

18,1

13,9

7,6

9,2LỤC ĐỊA Á-ÂULỤC ĐỊA BẮC MYO0

LỤC ĐỊA NAM MYO0LỤC ĐỊA PHIÔX-TRÂY-LI-ALỤC ĐỊA NAM CỰC

LỤC ĐỊA NAM CỰCLỤC ĐỊA Á-ÂULỤC ĐỊA BẮC MYO0LỤC ĐỊA PHILỤC ĐỊA NAM MYLỤC ĐỊA NAM CỰCO0ÔX-TRÂY-LI-ALỤC ĐỊA NAM CỰCLỤC ĐỊA Á-ÂULỤC ĐỊA BẮC MYO0O0LỤC ĐỊA PHILỤC ĐỊA NAM MY

ÔX-TRÂY-LI-A

NAM CỰCNAM CỰCChâu ÂuChâu

MiChâu ÁChâu Phi

Châu Đại DươngChâu Nam CựcBài tập 4ây

iT

ĐạBắ

Dư c b

ơnĐộăn

Ấn

TháigBình

Dương g

g

ơn

DươngCác đại dương trên

thế giớiDiện tích (triệu km2)Thái Bình Dương

Đại Tây Dương

Ấn Độ Dương

Bắc Băng Dương179,6

93,4

74,9

13,1NHÓM 1&2:

TÍNH TỈ LỆ % TỪNG ĐẠI DƯƠNG?

NHÓM 3&4:

TÍNH TỔNG DIỆN TÍCH BỐN ĐẠI DƯƠNG?NHÓM 5&6:

TÍNH TỈ LỆ % BỐN ĐẠI DƯƠNG?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quan sát hình, cho biết cấu tạo bên trong trái đất gồm mấy lớp? Lớp nào quan trọng nhất? Vì sao?

Tải bản đầy đủ ngay(34 tr)

×