Tải bản đầy đủ - 11 (trang)
Vương triều Gúp-ta và sự phát triển của văn hóa truyền thống Ấn Độ a, Vương triều Gúp-ta

Vương triều Gúp-ta và sự phát triển của văn hóa truyền thống Ấn Độ a, Vương triều Gúp-ta

Tải bản đầy đủ - 11trang

b, Văn hóa truyền thống Ấn Độ

* Tôn giáo

– đạo Phật– ra đời ở miền Bắc Ấn Độ, truyền bá

mạnh mẽ tới thế kỷ VII

– nhân dân xây chùa hang, tượng Phật để

tỏ lòng sùng đạo– đạo Hin-đuTHPT Nguyễn Bỉnh KhiêmTHPT Nguyễn Bỉnh Khiêmb, Văn hóa truyền thống Ấn Độ

* Tôn giáo

– đạo Phật– ra đời ở miền Bắc Ấn Độ, truyền bá

mạnh mẽ tới thế kỷ VII

– nhân dân xây chùa hang, tượng Phật để

tỏ lòng sùng đạo– đạo Hin-đu–Ra đời trên các tín ngưỡng cổ xưa

– Thờ nhiều thần

– xây dựng nhiều đền, tượng thần thánh

đồ sộTHPT Nguyễn Bỉnh KhiêmTHPT Nguyễn Bỉnh Khiêm* Chữ viết,

văn học

– chữ viết– văn học– có chữ viết riêng từ rất sớm

– hệ chữ Phạn được hoàn thiện dưới thời

vua A-sô-ca- Xuất hiện những tác phẩm văn học có

giá trịTHPT Nguyễn Bỉnh Khiêm* Vai trò của văn hóa truyền

thống

- Có giá trị to lớn, vĩnh cửu

với Ấn Độ và thế giới

- Bảo vệ Ấn Độ khỏi nguy

cơ đồng hóa từ bên ngoài

- Truyền bá ra bên ngoài,

ảnh hưởng lớn tới Đông

Nam ÁTHPT Nguyễn Bỉnh KhiêmTổng kết

–Vai trò của vương triều Gúp – ta với Ấn Độ

– Những nét chính trong văn hóa truyền thống Ấn Độ

– Vai trò của văn hóa truyền thống với Ấn ĐộTHPT Nguyễn Bỉnh KhiêmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vương triều Gúp-ta và sự phát triển của văn hóa truyền thống Ấn Độ a, Vương triều Gúp-ta

Tải bản đầy đủ ngay(11 tr)

×