Tải bản đầy đủ - 19 (trang)
b.Tổ chức bộ máy nhà nước thời Tần – Hán.

b.Tổ chức bộ máy nhà nước thời Tần – Hán.

Tải bản đầy đủ - 19trang

Tần Thủy HoàngTượng binh mã bằng đấtBên trên mộ bao bọc bởi một lớp

đất đắp nổi cao 76 m, từ Nam đến

Bắc dài 350 m, từ Tây sang Đông

rộng 354 m. Trên mặt đất chung

quanh lăng còn có hai lớp tường

thành, diện tích thành bên ngoài

là 2 km² có cửa. Giữa hai lớp

thành có các giác lâu, cung tẩm,

chùa chiền, nhà ở... Bên dưới mặt

đất là địa cung hình chữ nhật dài

460 m từ Nam sang Bắc, rộng 392

m từ Tây sang Đông, bốn phía có

tường bao bọc. Tường bao cao 27

m, dày 4 m, bốn phía đều có cửa.

Tổng diện tích địa cung là 18 vạn

m².

Tượng binh sĩ trong lăng mộ

Tần Thủy HoàngĐội quân bằng đất nung trong mộ Tần Thuỷ HoàngVẠN LÝ TRƯỜNG THÀNHVạn lý trường thành nổi tiếng nhất là phần tường thành do

Hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc là Tần Thủy Hoàng ra lệnh

xây từ năm 220 TCN và 200 TCN

Một nghiên cứu sơ bộ công bố hồi năm 2009 ước tính công

trình có chiều dài 8.850 km. Nhưng theo số liệu mới được công

bố, Vạn Lý Trường Thành dài 21.196 km.VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNHVẠN LÝ TRƯỜNG THÀNHBài 5:TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN

c. Đối ngoại.-Xâm lược các vùng đất xung quanh:Triều Tiên

và đất đai của người Việt cổ.

Nhà Tần ,Hán thi hành chính

sách đối ngoại như thế nào?Lãnh thổ nhà TầnLãnh thổ nhà HánTóm lại:1. Xã hội có giai cấp và nhà nước ở Trung Quốc hình thành từ thế kỉ IV TCN.

2. Đặc điểm nổi bật nhất của thời Tần, Hán ở Trung Quốc là: trong xã hội hình thành hai giai cấp cơ

bản là địa chủ và nông dân lĩnh canh.

3. Trung Quốc được thống nhất vào năm 221 TCN.

- Nhà nước đã có công thống nhất Trung Quốc là nhà Tần

- Người có công thống nhất Trung Quốc là: Tần Doanh Chính (Tần Thủy Hoàng).

4. Vua Tần xưng là: Hoàng đế. Dưới Tần Thủy Hoàng là hai chức quan: Thừa tướng và Thái úy.

5. Quan hệ sản xuất chính được thiết lập dưới thời Tần – Hán là: quan hệ giữa địa chủ và nông dân

lĩnh canh.

6. Đặc điểm nổi bật nhất của thời Tần, Hán ở Trung Quốc: đây là chế độ quân chủ chuyên chế trung

ương tập quyền. Hai triều đại này đều thực hiện chính sách bành trướng, mở rộng lãnh thổ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b.Tổ chức bộ máy nhà nước thời Tần – Hán.

Tải bản đầy đủ ngay(19 tr)

×