Tải bản đầy đủ
Nguyờn nhõn ra i

Nguyờn nhõn ra i

Tải bản đầy đủ

Ngun nhân ra đời
của thị quốc? Nền
kinh tế chủ yếu ở
đây ?

- Địa lý: Do có nhiều đồi núi
chia cắt đất đai thành nhiều
vùng nhỏ.
=>nên dân cư tập trung khơng
đơng, mỗi vùng, mỗi mõm bán
đảo là mợt giang sơn riêng của
mỗi nước.

- Kinh tế: Dân cư thiên về bn bán, sản xuất thủ
cơng
=> nên sớm hình thành các thành thị và là cơ sở
hình thành các thị quốc.

Vậy, thế nào là một thị
quốc?

Thị quốc là một quốc gia nhỏ, trong đó
thành thị là chủ yếu. Có lâu đài, phố xá, bến
cảng, đền thờ, sân vận đơng ...

Còn nền chính trị bên trong các thị
quốc có điểm gì đặc biệt? Nó có
khác với các nước phương Đơng cổ
đại hay khơng?

THỂ CHẾ DÂN CHỦ PHƯƠNG TÂY
ĐẠI HỘI CÔNG DÂN
HỘI ĐỒNG 500

10 VIÊN CHỨC
BÀN VÀ QUYẾT ĐỊNH
BUÔN BÁN

TR CẤP

DÙNG NGÂN QUỸ

CHIẾN TRANH

chất dân chủ của thò

Quyền lực không na
tay vua mà nằm trong
hội công dân, Hội đ
-

-Mọi

công dân đều đ
biểu và biểu quyết
lớn của quốc gia.

- Tiêu biểu là thị quốc Athène
với hơn 30.000 dân.
- Cứ 3 năm mợt lần dân tự
do(nam 18 tuổi trở lên), bầu
cử bằng bỏ phiếu, bầu ra cơ
quan nhà nước để giải các
cơng việc chung.

Nhưng bản chất của nền dân chủ ở
Hi Lạp và Rơma là gì? Nó có hồn
tồn dân chủ hay khơng?