Tải bản đầy đủ - 162 (trang)
Nguyờn nhõn ra i

Nguyờn nhõn ra i

Tải bản đầy đủ - 162trang

Ngun nhân ra đời

của thị quốc? Nền

kinh tế chủ yếu ở

đây ?- Địa lý: Do có nhiều đồi núi

chia cắt đất đai thành nhiều

vùng nhỏ.

=>nên dân cư tập trung khơng

đơng, mỗi vùng, mỗi mõm bán

đảo là mợt giang sơn riêng của

mỗi nước.- Kinh tế: Dân cư thiên về bn bán, sản xuất thủ

cơng

=> nên sớm hình thành các thành thị và là cơ sở

hình thành các thị quốc.Vậy, thế nào là một thị

quốc?Thị quốc là một quốc gia nhỏ, trong đó

thành thị là chủ yếu. Có lâu đài, phố xá, bến

cảng, đền thờ, sân vận đơng ...Còn nền chính trị bên trong các thị

quốc có điểm gì đặc biệt? Nó có

khác với các nước phương Đơng cổ

đại hay khơng?THỂ CHẾ DÂN CHỦ PHƯƠNG TÂY

ĐẠI HỘI CÔNG DÂN

HỘI ĐỒNG 50010 VIÊN CHỨC

BÀN VÀ QUYẾT ĐỊNH

BUÔN BÁNTR CẤPDÙNG NGÂN QUỸCHIẾN TRANHchất dân chủ của thòQuyền lực không na

tay vua mà nằm trong

hội công dân, Hội đ

--Mọicông dân đều đ

biểu và biểu quyết

lớn của quốc gia.- Tiêu biểu là thị quốc Athène

với hơn 30.000 dân.

- Cứ 3 năm mợt lần dân tự

do(nam 18 tuổi trở lên), bầu

cử bằng bỏ phiếu, bầu ra cơ

quan nhà nước để giải các

cơng việc chung.Nhưng bản chất của nền dân chủ ở

Hi Lạp và Rơma là gì? Nó có hồn

tồn dân chủ hay khơng?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nguyờn nhõn ra i

Tải bản đầy đủ ngay(162 tr)

×