Tải bản đầy đủ
Vn húa c i phng ụng

Vn húa c i phng ụng

Tải bản đầy đủ

- 2 ngnh ny ra i sm nht gn vi
nhu cu sn xut nụng nghip, tr thy
- Lch ca ngi phng ụng gi l
nụng lch, 1 nm cú 365 ngy, 12
thỏng, 1 ngy cú 24h

Lch ca ngi
Ai Cp c

Lch ca ngi
Lng H

b. Ch vit
? Ti sao con ngi li phỏt minh
ra c ch vit?
Cỏc nguyờn liu vit?
Ch vit ra i ó cú ý ngha nh th no?

- Do nhu cu trao i, lu gi kinh
nghim -> ch vit ra i
- Ban u l ch tng hỡnh, sau ú
l ch tng ý, tng thanh

Baỷng chửừ caựi Ai Caọp

Ch tng hỡnh khc trờn tng Ai Cp

-Nguyờn liu vit:
+ Ai Cp: v cõy papyrut

Cõy papyrus

Giy ca ngi Ai Cp

+ Trung Quc: mai rựa, xng thỳ, th
tre, t la.

Ch vit trờn th tre

Ch giỏp ct

+ Lng H: t sột

- í ngha: lu gi li tỡnh hỡnh KT
XH -> truyn li cho th h sau

c. Toỏn hc
? Nguyờn nhõn ra i ca toỏn hc?
Nhng thnh tu ca toỏn hc
phng ụng v giỏ tr ca nú?