Tải bản đầy đủ - 28 (trang)
Vn húa c i phng ụng

Vn húa c i phng ụng

Tải bản đầy đủ - 28trang

- 2 ngnh ny ra i sm nht gn vi

nhu cu sn xut nụng nghip, tr thy

- Lch ca ngi phng ụng gi l

nụng lch, 1 nm cú 365 ngy, 12

thỏng, 1 ngy cú 24h



Lch ca ngi

Ai Cp c



Lch ca ngi

Lng H



b. Ch vit

? Ti sao con ngi li phỏt minh

ra c ch vit?

Cỏc nguyờn liu vit?

Ch vit ra i ó cú ý ngha nh th no?



- Do nhu cu trao i, lu gi kinh

nghim -> ch vit ra i

- Ban u l ch tng hỡnh, sau ú

l ch tng ý, tng thanh



Baỷng chửừ caựi Ai Caọp



Ch tng hỡnh khc trờn tng Ai Cp



-Nguyờn liu vit:

+ Ai Cp: v cõy papyrut



Cõy papyrus



Giy ca ngi Ai Cp



+ Trung Quc: mai rựa, xng thỳ, th

tre, t la.



Ch vit trờn th tre



Ch giỏp ct



+ Lng H: t sột



- í ngha: lu gi li tỡnh hỡnh KT

XH -> truyn li cho th h sau



c. Toỏn hc

? Nguyờn nhõn ra i ca toỏn hc?

Nhng thnh tu ca toỏn hc

phng ụng v giỏ tr ca nú?



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vn húa c i phng ụng

Tải bản đầy đủ ngay(28 tr)

×