Tải bản đầy đủ
Người Korowai từng có tục săn đầu người và ăn thịt người. 

Người Korowai từng có tục săn đầu người và ăn thịt người. 

Tải bản đầy đủ

Điểm giống và khác nhau giữa thị tộc và bộ lạc?
• Giống nhau: Cùng chung dòng máu.
• Khác nhau: Bộ lạc lớn hơn nhiều (gồm nhiều thị tộc).

2. Buổi đầu của thời đại kim khí
a.Sự xuất hiện
- Khoảng 5.500 năm - đồng đỏ.
-Khoảng 4000 năm - đồng thau.
- Khoảng 3000 năm - đồ sắt.

b.Ý nghĩa:
-

3. Sự xuất hiện tư hữu và xã hội có giai cấp