Tải bản đầy đủ
H.8: Chu Văn An (1292-1370)

H.8: Chu Văn An (1292-1370)

Tải bản đầy đủ

H.9: Hát chèo

H. 10: Hát Tuồng

H.11: ĐÁNH ĐU

H.12: ĐẤU VẬT

H.13: ĐUA THUYỀN

H. 14: Múa rối nước

Các tác phẩm văn học chữ Hán, Chữ Nôm Thời
Trung đại
Tác phẩm chữ Hán
Tác phẩm chữ Nôm
1. Tụng giá hoàn kinh sư (Phò
giá về kinh )
2. Nam quốc sơn hà (Sông núi
nước Nam)
3. Tĩnh dạ tứ (Cảm nghĩ trong
đêm thanh tĩnh)
4. Thiên Trường vãn vọng (Buổi
chiều đứng ở phủ Thiên
Trường trông ra)
5. Côn Sơn ca (Bài ca Côn Sơn)
H.15

1. Bánh trôi nước
2. Sau phút chia ly
3. Qua đèo ngang
4. Bạn đến chơi nhà