Tải bản đầy đủ - 27 (trang)
H.8: Chu Văn An (1292-1370)

H.8: Chu Văn An (1292-1370)

Tải bản đầy đủ - 27trang

H.9: Hát chèoH. 10: Hát TuồngH.11: ĐÁNH ĐUH.12: ĐẤU VẬTH.13: ĐUA THUYỀNH. 14: Múa rối nướcCác tác phẩm văn học chữ Hán, Chữ Nôm Thời

Trung đại

Tác phẩm chữ Hán

Tác phẩm chữ Nôm

1. Tụng giá hoàn kinh sư (Phò

giá về kinh )

2. Nam quốc sơn hà (Sông núi

nước Nam)

3. Tĩnh dạ tứ (Cảm nghĩ trong

đêm thanh tĩnh)

4. Thiên Trường vãn vọng (Buổi

chiều đứng ở phủ Thiên

Trường trông ra)

5. Côn Sơn ca (Bài ca Côn Sơn)

H.151. Bánh trôi nước

2. Sau phút chia ly

3. Qua đèo ngang

4. Bạn đến chơi nhàTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

H.8: Chu Văn An (1292-1370)

Tải bản đầy đủ ngay(27 tr)

×