Tải bản đầy đủ - 54 (trang)
Quy trình dạy môn TV1.CGD

Quy trình dạy môn TV1.CGD

Tải bản đầy đủ - 54trang

Quy trình dạy môn TV1.CGD

- Yêu cầu GV:

+ Nắm chắc quy trình từ tiết lập mẫu

+ Chủ động, linh hoạt trong quá trình tổ chức tiết

học sao cho phù hợp với HS lớp mình.

Loại 3: Tiết luyện tập tổng hợp

Việc 1: Ngữ âm

- Đưa ra một số tình huống về ngữ âm Tiếng Việt và

Luật chính tả.Quy trình dạy môn TV1.CGD

- Vận dụng làm một số bài tập ngữ âm và LCT

- Tổng hợp kiến thức ngữ âm theo hệ thống đã sắp xếp

Việc 2: Đọc

- Bước 1: Chuẩn bị

Đọc nhỏ

Đọc bằng mắt

Đọc to

- Bước 2: Đọc bài

Đọc mẫu

Đọc nối tiếp

Đọc đồng thanhQuy trình dạy môn TV1.CGD

- Bước 3: Hỏi đáp

Việc 3: Viết

3.1. Viết bảng con

3.2. Viết vở Em Tập viết

Việc 4: Chính tả

4.1. Ôn LCT (nếu có)

4.2. Nghe- viết5.Phương pháp dạy môn TV1.CGD

• Phương pháp cơ bản dạy học môn Tiếng Việt

1.CGD

- Phương pháp Mẫu:

Lập mẫu, sử dụng mẫu

Làm mẫu, tổ chức HS làm theo mẫu đã có

- Phương pháp việc làm

Tổ chức việc học của trẻ em thông qua việc làm cụ

thể và những thao tác chuẩn xác do các em tự làm

lấy.Các mẫu cơ bản

BÀI 0: TIẾT HỌC CHUẨN BỊ

- Mẫu 0: Tiết học chuẩn bị

BÀI 1: TIẾNG

- Mẫu 1: Tách lời thành tiếng

- Mẫu 2: Tách tiếng thành 2 phần

BÀI 2: ÂM

- Mẫu 3: Nguyên âm - Phụ âm

BÀI 3: VẦN

- Mẫu 4: Vần

Kiểu vần có âm chính BACác mẫu cơ bản

Kiểu vần có âm đệm, âm chính OA

Kiểu vần có âm chính, âm cuối AN

Kiểu vần có âm đệm, âm chính, âm cuối

BÀI 4: NGUYÊN ÂM ĐÔI

- Mẫu 5: Nguyên âm đôi

• LUYỆN TẬP TỔNG HỢP

- Mẫu 6: Luyện tập tổng hợpOANTổ chức kiểm soát, đánh giá

CGD đã xây dựng một quy trình lôgic, có sự kiểm

soát chặt chẽ thông qua hệ thống Việc làm - thao

tác cụ thể, tường minh.

Đánh giá HS trong cả quá trình.

Có 4 mức độ đánh giá:

1. Làm được

2. Làm đúng

3. Làm đẹp

4. Làm nhanhTổ chức kiểm soát, đánh giá

( Mức 1, 2 là yêu cầu cơ bản, tối thiểu cần đạt cho

100% HS. Mức 3, 4 thể hiện sự phân hóa HS rõ

nét trong quá trình dạy học).Phần 3: Bộ tài liệu TV năm học

2012- 2013

Thảo luận:

1. Có mấy loại tài liệu? Đó là tài liệu gì?

2. Nêu đặc điểm chính của từng loại tài liệu?

3. Cách sử dụng và những điều cần lưu ý của mỗi

loại tài liệu?Cùng xem lại các loại tài liệu

Tài liệu cho Giáo viên

1. Tài liệu tập huấn (Công nghệ học môn TV lớp 1).

- Trình bày lý luận CGD

- Nhấn mạnh kĩ thuật thực thi cho từng loại tiết

học, từng mẫu (Trong mỗi phần đều có phần

phân tích sư phạm).

2. Tài liệu thiết kế (3 tập):Cùng xem lại các loại tài liệu1.

a)Mẫu thiết kế tương ứng với các mẫu trong SGK

Phân phối chương trình

Các tiết luyện tập

Tài liệu cho Học sinh

Bộ tài liệu Tiếng Việt 1. CGD (3 tập)

Cấu trúc

Tập 1: Tiếng và Âm

Tập 2: Vần và Nguyên âm đôi

Tập 3: Tự họcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quy trình dạy môn TV1.CGD

Tải bản đầy đủ ngay(54 tr)

×