Tải bản đầy đủ - 54 (trang)
Cùng xem lại các loại tài liệu

Cùng xem lại các loại tài liệu

Tải bản đầy đủ - 54trang

Cùng xem lại các loại tài liệu1.

a)Mẫu thiết kế tương ứng với các mẫu trong SGK

Phân phối chương trình

Các tiết luyện tập

Tài liệu cho Học sinh

Bộ tài liệu Tiếng Việt 1. CGD (3 tập)

Cấu trúc

Tập 1: Tiếng và Âm

Tập 2: Vần và Nguyên âm đôi

Tập 3: Tự họcCùng xem lại các loại tài liệu

b) Cách sử dụng

- Dùng trên lớp trong từng tiết học

- HS có thể mang về nhà để luyện tập thêm.

2. Bộ tài liệu tập viết

a) Cấu trúc

- Gồm 3 tập: Nội dung tương ứng với SGK (trang

ăn trang).

- HD cách nhận biết chữ in dựa trên tọa độ.

- Dựa trên tọa độ của chữ in thường, in hoa để viết

chữ viết thường, chữ viết hoa.Cùng xem lại các loại tài liệu

b) Cách sử dụng

- Dùng luyện tập thêm về kỹ năng viết.

- GV chủ động về thời gian và căn cứ vào tình hình

của lớp mình để triển khai vở Tập viết,

- Quy trình viết cụ thể của từng bài đã được hướng

dẫn cụ thể trong thiết kế.

* Lưu ý về Tài liệu 2013- 2014Cùng xem lại các loại tài liệu

Tài liệu SGK

- Cấu trúc không thay đổi

- Chỉnh sửa một số vật liệu cho chính xác hơn.

- Một số lỗi in ấn

Tài liệu Tập viết

- Thay đổi loại giấy đảm bảo chất lượng.

- Điều chỉnh vật liệu bài /i/ cho phù hợp SGK

- Điều chỉnh điểm đặt bút của một số nét cho dễ viết

hơn.Cùng xem lại các loại tài liệu

Tài liệu thiết kế

- Sách thiết kế rà soát lại căn cứ vào nội dung điều

chỉnh của SGK và vở Tập viết

Bộ băng đĩa các tiết minh họa

- Gồm 14 đĩa: 5 mẫu và LCT

- Cấu trúc: 2 phầnTự kiểm tra đánh giá

1. Đối tượng của môn TV1.CGD là gì?

2. CGD dùng phương pháp chủ yếu nào trong quá

trình dạy học?

3. Trình bày những nội dung chính của từng bài

học trong chương trình môn TV1.CGD?

4. Hãy nhắc lại các mẫu cơ bản khi dạy học môn

TV1.CGD?

5. Nêu quy trình dạy học môn TV1.CGD?CHÚC CÁC BẠN

THÀNH CÔNG!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cùng xem lại các loại tài liệu

Tải bản đầy đủ ngay(54 tr)

×