Tải bản đầy đủ - 54 (trang)
Luận điểm của Hồ Ngọc Đại về Giáo dục.

Luận điểm của Hồ Ngọc Đại về Giáo dục.

Tải bản đầy đủ - 54trang

Luận điểm của Hồ Ngọc Đại về

Giáo dục.

- Đi học là hạnh phúc.

- Đi học là phương thức mỗi cá nhân tự khẳng định

mình, vì hạnh phúc của chính mình.

Học cái gì? (Nội dung giáo dục)

- Khoa học

- Nghệ thuật

- Cách sốngLuận điểm của Hồ Ngọc Đại về

Giáo dục.

Học như thế nào? (Phương pháp giáo dục)

- Cách học cái gì là làm ra cái đó trong nhà trường,

Học CÁCH cư xử khái niệm.

- Quá trình giáo dục là quá trình nhà giáo dục tổ

chức cho trẻ em thực hiện quá trình tự giáo dục.Quy trình công nghệ giáo dục

3. Quy trình công nghệ giáo dục

A --> a

- A là những thành tựu văn minh có sẵn của nhân

loại.

- Mũi tên  là quy trình công nghệ, là quá trình

chuyển vào trong, biến A lớn thành a nhỏ, dựa

trên kết quả “phân giải bản thân quá trình giáo

dục” thành một chuỗi thao tác, sắp xếp theo một

trật tự tuyến tính (trên đường thẳng thời gian),

thường gọi là phương pháp giáo dụcQuy trình công nghệ giáo dục

- a nhỏ được gọi là sản phẩm giáo dục, là sự tồn tại

của A lớn trong nhân cách mỗi trẻ em. a nhỏ là

sản phẩm của cả A lớn và mũi tên -->.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Luận điểm của Hồ Ngọc Đại về Giáo dục.

Tải bản đầy đủ ngay(54 tr)

×