Tải bản đầy đủ - 20 (trang)
Phần một : DI TRUYỀN & BIẾN DỊ CHƯƠNG I : CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MEN DEN

Phần một : DI TRUYỀN & BIẾN DỊ CHƯƠNG I : CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MEN DEN

Tải bản đầy đủ - 20trang

I- NGƯỜI ĐẶT NỀN MÓNG

CHO DI TRUYỀN HỌCChào các con! Các

con có biết ta là ai và

đang làm gì không ?Giỏi lắm! Bây giờ

các con hãy xem

hình ảnh của ta thời

còn trẻ nhé…Các con hãy quan sát

kỹ hình, đoán xem ta

sử dụng phương pháp

nào để nghiên cứu ?Quan sát hình sau đây,

nêu

xét vềtương

đặc điểm

Cặpnhận

tính trạng

phản

của các cặp

là tính

gì ? trạng

trong hình ?Các con biết tại sao ta lại

chọn đậu Hà Lan làm vật

thí nghiệm ?Chọn đậu Hà Lan bởi vì :

là cây trồng quen thuộc ở quê hương ông.

có khả năng tự thụ phấn rất cao :

* Hoa lưỡng tính, nở kín đáo,không xòe rộng

giúp phấn chỉ rơi vào nhụy của chính nó chứ không

bay sang nhụy hoa khác hoặc bay lung tung cả khi

có gió.

* Khi đem phấn của hoa này thụ phấn cho nhụy

của hoa khác không sợ nhầm lẫn phấn hoa lạ bay

vào.II- DI TRUYỀN HỌCHãy liên hệ với bản thân

và xác định xem mình

giống và khác bố mẹ ở

những điểm nào ?BốMẹKhác Bố,MẹVóc dáng

Màu daQUÁ TRÌNH SINH SẢNKhuôn mặt

Tóc

Mắt

Mũi

MiệngHiện tượngDI TRUYỀNHiện tượngBIẾN DỊTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần một : DI TRUYỀN & BIẾN DỊ CHƯƠNG I : CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MEN DEN

Tải bản đầy đủ ngay(20 tr)

×