Tải bản đầy đủ - 12 (trang)
II. Menđen-người đặt nền móng cho DTH

II. Menđen-người đặt nền móng cho DTH

Tải bản đầy đủ - 12trang

II. Menđen-người đặt nền móng

cho DTH

_ Bằng phương pháp lai phân tích các thế hệ lai

và dùng toán thống kê để phân tích các số liệu

thu được. Men đen đã phát minh ra các quy luật

di truyền từ thực nghiệm, ông đã đặt nền móng

cho Di truyền học.

_ Các cá thể bố mẹ đem lai có tính trạng tương

phản và thuần chủng.

_ Men đen nghiên cứu trên đối tượng đậu hà lan là

chủ yếu.II. Menđen-người đặt nền móng

cho DTHĐậu Hà Lan

(Pisum sativum)II. Menđen-người đặt nền móng

cho DTH

_ Lai các cặp bố mẹ khác nhau về một hoặc

một số cặp tính trạng thuần chủng tương

phản rồi theo dõi sự di truyền riêng rẽ của

từng cặp tính trạng đó trên con cháu của

từng cặp bố mẹ.

_ Dùng toán thống kê để phân tích các số

liệu thu được. Từ đó rút ra quy luật di

truyền các tính trạng.III. Một số thuật ngữ và kí hiệu cơ bản của

DTH* Một số thuật ngữ:

- Tính trạng

- Cặp tính trạng tương phản

- Nhân tố di truyền

- Giống (hay dòng) thuần chủng

* Một số kí hiệu:

- P: cặp bố mẹ xuất phát

- Phép lai được kí hiệu bằng dấu x

- G: giao tử

+ Cơ thể đực: ♂

+ Cơ thể cái: ♀

- F: thế hệ conTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Menđen-người đặt nền móng cho DTH

Tải bản đầy đủ ngay(12 tr)

×