Tải bản đầy đủ - 10 (trang)
Khách hàng: The Levy Group

Khách hàng: The Levy Group

Tải bản đầy đủ - 10trang

Mặt trướcMặt sauMặt lót1.3. Nghiên cứu thông số kích thước của mã hàng

1.3.1. Bảng thông số thành phẩm của mã hàngBảng 1.1. Thông số thành phẩm mã hàng 4122805L

Đơn vị: inch

STTVị trí đoSML43

37

4346

40

4649

43

491

2

3Vòng ngực

Vòng gấu (đo êm)

Vòng gấu ( đo căng)4

5Dài thân sau

Dài tay (từ giữa cổ sau)25 3/4

34 3/426 1/2

35 1/227 1/4

36 1/46

7

8

9

10Rộng vai

Rộng ngang ngực ( dưới đầu cổ 7 1/2' )

Rộng ngang lưng ( dưới đầu cổ 7 1/2' )

Vòng nách

Vòng bắp tay (dưới nách 1')18

15 1/2

17 1/4

21 1/4

1618 3/4

16 1/4

18

22 1/2

1719 1/2

17

18 3/4

23 3/4

1811

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24Vòng khuỷu tay

Vòng cửa tay đóng cúc thứ 1

Vòng cửa tay đóng cúc thứ 2

Bản cửa tay

Dài cạnh cổ

Bản cổ sau

Vòng chân cổ

Vòng sống cổ

Dài túi sườn

Bản to túi sườn

Vị trí túi trên đường may nẹp

Vị trí túi dưới đường may nẹp

Vị trí túi tới mép gấu

Kích thước lót túi15 1/4

10 1/4

9 1/4

1

3

3

19 3/4

19 3/4

7 1/4

1 1/416

10 3/4

9 3/4

1

3

3

20 1/2

20 1/2

7 1/4

1 1/4

6

7

3 3/4

6 X 1/216 3/4

11 1/4

10 1/4

1

3

3

21 1/4

21 1/4

7 1/4

1 1/46 X 1/21.4. Nghiên cứu cấu trúcđường may trên sản phẩm

1.4.1. Hình vẽ mô tả vị trí mặt cắt6 X 1/21.4.2. Kết cấu một số đường may tại một số vị trí quan trọng

Bảng 1.2.Kết cấu một số đường may tại một số vị trí quan trọng

STT

hiệuVị trí

đường

mayHình vẽ mô tảGhi chúTra tay1a. Tay áo chính

b.Thân áo

1.Tra tay

2.Diễu đường tra taySườn áo

a: Thân trước chính

b: Thân sau chính

1: May chắp2Cổ áo

345a. Cổ chính

b. Cổ lót

1. Đường may chắp

2. Đường may diễuGấu áoa. Thân áo

b. Chun

1. Đường may diễuMí vea. Nẹp ve

b. Lót TT

1.May chắp nẹp ve với

lót TT

2. Mí veMay túi

dưới

a.Thân trước

b.Cơi túi

c.Đáp túi

d. Lót túi dưới

e.Lót túi trên

1. May cơi với lót túi

trên

2. May đáp vào lót túi

3. May cơi vào thân

4. May đáp vào6Tra khóa71.5. Đặc điểm vật liệu của sản phẩm

1.5.1. Đặc điểm nguyên liệua. Lá chính

b. Lá lót

c. Khóa

1. May chắp khóa với

lần chính

2. May chắp khóa với

lần lót.

3. Diễu đường tra khóa1.5.2. Đặc điểm phụ liệu1.6. Bảng thống kê chi tiết của sản phẩm

Bảng 1.5. Thống kê chi tiết sản phẩm mã hàng 4122805L

STT

1

2

3

4Tên chi tiết8

9

10

11

12

13Thân sau trên

Thân sau dưới

Thân trước trên

Thân trước dưới

Nẹp che

Nẹp đỡ

Tay trước

Tay sau

Cơi túi sườn

Đáp túi sườn

Nẹp ve

Bản cổ lần trong

Bản cổ lần ngoài14

15

16

17Tay trên

Túi sườn

Thân sau

Thân trước18

19Bản cổ ngoài

Cơi túi sườn5

6

7Số lượng

Vải chính

1

1

2

2

2

2

2

2

4

2

2

1

1

Vải lót

2

4

1

2

Mex

1

4Chiều canh sợi

Dọc vải

Dọc vải

Dọc vải

Dọc vải

Dọc vải

Dọc vải

Dọc vải

Dọc vải

Dọc vải

Ngang vải

Dọc vải

Ngang vải

Ngang vải

Dọc vải

Dọc vải

Dọc vải

Dọc vải

Dọc mex

Dọc mexGhi chú1.7. Nhận xét và đề xuất

1.7.1. Nhận xét.

Qua quá trình tìm hiểu và nghiên cứu mẫu mỹ thuật em thấy rằng:

- Hình ảnh mẫu mỹ thuật rõ ràng, dễ nhìn, dễ hiểu.

- Yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm cũng không quá phức tạp do đó bằng kiến thức đã học

và năng lực của bản thân em có khả năng thực hiện được và đảm bảo các yêu cầu về kỹ

thuật.

- Cấu trúc đường may không quá phức tạp.

1.7.2. Đề xuất

Trong quá trình thiết kế do thông số không đủ để phục vụ cho quá trình thiết kế

nên em xin đề xuất bảng thông số bổ sung như sau:

Bảng 1.6.Thông số kích thước bổ sung mã hàng 4122805L

(Đơn vị: inch)

STT Vị trí đo

1

2Sâu cổ sau

Xuôi vaiS

1

2

M

1

2L

1

2Trong quá trình may sản phẩm mẫu, do điều kiện thực tế không cho phép em xin

được đề xuất một số vấn đề như sau:

- Nguyên phụ liệu có tính chất tương tự với màu sắc đề xuất như sau:

Bảng 1.7. Màu sắc vật liệu sử dụng cho sản phẩm mẫu

Vật liệu

Vải chínhMàu sắc

XanhVật mẫuVải phốiTrắngMexTrắngĐen

Khóa

Chỉ may vải

chínhXanhChỉ may vải

phốiTrắng- Bỏ nhãn chính.

- Sản phẩm không ép mex tại tất cả các vị trí theo yêu cầu của mã hàng bởi vì thực tế chế

thử sản phẩm mex ép tại các vị trí này bị bong, rộp gây mất mĩ quan của sản phẩm.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khách hàng: The Levy Group

Tải bản đầy đủ ngay(10 tr)

×