Tải bản đầy đủ - 76 (trang)
Niên độ kế toán tính theo năm dương lịch bắt đầu từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. Riêng đối với năm 2011 niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 27/07 tới ngày 31/12.

Niên độ kế toán tính theo năm dương lịch bắt đầu từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. Riêng đối với năm 2011 niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 27/07 tới ngày 31/12.

Tải bản đầy đủ - 76trang

2.3.3 Quy trỡnh k toỏn

S luõn chuyn chng t k toỏn tiờu th, doanh thu, xỏc nh kt qu kinh

doanh.

Chng t gcS chi tit ti khonBng tng hp chi titChng t ghi sS cỏi TK511,515,632,911,,.Bng cõn i s phỏt sinhBỏo cỏo ti chớnh2.3.4.1 Kho sỏt s lng k roỏn bỏn hng

Vớ d 1: Ngy 03/03/2013 Cụng ty c phn Thun t MCst 42 xut

tiờu th cho Mr Trnh Vn Tun, giỏ bỏn 723.809.500 ng( cha VAT ). Khỏch

hng thanh toan bng chuyn khon3637Biu s 3.1: Húa n GTG

Hóa đơnMẫu số :01GTKT-3LL

giá trị gia tăngGK/2013BLiên 3Số:0049667(Lu nội bộ)

Ngày 21 tháng 3 năm 2013

Đơn vị bán hàng: Công ty CP Thn t MC

Địa chỉ : Cm CN Tiu Thng H Long ,phng Ninh Dng , TP

Múng Cỏi

Họ tên ngời mua hàng: Mr Trịnh Văn Tuấn

Địa chỉ: Lô C5-C6 Khu công nghiệp Nomura HảiPhòng.

Hình thức thanh toán

ST

T

A

1Tên hàng hóa dịch

vụ

B

Sắt 42 xuất đi tiêuthụ

Cộng tiền hàng:: Cha thu tiền.

ĐVTSố lợngĐơn giáC12Kg1007.238.095Thành

tiền

3

723.809.5

00723.809.500

Thuế suất GTGT: 5% Tiền thuế GTGT:

36.190.475

Tổng cộng thanh toán:

759.999.975

Số tiền viết bằng chữ: Bảy trăm sáu mơi triệu đồng chẵn

Ngời mua hàngKế toán trởngThủ trởng đơnvị

(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)(Ký, đóng dấu, ghi rõhọ tên)3839Biu s 3.2: Phiu xut kho

n vi: Cụng ty c phn Thn t MC

a ch: CN Tiu Thng H Long , TP Múng CỏiPHIU XUT KHOMu s: 02-TT

(Ban hnh theo Q s 48/2006/Q-BTC

Ngy 14 /09/2006 ca B trng BTC)S: 95Ngy 21 thỏng 03 nm 2013N: 632

Cú: 155Tờn ngi nhn : Mr Trịnh Văn Tuấn

a ch: S 6 ng 178 ph Ho Nam - ng a-HN

Lý do xut: xut bỏn

Xut ti kho: Cụng Ty Quang Vinh

STờn, nhón hiu, quyTTcỏch sn phm, hng snSắt 42 xuất đi tiêuYờu

Kgcu

100Thc

xut

100thụ

Cng

Ph trỏch b phn s dng

(ký, h tờn)Thnh tintớnhhúa

1S lng n giỏ7.238.095723.809.500100 100

7.238.095

723.809.500

Xut, ngy 03 thỏng03 nm2013

Ph trỏch cung tiờu

(ký, h tờn)Ngi nhn

(ký, h tờn)Th kho

(ký, h tờn)40Biu s 3.7: S chi tit bỏn hng

Mu s: S02C/DNN

(Ban hnh theo Q s 48/2006/Q-BTC

Ngy 14 /09/2006 ca B trng BTC)n vi: Cụng ty c phn Thn t MC

a ch: CN Tiu Thng H Long , TP Múng CỏiS CHI TIT BN HNG

Tờn sn phm:

Nm:2013

Chng tNgy

thỏng

ghi sS

hiuNgy

thỏngAB31/1

Doanh thuCỏc khon tớnh trDin giiTK

i

ngS

lngn giỏThnh tinThuKhỏc (5212,

5231)CDE123=1x245PT4631/1Bỏn hng cha thu tin1311007.238.095723.809.50036.190.475Cng

- S ny cú 35.trang, ỏnh t trang 01 n trang.35

- Ngy m s: 13/12/2012

Ngy 31 thỏng 03. nm.2013

Ngi ghi s

K toỏn trng

(Ký ,h tờn)

(Ký ,h tờn)Biu s 3.7: Trớch chng t ghi s

n vi: Cụng ty c phn Thn t MC

a ch: CN Tiu Thng H Long , TP Múng CỏiMu s: S01/DNN

(Ban hnh theo Q s 48/2006/Q-BTC41Ngy 14 /09/2006 ca B trng BTC)CHNG T GHI S

S: 01/13

Ngy 31 thỏng 03 nm 2013

Trớch yu

A

...

Bỏn hng cha thu tinS hiu ti khon

NB

C

...

...Cng

Kốm theo 08 chng t gc

Ngi lp

( Ký, h tờn)131

131511

333.1S tinGhi chỳ1D

...723.809.500

36.190.47549.029.697.938

Ngy 31 thỏng 03 nm 2013

K toỏn trng

( Ký,h tờn)4243Biu s 3.7: Trớch S chi tit bỏn hng

Mu s: S02C/DNN

(Ban hnh theo Q s 48/2006/Q-BTC

Ngy 14 /09/2006 ca B trng BTC)n vi: Cụng ty c phn Thn t MC

a ch: CN Tiu Thng H Long , TP Múng CỏiS CHI TIT GI VN

Tờn sn phm:Sắt 42 xuất đi tiêu thụ

Nm:2013

Chng tNgy

thỏng

ghi sS hiuNgy

thỏngAB31/1Doanh thuDin giiTK

i

ngS

lngn giỏThnh tinThuGiỏ vnCDE123=1x245H

007837

831/1Bỏn hng cha thu tin1311007.238.095723.809.50036.190.475723.809.500Cng

- S ny cú 35.trang, ỏnh t trang 01 n trang.35

- Ngy m s: 13/12/2012

Ngy 31 thỏng 03. nm.2013

Ngi ghi s

K toỏn trng

(Ký ,h tờn)

(Ký ,h tờn)(Ngun trớch ti phũng k toỏn ca Cụng ty CP xõy dng quang vinh)44Biu s 3.7: Trớch chng t ghi s

n vi: Cụng ty c phn Thn t MCMu s: S01/DNN

(Ban hnh theo Q s 48/2006/Q-BTC

Ngy 14 /09/2006 ca B trng BTC)a ch: CN Tiu Thng H Long , TP Múng CỏiCHNG T GHI S

S: 31/13

Ngy 31 thỏng 03 nm 2013

Trớch yu

A

...S hiu ti khon

NB

C

...

...

632Thu tin bỏn bnCng

Kốm theo 08 chng t gc

Ngi lp156S tinGhi chỳ1D

...723.809.50042.915.084.254

Ngy 31 thỏng 03 nm 2013

K toỏn trng

45( Ký, h tờn)( Ký,h tờn)46Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Niên độ kế toán tính theo năm dương lịch bắt đầu từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. Riêng đối với năm 2011 niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 27/07 tới ngày 31/12.

Tải bản đầy đủ ngay(76 tr)

×
x