Tải bản đầy đủ - 73 (trang)
1 Giới thiệu chung về công ty TNHH thương mại nội thất KVT

1 Giới thiệu chung về công ty TNHH thương mại nội thất KVT

Tải bản đầy đủ - 73trang

Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH thương mại

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 156 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đằng Giang, Quận

Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

- Vốn Điều lệ: 1.900.000.000 đồng Việt Nam ( Một tỷ chín trăm triệu đồng).

- Người đại diện theo phát luật của doanh nghiệp: Ông Kiều Văn Tuấn, sinh ngày

03/02/1972 Chức vụ: Giám đốc Công ty.

Địa chỉ thường trú: Số 31/2/25/229 Hàng Kênh., Phuờng Hàng Kênh, Quận Lê

Chân, Thành phố Hải Phòng

- Ngành nghề kinh doanh: Lắp đặt hệ thống xây dựng

Chi tiết: Lắp đặt cửa kính, lan can cầu thang kính, lan can cầu thang inox, bán

buôn các thiết bị điện tử , bán buôn các mặt hàng nông lâm sản, vận tải hàng hóa, kho

bãi và lưu trữ hàng hóa….

2.1.2 Chức năng nhiệm vụ của công ty TNHH thương mại nội thất KVT

Hàng hoá của công ty là chuyên lắp đặt hệ thống xây dựng như lắp đặt của kính,

lan can, buôn bãn thêm một số thiết bị điện tử…. Hiện nay, công nghệ thông tin ngày

càng phát triển nên nhu cầu của loại hàng hoá này càng cao. Nắm bắt được tâm lý của

khách hàng, công ty đã phân ra hai loại khách hàng mục tiêu. Thứ nhất là nhóm khách

hàng có mức thu nhập thấp, với nhóm này công ty đang liên doanh liên kết với các

công ty trong và ngoài nước để có những sản phẩm vừa chất lượng lại vừa phù hợp với

túi tiền của người tiêu dùng. Nhóm khách hàng thứ hai có mức thu nhập cao, sử dụng

những loại thiết bị tiên tiến, hiện đại nên công ty cũng không ngừng tìm tòi và khai

thác để có những sản phẩm phù hợp với nhóm này.Tuy nhiên, do mức sống của người

dân còn hạn chế, trình độ chuyên nghiệp chưa cao nên nhóm khách hàng thứ nhất

được xác định là nhóm trọng tâm.

Có thể nói Công ty đã phân tích thị trường tương đối tốt nên những hàng hoá mà

công ty nhập không bị tồn kho lâu. Nhưng hạn chế mà công ty gặp phải là nguồn vốn

đầu tư cho hoạt động kinh doanh. Do là công ty cổ phần mới thành lập chưa được lâu

nên vốn kinh doanh còn nhỏ trong khi đó mặt hàng kinh doanh lại có giá trị tương đối,

cần phải kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên nên công ty nhập chủ yếu là các mặt hàng

được người dân ưa dùng. Điều này chứng tỏ công ty đang rất thận trọng để có những

bước tiến trong tương lai. Tuy vậy, thị trường hàng hoá rất đa dạng và phong phú đặc

biệt trong thời kỳ Việt Nam đã hội nhập với thế giới nên nhu cầu người dân được tiếp

cận với các thiết bị hiện đại là rất cao. Không nên bỏ qua thị trường tiềm năng này.

Công ty nên có những phân tích kinh tế đúng đắn để tìm được hướng đi hợp lý cho mình.Giáo viên: Th.S Nguyễn Thu Trang

Sinh viên: Nguyễn Thị Bích15Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp

Như vậy tiến hành phân tích thị trường giúp công ty có được các quyết định quan

trọng về quản lý. Công ty cũng lưu ý không quá coi trọng vấn đề ngoại lực mà bỏ qua

vấn đề phát huy nội lưc. Vốn, công nghệ, tri thức quản lý kinh doanh – Đó chính là nội

lực của một công ty. Biết phân tích ngoại lực đồng thời phát huy nội lực thì một công

ty mới có thể lâu dài đứng vững trên thị trường cạnh tranh khốc liệt. Đây chính phương

pháp quản lý hiệu quả của công ty.2.1.3 Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý của công ty

TNHH thương mại nội thất KVTGIÁM ĐỐCPHÓ GIÁM ĐỐCPhòng

tài

chính

kế toánPhòng

vật tư

kế

hoạchPhòng tổ

chức

hành

chínhPhòng

tiêu thụ

sản phẩmSơ đồ 2.1: Sơ đồ bộ máy quản trị của Công ty TNHH thương mại nội thất KVT

Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận :

- Giám đốc công ty : trực tiếp tiến hành kiểm tra toàn bộ hoạt động của các

phòng ban và kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh của công ty thông qua Phó giám

đốc và kế toán trưởng. Giám đốc là người đại diện pháp nhân cho công ty và chịu mọi

trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của công ty mình.

- Phó giám đốc: Phó giám đốc phụ trách về kinh doanh, có trách nhiệm giúp

Giám đốc điều hành và chỉ đạo các bộ phận được Giám đốc uỷ quyền, chịu trách

nhiệm trước Giám đốc

- Phòng tổ chức hành chính: gồm 4 người, có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và

biên chế lao động hàng năm, lập kế hoạch dự án, đào tạo, tuyển dụng bố trí lao động

một cách hợp lý theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

- Phòng kế toán tài chính: gồm 5 người, có nhiệm vụ tính toán, ghi chép, phản

ánh liên tục toàn diện và có hệ thống các hoạt động kinh tế phát sinh trong quá trìnhGiáo viên: Th.S Nguyễn Thu Trang

Sinh viên: Nguyễn Thị Bích16Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp

kinh doanh, giám sát mọi hoạt động của công ty thông qua chỉ tiêu giá trị của các

nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Qua đó cung cấp các thông tin cho quản lý về tình hình

hoạt động của công ty nhằm thực hiện chức năng tham mưu giúp cho Giám đốc trong

công tác quản lý tài chính kế toán của công ty.

- Phòng tiêu thụ sản phẩm: gồm 4 người, có nhiệm vụ chỉ đạo các nghiệp vụ

kinh doanh toàn công ty, tìm hiểu khảo sát thị trường, nắm bắt được yêu cầu của thị

trường, tham mưu cho Giám đốc lập kế hoạch kinh doanh. Xác định quy mô và mặt

hàng kinh doanh đồng thời khai thác điều chuyển hàng hoá xuống các cửa hàng trực

thuộc công ty

- Phòng Kế hoạch - Vật tư: Tham mưu giúp giám đốc quản lý và thực hiện mọi

mặt hoạt động về kế hoạch SXKD, công tác kỹ thuật, an toàn lao động toàn Công ty.

Giúp giám đốc quản lý và cấp phát vật tư, nhiên liệu cho toàn công ty, phòng này có

nhiệm vụ nắm bắt nhu cầu sử dụng vật tư, công cụ dụng cụ của các phân xưởng để

xây dựng định mức và cung cấp nguyên vật liệu kịp thời cho hoạt dộng sản xuất

trong Công ty.Giáo viên: Th.S Nguyễn Thu Trang

Sinh viên: Nguyễn Thị Bích17Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp

2.1.4 Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của công ty TNHH TM nội thất KVT qua 3 năm 2011- 2013

BẢNG 2.1 : MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY

TNHH TM NỘI THẤT KVT QUA 3 NĂM 2011 – 2013

Chênh lệch 2012/2011

Chỉ tiêuĐơn vịNăm 2011Năm 2012Chênh lệch 2013/ 2012Năm 2013

+/-%+/-%1. Tổng tài sảnđồng237.265.304.406227.332.511.623221.366.788.389-9.932.792.78395,81-5.965.723.23497,382. Vốn chủ sở hữuđồng35.986.454.07537.711.708.98039.909.046.5531.725.254.905104,792.197.337.573105,833. Tổng doanh thuđồng148.772.799.984109.688.891.83895.968.218.810-39.083.908.14673,73-13.720.673.02887,494. Tổng chi phíđồng142.710.713.655105.282.564.99489.748.446.172-37.428.148.66173,77-15.534.118.82285,255. Lợi nhuận sau thuếđồng4.440.864.7473.227.345.1334.594.494.478-1.213.519.61472,671.367.149.345142,366. Nộp ngân sách nhà

nướcđồng952.887.0571.006.692.9162.139.046.47153.805.859105,651.132.353.555212,487. Lao động bình quânngười92951003103,265105,264.982.3175.898.2987.000.323915.981118,381.102.025118,688. Thu nhập bình quân đ/ng/tháng( Nguồn trích dẫn : Công ty TNHH thương mại nội thất KVT)Giáo viên: Th.S Nguyễn Thu Trang

Sinh viên: Nguyễn Thị Bích18Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp

Nhận xét

Qua bảng phân tích một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của công ty qua 3 năm ta

thấy hầu hết các chỉ tiêu đề có sự biến động. Cụ thể sự biến động của từng chỉ tiêu qua

các năm như sau

+ Chỉ tiêu tổng tài sản cả 2 năm 2012 và 2013 đều có biến động giảm cụ thế năm

2011 giá trị của chỉ tiêu này là 237.265.304.406 đồng, năm 2012 là 227.332.511.623

đồng giảm 9.932.792.783 đồng tương ứng với mức giảm 4,91% so với năm 2011. Tuy

nhiên mức giảm của chỉ tiêu này có thấp hơn trong năm 2012 cụ thể giá trị của chỉ tiêu

trong năm 2012 là 221.366.788.389 đồng giảm 5.965.723.234 đồng tương ứng với

mức 2,62% so với năm 2012

+Chỉ tiêu vốn chủ sở hữu của công ty liên tục tăng trong 2 năm 2012 và 2013 cụ

thể trong năm 2011giá trị của chỉ tiêu này là 35.986.454.075 đồng, năm 2012 giá trị

của chỉ tiêu này là 37.711.708.980 đồng tăng lên 1.725.254.905 đồng tương ứng với

mức tăng 4,79%, giá trị của chỉ tiêu này trong năm 2013 tiếp tục tăng lên

2.197.337.573 đồng tương ứng với mức tăng 5,83% so với năm 2013. Nguyên nhân là

do các năm doanh nghiệp làm ăn có lãi và liên tục bổ sung vào nguồn vốn của công ty

+ Chỉ tiêu tổng doanh thu trong 2 năm liên tục giảm cụ thể giá trị của chỉ tiêu năm

2011 là 148.772.799.984 đồng, năm 2012 giá trị của chỉ tiêu này là 109.688.891.838

đồng giảm 39.083.908.146 đồng so với năm 2011, năm 2013 giá trị của chỉ tiêu này

giảm 13.720.673.028 đồng so với năm 2012. Nguyên nhân của sự biến đông trên là do

trong kỳ doanh nghiệp cùng chịu sự tác động của suy thoái kinh tế, nhu cầu tiêu thu

sản phẩm của khách hàng giảm sút, công ty nhận được ít hơn các hợp đồng sản xuất

của khách hàng đây là nguyên nhân làm cho giá trị của chỉ tiêu doanh thu sụt giảm

trong 2 năm qua.

+ Chỉ tiêu tổng chi phí cũng có biến động giảm trong 2 năm 2012 và 2013 cụ thế

năm 2012 giá trị của chỉ tiêu này là 105.282.564.994 đồng giảm 37.428.148.661 đồng,

năm 2013 giá trị sụt giảm 15.534.118.822 đồng so với năm 2011, giá trị của chỉ tiêu

này giảm nhanh hơn mức giảm của của chỉ tiêu tổng doanh thu đây là dấu hiệu tích

cực, nguyên nhân là do doanh nghiệp đã tích cực áp dụng các biện pháp nhằm tiết

kiệm nguyên liệu trong sản xuất sản phẩm, giảm bớt chi phí sản xuất.Giáo viên:Th.s Nguyễn Thu Trang

Sinh viên: Nguyễn Thị Bích19Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp

+Lợi nhuận sau thuế có biến động khá lớn trong 2 năm 2012 và 2013cụ thế giá trị

của chỉ tiêu này trong năm 2011 là 4.440.864.747 đồng, năm 2012 là 3.227.345.133

đồng giảm -1.213.519.614 so với năm 2011. Tuy nhiên năm 2013 giá trị của chỉ tiêu

này lại có biến động tăng với mức tăng 1.367.149.345 đồng tương ứng với mức tăng

42,36%. Sự biến động của chỉ tiêu này là do sự biến động của chỉ tiêu tổng doanh thu

và tổng chi phí

+ Chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước có biến động rất lớn với mức tăng đều đặn hàng

năm cụ thể, giá trị của chỉ tiêu này năm 2010 là 952.887.057 đồng, năm 2012 là

1.006.692.916 đồng tăng 53.805.859 đồng tương ứng với mức tăng 5,65% so với năm

2010, năm 2013 giá trị của chỉ tiêu này tăng 1.132.353.555 đồng so với năm 2012

mức tăng trên chủ yếu là do có sự đóng góp của chỉ tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp

+ Chỉ tiêu lao động bình quân trong doanh nghiệp có xu hướng tăng lên qua các

năm cụ thể năm 2011 là 92 người, năm 2012 con số này tăng lên 95 người tăng lên 3

người so với năm 2010, năm 2013 con số này là 100 người biến động tăng khá mạnh.

Nguyên nhân là do nhu cầu lao động ở các bộ phận xây lắp và sản xuất của công ty

tăng nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình nên công ty liên tục tuyển thêm

lao động

+ Chỉ tiêu thu nhập bình quân có xu hương tăng nhanh cụ thể năm 2012 thu nhập

bình quân là 5.898.298 đồng/ng/tháng tăng 915.981 đồng so với năm 2011, năm 2013

giá trị của chỉ tiêu này tiếp tục tăng 1.102.025 đồng so với năm 2012. Nguyên nhân là

do danh nghiệp tiếp tục thực hiện chính sách tăng lương của nhà nước, bên cạnh đó

doanh nghiệp cũng tiếp tục duy trì chính sách phúc lợi nhằm đảm bảo đời sống cho

người lao động.Giáo viên:Th.s Nguyễn Thu Trang

Sinh viên: Nguyễn Thị Bích20Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp2.2 Thực trạng công tác sử dụng vốn tại công ty TNHH thương mại nội thất KVT trong 3 năm 2011 -2013

BẢNG 2.2: CƠ CẤU VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NỘI THẤT KVT QUA 3 NĂM 2011 – 2013Năm 2011

Chỉ tiêuNăm 2012Năm 2013Chênh lệch 2012/2011Chênh lệch 2013/2012Giá trị

(đ)Tỷ

trọng

(%)Giá trị

(đ)Tỷ

trọng

(%)Giá trị

(đ)Tỷ

trọng

(%)Giá trị

(đ)So sánh

(%)Tỷ

trọng

(%)Giá trị

(đ)So

sánh

(%)Tỷ

trọn

(%1. Vốn cố

định9.012.039.6023,8010.405.012.0564,5814.390.486.7986,501.392.972.454115,460,783.985.474.742138,301,922. Vốn lưu

động228.253.264.80496,20216.927.499.56795,42207.003.301.69993,5-11.325.765.23795,04-0,78-9.924.197.86895,43-1,9TỔNG

CỘNG237.265.304.406100227.332.511.623100,00221.393.788.497100-9.932.792.78395,81-5.938.723.12697,39Giáo viên: Th.s Nguyễn Thu Trang

Sinh viên: Nguyễn Thị Bích21Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp(Nguồn trích dẫn: Công ty TNHH thương mại nội thất KVT)Giáo viên: Th.s Nguyễn Thu Trang

Sinh viên: Nguyễn Thị Bích22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Giới thiệu chung về công ty TNHH thương mại nội thất KVT

Tải bản đầy đủ ngay(73 tr)

×