Tải bản đầy đủ - 65 (trang)
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG VÀ THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH MINH PHƯỢNG.

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG VÀ THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH MINH PHƯỢNG.

Tải bản đầy đủ - 65trang

-Mã số thuế: 0200459834-Tài khoản ngân hàng: 102010000671541, tại ngân hàng:

Công thương - Chi nhánh Hải Phòng-Vốn điều lệ: 16.000.000.000-Thuận lợi của Công ty: Có khách hàng lâu năm, đội ngũ

cán bộ công nhân viên trình độ cao, năng lực quản lí tốt.

2.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh tại công ty

- Theo giấy phép kinh doanh, công ty đăng kí hoạt động trong

các lĩnh vực sau: Buôn bán kim loại và quặng, kim loại. Tuy nhiên,

thực tế những năm qua và trong hiện tại Công ty đang sản xuất

kinh doanh các ngành nghề, lĩnh vực sau: Trong đó, ngành nghề

buôn bán sắt, thép và xây dựng công trình nhà xưởng, cầu đường,

là hoạt động chủ yếu mang lại doanh thu và lợi nhuận lớn nhất cho

Công ty.

2.1.3. Đặc điểm bộ máy quản lý tại công ty.

- Tổng số lao động toàn Công ty là: 57 người.

- Trong đó: Có 42 nam và 15 nữ.

Sơ đồ 1.1 Sơ đồ bộ máy quản lý tại Công ty TNHH SX KD

Minh Phượng18GIÁM ĐỐCPhó Giám đốc

Kỹ thuậtPhòng Vật tưPhòng

kỹ thuậtPhó giám đốc

Điều hànhPhòng

Quản líPhòng

Phòng kế toán

Hành chính, kế hoạchĐội gia công chínhĐội

xácgia công phi tiêu chuẩn Đội lắp đặtQuan hệ trực tuyến

Quan hệ chức năng

Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban như sau:

- Ban giám đốc: Trong công ty gồm có 4 người, một hoạt

động và hai phó giám đốc , mỗi người đều có chức năng và

quyền hạn rõ ràng.

- Giám đốc: là người điều hành cao nhất , toàn quyền

quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty.

Giám đốc vừa là người đại diện cho tập thể cán bộ CNV Công ty

vừa là người chịu trách nhiệm trực tiếp

- PGĐ Kỹ thuật : Phụ trách về kỹ thuật , gia công chính

xác, được giám đốc ủy quyền trực tiếp quản lý hoạt động kinh

doanh và giúp giám đốc điều hành đội gia công chính xác

19- Phòng vật tư : Có nhiệm vụ quản lí hoạt động của kho

vật liệu , xây dựng kế hoạch kinh doanh, tìm kiếm thị trường bán

hàng và tiêu thụ sản phẩm.

- Phòng kỹ thuật: Có nhiệm vụ kiểm tra công trình , đồng

thời lập kế hoạch sửa chữa máy móc, đề án cải tiến kĩ thuật.

- Phòng Quản lí: Nhiệm vụ quản lý các đội gia công phi tiêu

chuẩn và đội lắp đặt

- Phòng Hành chính, kế hoạch : Có trách nhiệm quản lí nhân

sự , tham mưu với giám đốc trong việc bố trí lao động và lên

các kế hoạch phát triển công .

- Phòng Kế toán : Làm nhiệm vụ tính toán cân đối thu chi, ,

lập kế hoạch tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh theo định kì

cho giám đốc.

2.1.4 Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH sản

xuất kinh doanh Minh Phượng giai đoạn 2011- 2013Bảng 2.1. Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH sản

xuất kinh doanh Minh Phượng giai đoạn 2011- 2013

Đơn vị tính: Đồng/ Người

2011-2012

Chỉ tiêuNăm 2011Tổng doanh thu481.814.000

1.599.226.58

2

4,526,204,59

2Tổng chi phí

Lợi nhuận sau thuế

20Năm 2012

2.023.450.50

0

1.265.848.02

4

2,752,940,56

3Năm 2013

1.614.369.00

0+/-%1.541.636.5003,199501.011.133

5,789,151,53

4-333.378.558-0,258-1.773.264.029 -0,391Dòng thu

Dòng chi

Nộp ngân sách NN

Số lao động

Thu nhập bình quân/

người4,131,147,44

3

4,096,432,30

95,314,125,19

8

5,340,543,74

72,082,930,10

5

2,069,895,02

726,036,3517,186,08840

2,700,0001.182.977.7550,2861.244.111.4380,3039,776,309-18.850.263-0,7234030--3,400,0003,700,000700.0000,259(Nguồn: BCĐKT và BCKQHĐKD tại công ty TNHH sản xuất kinhdoanh Minh Phượng giai đoạn 2011- 2013

năm 2011-2013)21Phân tích:

Nhìn vào số liệu bảng 2.1 ta nhận thấy kết quả kinh doanh trong ba năm tăng

lên do doanh thu và chi phí tăng cũng vừa với mức doanh thu. Với một doanh

nghiệp sản xuất thì việc quan trọng chính là việc xúc tiến sản phẩm các chi phí

cho bán hàng là rất quan trọng và là vấn đề lâu dài nhưng cần phải làm ngay và

thường xuyên thay đổi các chính sách thì doanh nghiệp không tránh khỏi phải

chi một số khoản chi phí khá cao.Tuy nhiên từ thực trạng này cho thấy sự kinh

doanh tốt là do doanh thu bán hàng cao đồng thời là doanh nghiệp đã quản lý

được chi phí, xây dựng được định mức chi phí hợp lý, tự việc thuê nhà kho cho

đến việc tính phí vẩn chuyển trong giá thực tế xuất hàng, chi phí nhân công bao

nhiêu cũng rất hợp lý,… Doanh thu bán hàng cao cũng là do hàng hóa này chỉ

phục vụ cho mọi bộ phận khách hàng trên thị trường vật liệu xây dựng.

Tổng doanh thu năm 2011 đạt 481.814.000 đồng, sang năm 2012 đạt

2.023.450.500 đồng tức giảm 3,199 % tương ứng với giảm 1.541.636.500 dồng

so với năm 2011.

Nguyên nhân làm doanh thu giảm do Công ty đang xây dựng 1

công trình nhà ở nhưng vẫn đang trong thời gian thi công chưa

hoàn thành nên công trình chưa bàn giao nên doanh thu trong

năm 2013 giảm. Điều này được đánh giá là không tốt. Vì công

ty sử dụng số lao động không hợp lý làm lãng phí thời gian thi

công làm công trình chậm tiến độ. Nếu tình trạng nay kéo dài

thì công ty sẽ không kịp tiến độ và bàn giao công trình đúng

thời hạn.

Sang năm 2013 doanh thu đạt 1.614.369.000 đồng tức tăng 0,253 % tương ứng

với tăng 409.081.500 dồng so với năm 2012. Nguyên nhân làm doanh

thu tăng do doanh số bán hàng cao, số lượng hàng tiêu thụ

trong kỳ nhiều, chi phí tăng tương ứng với mức doanh thu.

Doanh thu tăng do sản lượng bán các mặt hàng sắt và thép

tăng lên (năm 2012 công ty bán được khoảng 45.000 tấn sắt,

22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG VÀ THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH MINH PHƯỢNG.

Tải bản đầy đủ ngay(65 tr)

×
x