Tải bản đầy đủ - 53 (trang)
1 Phương hướng phát triển của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Gia Minh trong thời gian tới

1 Phương hướng phát triển của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Gia Minh trong thời gian tới

Tải bản đầy đủ - 53trang

Minh sẽ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm khách hàng , duy trì mối quan hệ tốt đẹp đã

có với các bạn hàng cũ và mở rộng thêm thị trường ở một số tỉnh thành trong

cả nước.

Đối với kinh doanh thương mại, tranh thủ nhu cầu đang tăng lên của thị

truờng đôid với một số mặt hàng: Điều hoà, máy giặt, tivi, tủ lạnh….nâng

cao chất lượng, đa dạng hoá sản phẩm, phù hợp với yêu cầu của khách hàng.

Đây là mục tiêu lâu dài của công ty, sản phẩm kinh doanh hiện nay của công

ty chủ yếu là các loại hàng trong nước sẽ đảm bảo chỉ tiêu tăng từ 15% 20% tổng doanh thu mỗi năm.

Về cơ sở vật chất lao động: Công ty luôn quan tâm đến độ an toàn lao

động. Vì thế, trong năm 2013và trong thời gian tới công ty tiếp tục tiến hành

đầu tư, trang bị máy móc hiện đại cho đội ngũ nhân viên kỹ thuật và đảm

bảo an toàn trong lao động.

Một mặt công ty tuyển chọn những công nhân, cán bộ kỹ thuật có nghiệp

vụ chuyên môn. Mặt khác, công ty tổ chức cho công nhân, cán bộ đi học hỏi,

nắm bắt về kĩ thuật, công nghệ hiện đại tại các đơn vị bạn có mối quan hệ

hợp tác kinh doanh với công ty. Đồng thời áp dụng những hình thức khen

thưởng theo kết quả hoàn thành công việc.

Về quản lí nguồn lực tài chính, công ty chủ trương phát huy tối đa mọi

nguồn lực để phát triển sản xuất. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến phát huy

nguồn nội lực của công ty, củng cố công tác quản lí VLĐ, tránh ứ đọng vốn,

nhất là trong khâu tồn trữ và giảm các khoản chi phí.

3.1.2 Phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công

ty TNHH xây dựng và thương mại Gia Minh trong thời gian tới

Quan hệ tốt với ngân hàng trong việc vay vốn và thanh toán

45Để đáp ứng những nhu cầu cần thiết về VLĐ phát sinh thêm trong quá

trình sản xuất, ngoài các khoản chiếm dụng hợp phát, công ty thường đi vay

ngắn hạn ngân hàng.

Hiện nay, công ty có mối quan hệ trực tiếp và mật thiết với một số ngân

hàng như Ngân hàng Ngoại thường Việt Nam, Công thương Việt Nam, là

nguồn VLĐ cơ bản linh hoạt và thuận tiện, ý thức được tầm quan trọng của

nguồn vốn này, công ty xác định phải luôn giữ mối quan hệ tốt đối với các

đối tác ngân hàng. Cụ thể như thanh toán đúng thời hạn qui định, tuyệt đối

không để nợ quá hạn, sử dụng tiền vay đúng mục đích, các thủ tục vay

mượn được công ty thực hiện một cách nghiêm túc... Những điều này đã tạo

được uy tín của công ty đối với các ngân hàng. Về phía ngân hàng, luôn tạo

điều kiện thuận lợi cho công ty huy động vốn, đáp ứng nhu cầu sản xuất

kinh doanh và việc thanh toán qua ngân hàng diễn ra hết sức thuận lợi.

Giữ quan hệ tốt với khách hàng

Một trong những điều kiện tiên quyết quyết định sự tồn tại của một

doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường là phải có khách hàng. Sớm nhận

thức được điều này, công ty đã rất chú ý đến việc quan hệ với khách hàng;

Công ty không ngừng nâng cao uy tín với khách hàng, luôn giao hàng đúng

thời hạn, đủ số lượng, chất lượng, mẫu mã, qui cách... như trong hợp đồng

giao ước; trường hợp hàng có lỗi không đúng như yêu cầu, công ty sẵn sàng

bồi thường thiệt hại hoặc thực hiện giảm giá số hàng đó.

Chú trọng công tác tổ chứ ckinh doanh và đẩy mạnh việc tiết kiệm chi

phí kinh doanh.

Vấn đề đặt ra cho công ty là phải quan tâm quản lí chặt chẽ đến chất

lượng, tránh hư hỏng do lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất. Vì vậy bộ phận kỹ

thuật khi có hàng hoá về nhập kho phải kiểm tra kỹ lưỡng sau đó mới đem

46bán cho khách hàng. Bộ phận quản lý kho phải có trách nhiệm đảm bảo cả

về số lượng và chất lượng hàng hoá cho công ty , nhờ đó phát huy được tinh

thần tự giác trong việc quản lý kho, có trách nhiệm với công việc của công

nhân viên

3.2 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công

ty TNHH xây dựng và thương mại Gia Minh .

3.2.1. Khai thác nguồn tài trợ ngắn hạn cho vốn lưu động với chi phí

thấp

Đáp ứng tối đa nhu cầu vốn bằng tiền cho hoạt động SXKD là mong

muốn của tất cả các nhà quản lí. Tuy nhiên, không có một doanh nghiệp nào

có đủ khả năng ấy trong khoảng thời gian ngắn, buộc các doanh nghiệp phải

đi vay ngân hàng, các tổ chức tín dụng hoặc rì hoãn các khoản phải trả, phải

nộp. Đó chính là các nguồn tài trợ ngắn hạn cho nhu cầu VLĐ trong doanh

nghiệp. Trong những năm vừa qua, Công ty TNHH xây dựng & thương mại

Gia Minh chưa khai thác hết nguồn tài trợ ngắn hạn. Điều đó thể hiện ở chỗ

công ty đã tập trung vào các khoản vay dài hạn, trong khi đó các khoản vay

ngắn hạn lại ở mức thấp. Bên cạnh đó, các nguồn tài trợ ngắn hạn không

phải trả chi phí sử dụng như các khoản ứng trước của khách hàng để trang

trải chi phí sản xuất, phải trả người bán... chiếm tỉ lệ nhỏ.

3.2.2. Tăng cường công tác quản lí các khoản phải thu, hạn chế tối đa

lượng vốn bị chiếm dụng

Trong năm 2013 mặc dù đã thu được một số khoản nợ đọng song VLĐ

của công ty còn bị chiếm dụng khá lớn, hàng hoá tồn kho còn nhiều. Điều đó

cho thấy công tác bán hàng, thanh toán tiền hàng, thu hồi công nợ còn cần

phải chặt chẽ hơn nữa. Công ty chưa đề ra các biện pháp khuyến khích

khách hàng mua với số lượng lớn, thanh toán ngay từ đầu hoặc thanh toán

47nhanh. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng vốn bị chiếm dụng và ứ đọng

là: Trong các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm của công ty kí kết với khách hàng

chưa có các điều kiện ràng buộc chặt chẽ về mặt thanh toán, về số tiền ứng

trước, công ty chưa có các hình thức khuyến khích khách hàng thanh toán

tiền hàng sớm và ngay khi giao hàng.

3.2.3. Sử dụng có hiệu quả các biện pháp nhằm giảm chi phí tồn kho và

hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm

Giá trị hàng tồn kho của công ty chiếm tỉ trọng đáng kể trong tổng VLĐ.

Trong đó, hàng hoá tồn kho luôn chiếm tỉ lệ cao. Khối lượng hàng tồn kho

bao giờ cũng tỷ lệ thuận với chi phí tồn kho, vấn đề đặt ra cho công ty là

phải làm sao để giảm bớt chi phí tồn kho; Công ty TNHH xây dựng &

thương mại Gia Minh nên làm việc để các nhà cung cấp cho chậm thanh

toán, nhưng công ty phải chịu chi phí tồn kho lớn, nhất là trong những

trường hợp nhập nhiều hàng cùng một lúc. Công ty lại chưa tính toán và tách

riêng chi phí tồn kho cho từng nhóm hàng

3.2.4. Biện pháp phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh

Khi kinh doanh trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp không thể

lường hết đựơc mọi vấn đề bất thường xảy ra trên thị trường như lạn phát,

khủng hoảng tiền tệ, về phía người cung cấp.... Để hạn chế phần nào những

tổn thất trên công ty cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro.

Để hạn chế ảnh hưởng của rủi ro công ty nên lập quỹ dự phòng tài chính,

mua bảo hiểm cho hàng hoá để khi vốn bị hao hụt thì đã có nguồn bù đắp,

khi tổn thất xảy ra sẽ được bồi thường.

Định kỳ tiến hành kiểm kê đánh giá lại số vật tư hàng hoá, vốn bằng tiền,

vốn trong thanh toán, xác định số vốn lưu động hiện có theo giá trị hiện tại;

48Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Phương hướng phát triển của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Gia Minh trong thời gian tới

Tải bản đầy đủ ngay(53 tr)

×