Tải bản đầy đủ - 48 (trang)
Biện pháp 5. Nâng cao năng lực quản lý tài chính, công tác bồi dưỡng cán bộ

Biện pháp 5. Nâng cao năng lực quản lý tài chính, công tác bồi dưỡng cán bộ

Tải bản đầy đủ - 48trang

Lao động chính là yếu tố quan trọng góp phần không nhỏ vào sự thành đạt

và phát triển của công ty. Do đó công tác quản lý và đào tạo tốt lao động sẽ

giúp cho công ty phát triển một cách toàn diện hơn.Vậy vấn đề ở đây là công ty

làm thế nào để nâng cao năng lực của cán bộ quản lý tài chính: Một là, công ty

đưa ra những ưu đãi trong tuyển dụng (về lương bổng, trợ cấp, về thời gian

công tác) nhằm thu hút nguồn nhân lực thực sự có chất lượng cao đảm nhiệm

công tác quản lý DN nói chung và quản lý tài chính nói riêng; Hai là, từ đội ngũ

cán bộ hiện tại ( ưu thế là có kinh nghiệm làm việc lâu năm trong nghề) công ty

thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực làm việc (bồi dưỡng thông

qua mở các đợt học tập trung, hay bằng cách cử những cán bộ giỏi chuyên môn

đến làm việc tại DN trong một thời gian nhằm hướng dẫn thông qua quá trình

làm việc).44

44KẾT LUẬNNâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động là một hướng đi đúng không chỉ riêng với

Cổ phần điện nước lắp máy hải phòng mà còn đối với nhiều doanh nghiệp khác có

mặt trong nền kinh tế thị trường. Trong cơ chế thị trường, nhu cầu về vốn lưu động là

vô cùng lớn, đòi hỏi các doanh nghiệp phải sử dụng vốn lưu động sao cho có hiệu quả

nhất để đạt được lợi nhuận cao nhất trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Để

làm được điều này buộc các doanh nghiệp phải tìm các biện pháp tăng vòng quay vốn

lưu động để khả năng sinh lợi của vốn lưu động cao nhất. Chuyên của Em đã hình

thành được vấn đề sau: Đánh giá thực trạng tình hình sử dụng vốn trong doanh

nghiệp, hệ thống các vấn đề lý luận về hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần điện

nươc lắp máy hải phòng, phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần

điện nươc lắp máy hải phòng, tiến hành phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại

Công ty Cổ phần điện nước lắp máy hải phòng, đề xuất một số biện pháp nhằn nâng

cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại doanh nghiệp. Về ưu điểm coong ty đã thực

hiện tốt công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động và thực hiện tốt công tác thu hồi

nợ. Về nhược điểm tổ chức về quản lý và điều hành chưa linh hoạt, chưa thực sự quan

tam đến vấn đề hàng tồn kho, việc sử dụng vốn bằng tiền chưa hợp lý. Em xin đưa ra

một số biện pháp của cá nhân em biện pháp 1. Hoàn thiện công tác quản lý vốn bằng

tiền, biện pháp 2. Giải pháp hàng tồn kho, biện pháp 3. Cần chủ động trong việc lập

kế hoạch và sử dụng vốn lưu động, biện pháp 4. Áp dụng các biện pháp quản lý tài

sản lưu động khoa học, biện pháp 5. Nâng cao năng lực quản lý tài chính, công tác bồi

dưỡng cán bộ. Chuyên đề thể hiện ý kiến cá nhân với hy vọng được đóng góp một

phần hết sức nhỏ bé vào việc thực hiện công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động. Tuy

nhiên, do khả năng của em còn hạn chế, lý luận còn non kém nên vấn đề chưa được

nêu ra hết, công tác khảo sát, nghiên cứu phương án không sao tránh khỏi những sơ45

45suất và thiếu sót. Em kính mong được sự giúp đỡ của các thầy cô và các bạn để

chuyên đề được hoàn thiện tốt hơn.

Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn của các thầy cô giáo và các cán bộ

thuộc Công ty đã giúp đỡ em trong suốt quá trình làm chuyên đề.

Em xin chân thành cảm ơn!

TÀI LIỆU THAM KHẢO1. PGS.TS Phạm Thị Gái: Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh, Trường

Đại học Kinh tế quốc dân. NXB thống kê năm 2004

2. Phân tích báo cáo tài chính của tác giả Nguyễn Văn Phúc

3. Phân tích tài chính doanh nghiệp

4. Các giáo trình tài chính doanh nghiệp

5. Một số tài liệu, giáo trình của các giảng viên thuộc Khoa Kinh Tế - Tài

chinh trường Đại Học Hải Phòng.

6. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh công ty cổ phần điện nước lắp

máy hải phòng7. Bảng cân đối kế toán công ty Cổ phần điện nước lắp máy hải phòng năm 2011năm 201346

46DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

VLĐVốn lưu độngTSLĐTài sản lưu độngSXKDSản xuất kinh doanhVCĐVốn cố địnhTSCĐTài sản cố địnhDNDoanh nghiệpLNTTLợi nhuận trước thuếMMTBMáy móc thiết bịTNDNThu nhập doanh nghiệp47

47Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Biện pháp 5. Nâng cao năng lực quản lý tài chính, công tác bồi dưỡng cán bộ

Tải bản đầy đủ ngay(48 tr)

×
x