Tải bản đầy đủ - 87 (trang)
Người lập Kế toán trưởng

Người lập Kế toán trưởng

Tải bản đầy đủ - 87trang

Tổ chc công tác hạch toán TSCĐ tại công ty Cổ phần

Kim Tín

chứng từ ghi sổ

Số: 69

Ngày 31 tháng 12 năm 2009

Trích yếuSó hiệu TK

Nợ

Kết chuyển sang TSCĐ:211241máy tiệnSố tiềnGhi

chú118.980.0

00

118.980.0Cộng00

Ngời lậpKế toán trởngchứng từ ghi sổ

Số:70

Ngày 31 tháng 12 năm 2009

Trích yếu

Kết chuyển sang TSCĐ:Só hiệu TK

Nợ211241Thiết bị nạp oxi

CộngSố tiềnGhi

chú1.556.632.0

00

1.556.632.0

00Ngời lậpKế toán trởngVớ d 2 :k toỏn chi tit TSC ti cụng ty khi thanh lý mỏy múc thit b k toỏn

cn c vo biờn bn thanh lý TSC ghi s chi tit TSC v lp chng t ghi s

vi qui trỡnh tng t nh hch toỏn khi mua TSCSinh viờn :ng Th Hng Diờn

Trang 48

:KTKT-K8lpTổ chc công tác hạch toán TSCĐ tại công ty Cổ phần

Kim Tín

CễNG TY C PHN KIM TNCNG HO X HI CH NGHA VIT NAMS : 07/TAc lp - T do - Hnh Phỳc---------*****------------------------*****------------V/v: xin thanh lý mỏy photocopyHi Phũng, ngy 29 thỏng11 nm 2009N XIN THANH Lí TSC

Kớnh gi: Ban giỏm c cụng ty c phn Kim Tớn

Tụi l: Trn Hu Thu - Trng phũng kinh doanh xin c thay mt

phũng trỡnh by vi ban lónh o mt vic nh sau:

Hin nay, mỏy photocopy ang c s dng ti phũng do thi gian s

dng tng i lõu, hn na trong thi gian qua do s c in li m h thng

mỏy b h hng nng, khụng th khc phc c na. Vỡ vy, tụi lm n ny

xin c thanh lý chic mỏy Photocopy nhón hiu SHAP 2030 ca Nht c

mua t ngy 15/03/2003 vi nguyờn giỏ: 12.300.000, ó khu hao: 7.697.000

giỏ tr cũn li: 4.603.000. ngh ban giỏm c xột duyt cho phũng chỳng tụi

c thanh lý mỏy photo theo ỳng th tc ng thi xin c thay mi mỏy

khỏc.Sinh viờn :ng Th Hng Diờn

Trang 49

:KTKT-K8lpTổ chc công tác hạch toán TSCĐ tại công ty Cổ phần

Kim Tín

CễNG TY C PHN KIM TNCNG HO X HI CH NGHA VIT NAMMỏy T-Ngụ Quyn-HPc lp - T do - Hnh PhỳcBIấN BN THANH Lí TSC

Ngy 15 thỏng 12 nm 2009S: 01

Cn c vo n xin thanh lý TSC ca Phũng kinh doanh ngy

29/11/2009 ó c Giỏm c cụng ty ký duyt.

Hụm nay, ngy 15 thỏng 12 nm 2009, Hi ng thanh lý gm cú:

ễng: Nguyn Phỳc Quang Phú giỏm c iu hnh cụng ty.- trng ban

B: Trn Th Kim Phng - K toỏn viờn cụng ty.- y viờnễng: Trn Hu Thu - Trng phũng hnh chớnh nhõn s.- y viờnó cựng nhau tin hnh thanh lý TSC.

- Tờn, ký mó hiu, quy cỏch, cp hng TSC: Mỏy photocopy SHAP

2030.

- S hiu: 304957

- Nc sn xut: Nht Bn.

- Nm sn xut:

- Nm s dng: T3/2003S th TSC: 28- Nguyờn giỏ TSC: 12.300.000

- Giỏ tr hao mũn tớnh n thi im thanh lý: 7.697.000

- Giỏ tr cũn li ca TSC: 4.603.000

Tỡnh trng thc t: Mỏy ó hng, khụng s dng c.

Xỏc nh bỏn thu hi ph liu ti thiu: 1.000.000

Biờn bn lp xong hi 14h cựng ngy.

Giỏm c cụng ty

Sinh viờn :ng Th Hng Diờn

Trang 50

:KTKT-K8K toỏn trnglpTổ chc công tác hạch toán TSCĐ tại công ty Cổ phần

Kim TínChứng từ ghi sổ

Số 09

Ngày 31 tháng 12 năm 2009

Trích yếuSó hiệuSố tiềnTK

Nợ

Thanh lý thiết bị vn phũngGhi

chú2147.697.0008114.603.000

21112.300.000Cộng

Ngời lậpSinh viờn :ng Th Hng Diờn

Trang 51

:KTKT-K8Kế toán trởnglpTổ chc công tác hạch toán TSCĐ tại công ty Cổ phần Kim TínCễNG TY C PHN KIM TN

Mỏy T_Ngụ Quyn _Hi Phũng

Sổ chi tiết TSCĐ

Loại tài sản: Tài sản cố định hữu hìnhTT1Chứng

từ

S N

H T23Ghi tăng TSCĐ

Tên, đặc

Nớc Thá

Số

điểm, ký

sản ng hiệu

hiệu TSCĐ

xuấ nă TSCĐ

t

m

đa

vào

sd

4

5

6

7

Thiết bị vn

phũng

CộngNgời ghi sổSinh viờn: ng Th Hng Diờn

Lp

:KTKT_K8N.giá

TSCĐ8Khấu hao TSCĐ

Ghi giảm TSCĐ

Khấu

KH đã

Chứng từ

Lý do

hao

tính đến

giảm

TSCĐ

% Mứ khi ghi giảm Số

ngày

TSCĐ

khấ c

hi

tháng

u khấ

ệu

năm

hao u

hao

9

10

11

12

13

14

291.861.2 09

8826/12/05291.861.2

88

Kế toán trởngTrang 52Thanh

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Người lập Kế toán trưởng

Tải bản đầy đủ ngay(87 tr)

×
x