Tải bản đầy đủ - 61 (trang)
Bảng 2.10: Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí

Bảng 2.10: Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí

Tải bản đầy đủ - 61trang

2.2.2.4 Phân tích hiệu quả sử dụng lao động

Bảng 2.11. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng lao động

Ch tiờuDoanh thu, Thu nhpn

v2011201220132,949,188,2

414,912,615,0

464,035,694,58

4Chi phớ qun lớ DN530,833,291 428,640,889 343,995,157Li nhun trc thu

Thu np NSNN30,226,328

5,291,012Qu Lng bỡnh quõn203,786,986 207,667,094 169,268,004Tng s lao ng bỡnh quõn

Thu nhp bỡnh quõn

Doanh thu ca 1 n v lao

ng

Doanh thu ca 1 n v tin

lng

Mc sinh li ca 1 n v lao

ng

Mc sinh li ca 1 n v

tin lng71

2,600,000

41,537,862.

5533,780,790

8,445,19824,233,784

4,846,75773

57

2,850,000

3,050,000

67,296,096. 70,801,659.3

52

7So sỏnh nm

2012/nm2011

T l

Chờnh lch (%)

1,963,426,8

05

102,192,402

3,554,462

3,154,18666.58

-19.25

11.76

59.613,880,108

2

250,000

25,758,233.

971.90

2.82

9.62

62.01So sỏnh nm 2013/

nm 2012

Chờnh

lch

T l(%)

876,920,46

2

-17.85

84,645,732

-19.75

-9,547,006

-28.26

-3,598,441

-42.61

38,399,090

-18.49

-16

-21.92

200,000

7.02

3,505,562.

85

5.2114.4723.6623.849.1863.460.190.79425,722.93462,750.55425,154.1137,027.628.70-37,596.44-8.120.150.160.140.019.67-0.02-11.99( Trích số liệu bảng CĐKT, BCKQHĐKD năm 2011-2013)

30S lao ng bỡnh quõn gim t nm 2012-2013, trong khi ú thu nhp ca ngi

lao ng tng u qua cỏc nm t 2011-2013. iu ny cho thy doanh nghip

ngy cng chỳ trng n nõng cao i sng cho ngi lao ng. õy l bin

phỏp tớch cc giỳp thỳc y nng sut ca ngi lao ng.

Doanh thu ca 1 n v lao ng v 1 n v tin lng u tng qua cỏc

nm cho thy doanh nghip ó s dng hiu qu chi phớ nhõn cụng. Tuy nhiờn

mc sinh li ca 1 n v lao ng v 1 n v tin lng li gim trong giai

on 2012-2013.

3. Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng kinh doanh của

Công ty

3.1. Các kết quả đạt đợc

Tuy chỉ mới thành lập đợc 5 năm và hoạt động trong môi trơng

cạnh tranh gay gắt nhng Công ty vẫn đứng vững thể hiện đợc

năng lực của mình và làm ăn liên tục có lãi. Thành tích cụ thể

là:

Quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ngày càng

đợc mở rộng. Nguồn vốn kinh doanh có tốc độ gia tăng cao qua

các năm mặc dù hiệu quả sử dụng vốn, sản xuất kinh doanh

còn cha theo kịp tốc độ huy động vốn song sự mở rộng vốn

đầu t vẫn đem lại sự tăng trởng về lợi nhuận.

Công ty đã thực hiện khá tốt việc huy động tăng thêm vốn kinh

doanh, mặc dù vốn huy động chủ yếu từ vốn vay ngắn hạn.

Nhờ vậy mà qua trình sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục

Cơ cấu vốn của Công ty tơng đối hợp lý, phù hợp với loại hình

kinh doanh của Công ty. Lợng vốn đầu t cho khoản phải thu và

cho tài sản lu động khác chiếm tỷ trọng nhỏ và có xu hớng

giảm dần

Có đợc những thành quả trên là nhờ vào sự năng động sáng tạo

của ban lãnh đạo Công ty cùng sự cố găng của toàn thể cán bộ

31công nhân viên và kinh nghiệm uy tín Công ty có đợc sau 5

năm hoạt động.

3.2. Những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế

Bên canh những u điểm trên, công tác quản lý và sử dụng vốn

lu động của Công ty còn tồn tại một số hạn chế cần đợc khắc

phục

Việc xác định nhu cầu vốn của Công ty thiếu chính xác, công

tác huy động vốn của Công ty còn cha hợp lý. Tỷ lệ nguồn vốn

vay ngắn hạn trong tổng số vốn kinh doanh quá lớn, kéo theo

chi phí tăng thêm và làm giảm mức độ tự chủ tài chính của

Công ty, dễ gây ra rủi ro trong thanh toán

Cơ cấu phân bổ vốn lu động cha hợp lý, khả năng thanh toán

còn cha tốt. Tỷ trọng vốn băng tiền quá lớn gây lãng phí vốn.

Hàng tồn kho mặc dù hiện tại còn chiếm tỷ trọng hợp lý nhng

tốc độ gia tăng trong 3 năm qua vẫn lớn.

Nguyên nhân

a) Nguyên nhân chủ quan

Công ty cha có hớng đầu t mới phù hợp với năng lực của Công ty,

nguồn lực tài chính bị bỏ phí.

Công ty cha lập ra kế hoạch tài chính dài hạn, kế hoạch ngân

sách tiền mặt một cách cụ thể để làm cơ sở cho việc đua ra

kế hoạch đầu t vốn bằng tiền.

Bộ phận quản lý của Công ty còn thiếu kinh nghiệm quản lý tài

chính.

Tuy Công ty có một đội ngũ cán bộ trẻ, năng động sáng tạo và

đầy nhiệt huyết nhng còn thiếu kinh nghiệm trong công việc.

Một số cán bộ cha thực sự năng động trong việc tìm kiếm

nguồn hàng.32Đặc điểm của quá trình bán hàng của Công ty chủ yếu là bán

hàng qua dự án. Công ty cần nhiều tiền mặt để chi trả cho

quá trình thực hiện hợp đồng.

b) Nguyên nhân khách quan

Sự quản lý của nhà nớc: Hành làng pháp lý về kinh tế cha thực

sự thông thoáng, thủ tục hành chính còn mất nhiều thời gian.

Đối với một số mặt hàng thiết bị khoa học kỹ thuật Nhà nớc còn

hạn chế nhập khẩu, chỉ cho phép một số doanh nghiệp đợc

nhập. Đôi khi vẫn còn sự bất bình đẳng giữa doanh nghiệp

nhà nớc và doanh nghiệp t nhân.

Chính sách kinh tế còn nhiều bất cập trong việc quản lý thị trờng vốn và tài chính. Hiện nớc ta còn cha có hệ thống kiểm

soát rủi ro của thị trờng vốn.

Đối thủ cạnh tranh: Trớc sự tiến bộ không ngừng của khoa học kỹ

thuật, trớc nhu cầu đổi mới công nghệ kỹ thuật của thị trờng,

ngành kinh doanh thiết bị công nhệ hứa hẹn là một ngành có lợi

nhuận cao, tạo sức thu hút với các nhà đầu t. Vì thế ngày càng

xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh mới bên cạnh những đối thủ

cạnh tranh cũ. Trong quá trình kinh doanh Công ty gặp phải

nhiều đối thủ cạnh tranh có kinh nghiệm, có tiềm lực tài chính

làm hoạt động tiêu thụ của Công ty gặp khó khăn hơn, giảm tốc

độ thu hồi vốn và lãi trên đồng vốn đầu t cho kinh doanh.

Tuy nhiên để Công ty có thể nâng cao hiệu quả kinh doanh

hơn nữa trong thời gian tới cần sớm khắc phục những khó khăn

và những nguyên nhân khách quan cũng nh chủ quan33Chơng 3

Một số BIN pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại

côngty tnhh MTV Đỗ Hạnh

3.1. Phơng hớng hoạt động của Công ty TNHH MTV Đỗ

Hạnh

3.1.1. Mục tiêu của Công ty trong thời gian tới nm 2020

Mục tiêu phấn đấu của Công ty

Xây dựng quy trình làm việc, quản lý, dịch vụ chuyên nghiệp

theo tiêu chuẩn ISO 9001.

Trở thành Công ty với các sản phẩm, dịch vụ và chính sách

chăm sóc khách hàng, có môi trờng làm việc và chính sách đãi

ngộ ngời lao động tốt nhất.

Trở thành nhà cung cấp các sản phẩm mẫu mã in ấn có quy mô

và thị phần hàng đầu Việt Nam, nhà sản xuất các sản phẩm

đợc thị trờng chấp nhận

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh những năm trớc,

tình hình thực tế của Công ty, ban Giám đốc đã đa ra chỉ

tiêu cụ thể Công ty cần đạt năm 2008 là:

3.1.2. Phơng hớng hoạt động và biện pháp thực hiện của

Công tyVề sản phẩm và thị trờng tiêu thụ:

Đa dạng hàng hóa sản phẩm cung cấp để đáp ứng tốt hơn nhu

cầu của thị trờng.

Tập trung giữ vững và củng cố thị trờng hiện có, tích cực mở

rộng thị trờng kinh doanh. Hiện thị trờng tiêu thụ chính của

Công ty tập trung ở các tỉnh phía Bắc, trong năm tới Công ty hớng tới mở rọng thị trờng ra các tỉnh phía Nam và miềm Trung.Về công tác tìm kiếm nguồn hàng34Rà soát lại lợng tồn kho các mặt hàng chủ yếu, dự đoán nhu

cầu thị trờng để đua ra kế hoạch nhập khẩu các mặt hàng,

chủ động trong việc tìm kiếm nguồn hàng mới để giảm sự

phụ thuộc vào nhà cung cấp.Về công tác bán hàng

Hiện tại hình thức bán hàng chủ yếu của Công ty là bán qua

các dự án. Trong năm tới Công ty có hớng đa dạng hoá hình thức

bán hàng nh bán qua mạng, qua điện thoại...tạo sự thuận tiện

nhất cho khách hàng.Hoạt động tài chính kế toán

Thành lập bộ phận chuyên trách quản lý về tài chính, tiếp tục

bồi dỡng cán bộ kế toán.

Tìm kiếm nguồn tài trợ trung và dài hạn, giảm thiểu rủi ro

trong kinh doanh.

Xây dựng phơng án quản lý nguồn vốn vừa đảm bảo chặt chẽ

vừa phát huy tính sáng tạo các bộ phận.

Tăng cờng kiểm tra công tác tài chính kế toán và hớng dẫn xử

lý phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh,đạt đợc mục

tiêu đề ra.Chính sách quản trị nhân sự

Lao động là một nguồn lực quan trọng trong mỗi doanh nghiệp.

Chất lợng của lao động ảnh hởng rất lớn tới hoạt động kinh

doanh của doanh nghiệp.Vì vậy, công tác quản trị nhân sự đợc Công ty rất coi trọng. Hàng năm Công ty đều có kế hoạch bồi

dỡng đào tạo, nâng cao năng lực nhân viên

Sắp xếp lại lao động phù hợp với nhiệm vụ, yêu cầu của các

phòng ban, kiên quyết thay thế miễn nhiệm những cán bộ

không hoàn thành nhiệm vụ, hiệu quả công tác thấp. Có chế35độ khen thởng, đãi ngộ hợp lý, khuyến khích động viên nhân

viên hăng say sản xuất sáng tạo.Hoạt động nghiên cứu và áp dụng khoa học kỹ thuật

Mặc dù là một công ty thơng mại nhng Công ty có đặc thù là

một ngành kinh doanh đòi hỏi áp dụng khoa học kỹ thuật ở

mức độ cao. Việc nghiên cứu và áp dụng những thành tựu

không chỉ dừng lại ở việc sử dụng máy móc thiết bị đó, mà

còn thể hiện công ty có sự hiểu biết sâu sắc về các máy móc

nhập về và có những kiến thức định hớng về những công

nghệ sẽ phổ biến trong tơng lai để có chính sách phát triển

phù hợp. Công ty tiếp tục nghiên cứu thị trờng, thử nghiệm sản

xuất thiết bị khoa học kỹ thuật phục vụ nhu cầu thị trờng.

3.2. Một số bin pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lu

động tại Công ty TNHH MTV Đỗ Hạnh

3.2.1. Xây dựng và lựa chọn phơng án kinh doanh tối u

Lựa chọn đúng đắn phơng án kinh doanh sẽ giúp nguồn vốn

chu chuyển, tạo điều kiện phát triển nguồn vốn còn ngợc lại

nếu không lựa chọn đúng sẽ làm đọng vốn, giảm tốc độ chu

chuyển, giảm hiệu quả sử dụng vốn dẫn đến giảm hiệu quả

kinh doanh của Công ty.

Đặc điểm của Công ty là chủ yếu bán hàng qua dự án. Do vậy

Công ty phải quan tâm tới việc lựa chọn các dự án, đa ra hồ sơ

thầu hợp lý để huy động đợc mọi nguồn lực vào hoạt động

kinh doanh để có nhiều doanh thu, lợi nhuận. Bên cạnh đó

Công ty cần phải mở rộng sản phẩm cung cấp dựa trên lĩnh vực

mà Công ty có khả năng kinh doanh, đặc biệt là đối với các dự

án đầu t cho sản xuất của Công ty phải đợc xây dựng trên cơ

sở nghiên cứu nhu cầu của thị trờng và năng lực của Công ty.36Có nh vậy sản phẩm bán ra mới tiêu thụ đợc, tao doanh thu lợi

nhuận cho Công ty, có nh vậy hiệu quả của Công ty sẽ tăng cao.

3.2.2. Sử dụng vốn một cách tiết kiệm

Mỗi nguồn vốn tăng thêm đều đi kèm với chi phí. Vì thế để

tăng hiệu quả kinh doanh, giảm chi phí, tăng lợi nhuận thì cần

sử dụng tiết kiệm vốn. Dới đây là một số giải pháp để công ty

sử dụng vốn tiết kiệm hơn:

Xác định nhu cầu vốn hợp lý

Xác định nhu cầu vốn lu động cần thiết cho từng kỳ kinh

doanh nhằm huy động hợp lý các nguồn vốn bổ sung. Việc xác

định nhu cầu vốn phải xuất phát từ tình hình sử dụng thực

tế của Công ty, thời gian và mức độ hoàn vốn.

Trong 3 năm vừa qua công tác xác định nhu cầu vốn của Công

ty còn cha đợc coi trọng, Công ty đã huy động vốn quá nhiều

mà không căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, dẫn đến

mức độ tăng trởng của Công ty cha phù hợp với tốc độ tăng trởng của vốn

Tổ chức tốt quá trình thu mua và dự trữ nhằm đảm bảo hạ giá

thành mua hàng, nguồn hàng đợc cung cấp liên tục thờng

xuyên, hạn chế ứ đọng hàng hoá trong khâu dự trữ giúp tiết

kiệm vốn

Tổ chức tốt quá trình bán hàng: có chế độ khen thởng tạo

động lực bán hàng cho nhân viên, đa dạng hoá hình thức bán

hàng đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng, tăng chất lợng dịch

vụ sau bán.

Xây dựng quan hệ tốt đẹp với các bạn hàng, củng cố uy tín

của Công ty trên thơng trờng giúp tạo thuận lợi khi mua hàng,

khi vay vốn và đẩy nhanh tiêu thụ hàng hoá. Nhng cần chú ý37tổ chức tốt khâu thanh toán, tránh phát sinh những khoản nợ

khó đòi và các công nợ mà Công ty không có khả năng thanh

toán.

Tiết kiệm chi phí quản lý, chi phí lu thông để góp phần giảm

lợng vốn cần đầu t cho quá trình tiêu thụ hàng hoá.

3.2.3. Nâng cao khả năng thanh toán của Công ty

Khả năng thanh toán là một chỉ tiêu quan trọng cho biết hiệu

quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp, tiềm lực tài chính của

doanh nghiệp.

Khả năng thanh toán của Công ty còn thấp, điều này không có

lợi cho Công ty. Trong những năm tới Công ty cần lựa chọn hợp lý

hơn các nguồn tài trợ, lựa chọn nguồn tài trợ có chi phí thấp, phù

hợp với Công ty. Bên cạnh nguồn tài trợ ngắn hạn nh hiện nay

Công ty đang sử dụng cần huy động thêm các nguồn tài trợ dài

hạn, đáp ứng nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp, giảm nợ phải

trả của Công ty trong ngắn hạn.

3.2.4. Phát huy nhân tố con ngời trong Công ty

Nguồn nhân lực là một yếu tố không thể thiếu đối với mỗi

doanh nghiệp, ảnh hởng trực tiếp tới kết quả hoạt động kinh

doanh của doanh nghiệp. Để phát huy sức mạnh của nhân tố

con ngời trong Công ty, Công ty cần làm một số việc sau:

Phân bổ nguồn nhân lực một cách hợp lý, cung cấp vị trí và

công việc phù hợp với năng lực của mỗi ngời.

Xây dựng môi trờng văn hoá Công ty, tạo sự tự hào của nhân

viên về Công ty.

Kích thích sự hăng say sáng tạo trong công việc của nhân viên,

gắn lợi ích của nhân viên với lợi ích của Công ty, tạo cơ hội cho

nhân viên tham gia vào quản lý hoạt động kinh doanh của38Công ty nh tổ chức các buổi họp cuối tuần nơi nhân viên có

thể đa ra các ý kiến của mình hoặc Công ty có thể huy động

vốn của các thành viên trong Công ty vào sản xuất kinh doanh,

gắn chặt lợi ích của nhân viên với Công ty giúp nâng cao ý

thức trách nhiệm của nhân viên với số vốn kinh doanh của Công

ty.

Nâng cao trình độ của cán bộ nhân viên. Căn cứ vào chức

năng, nhiệm vụ và khả năng của mỗi ngời để có kế hoạch đào

tạo phù hợp. Bên cạnh đó Công ty cũng cần chú ý khuyến khích

cán bộ công nhân viên tự học với sự hỗ trợ thêm của Công ty.

Có chính sách đãi ngộ hợp lý, khuyến khích nhân viên làm và

gắn bó với Công ty.Chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Thờng xuyên tổ chức các đợt đào tạo bồi dỡng nâng cao trình

độ kiến thức cho cán bộ, nhân viên, tạo điều kiện cho họ có

cơ hội tiếp cận với những kiến thức mới, tiên tiến phục vụ cho

nghiệp vụ của mình, giúp họ hiểu thêm về các quy định của

pháp luật Việt Nam và quốc tế, nâng cao nghiệp vụ đấu thầu

các dự án.

Tạo điều kiện cho nhân viên tham gia các buổi hội thảo về

kinh tế cho nhân viên hiểu biết về môi trờng kinh doanh của

Công ty, có thể đa ra các ý kiến về quyết định đầu t của

Công ty.

Có thể mời các chuyên gia giỏi, những ngời có kinh nghiệm

tham gia thảo luận, trao đổi kinh nghiệm với nhân viên. Công

ty cũng có thể gửi một số cán bộ đi tham gia các lớp bồi dỡng về

kinh tế tài chính, pháp luật, kỹ thuật trong và ngoài nớc.39Việc áp dụng hình thức đào tạo nào cũng cần căn cứ vào hoàn

cảnh thực tế của Công ty. Để chính sách đào tạo và phát triển

nguồn nhân lực có hiệu quả Công ty cần phải xác định rõ:

Mục tiêu của đào tạo nh đào tạo kỹ năng, ngoại ngữ, trình độ

quản lý hay nâng cao sự hiểu biết về quy định pháp luật ...

Cần xác định rõ đối tợng cần đào tạo lại, số lợng đào tạo

Đào tạo phải diễn ra thờng xuyên, liên tục. Đầo tạo lý luận phải

đi đôi với thực tiễn, đề cao khả năng tự học của nhân viên.

Sau mỗi khoá học phải tiến hành đánh giá kiểm tra, đánh giá

hiệu quả và có khen thởng vớinhững nhân viên có sự cốgắng.Chính sách đãi ngộ khen thởng

Bên cạnh việc đào tạo nâng cao trình độ của nhân viên,

Công ty cần phải có chính sách đãi ngộ phù hợp, phát huy tối đa

năng lực của nhân viên, tạo sự gắn bó giữa nhân viên với Công

ty và thu hút lao động có trình độ

Có hai hình thức đãi ngộ chủ yếu là đãi ngộ vật chất và phi

vật chất

Đãi ngộ vật chất: Đợc thể hiện bằng lơng, thởng nhân viên đợc

hởng. Công ty cần xay dựng chế độ lơng thởng, phạt phân

minh hợp lý. Điều này ảnh hởng trực tiếp đến đời sống ngời lao

động. Thu nhập ổn định sẽ giúp cho ngời lao động yên tâm

làm việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ đợc giao, nâng cao tinh

thần trách nhiệm của họ trong công việc

Đãi ngộ phi vật chất: Khi thu nhập của của ngời lao động đợc

tăng lên, mức sống ổn định thì giải pháp thu hút lao động,40Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.10: Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí

Tải bản đầy đủ ngay(61 tr)

×