Tải bản đầy đủ - 64 (trang)
Mẫu phiếu nhập kho phế liệu như sau:

Mẫu phiếu nhập kho phế liệu như sau:

Tải bản đầy đủ - 64trang

54Trường ĐHKTQD Hà NộiChuyên đề thực tập chuyên ngànhViệc viết phiếu nhập kho phế liệu cũng tránh được thất thoát NVL, đồng thời

cũng tiết kiệm được chi phí sản xuất. Các phế liệu nhập kho có thể được sử dụng vào

mục đích khác hoặc đem bán phế liệu.

* Hoàn thiện sổ kế toán chi tiết

Hiện nay, Công ty cổ phần Hoàng Hưng Quảng Ninh đang sử dụng phương

pháp thẻ song song để hạch toán chi tiết nguyên vật liệu. Phương pháp này tuy đơn

giản, dễ làm song công việc ghi chép nhiều, trùng lặp và tốn nhiều công sức.

Do đặc điểm vật liệu của Công ty là xây dựng những công trình lớn vì vậy cần

đa dạng về chủng loại NVL, khối lượng nhiều nhưng hạch toán chi tiết vật liệu theo

phương pháp thẻ song song chỉ phù hợp với các doanh nghiệp cú ớt chủng loại vật liệu,

biến động ít... vì vậy theo em Công ty áp dụng phương pháp thẻ song song là chưa phù

hợp. Trong điều kiện hiện nay, Công ty nên áp dụng phương pháp sổ số dư trong việc

hạch toán chi tiết về NVL. Ưu điểm của phương pháp này là sự kết hợp chặt chẽ giữa

việc ghi chép của thủ kho với việc hạch toán nghiệp vụ của kế toán vật liệu.

Theo phương pháp sổ số dư, ở kho chỉ hạch toán về số lượng còn Phòng Kế

toán chỉ hạch toán về giá trị nguyên vật liệu. Trình tự hạch toán chi tiết nguyên vật liệu

được thực hiện theo các bước sau:

Tại kho: Giống như phương pháp thẻ song song, tại kho vẫn dùng thẻ kho để

ghi chép tình hình nhập, xuất, tồn kho NVL về mặt số lượng. Ngoài ra, cuối tháng thủ

kho phải ghi số lượng tồn kho vào sổ số dư.

Tại Phòng Kế toán: Căn cứ vào các chứng từ nhập, xuất vật liệu, kế toán lập

bảng kê nhập, bảng kê xuất vật liệu để ghi chép tình hình nhập, xuất vật liệu hàng ngày.

Từ các bảng kê nhập, bảng kê xuất vật liệu, kế toán lập các bảng luỹ kế nhập, xuất, tồn.

Đây là căn cứ lập bảng tổng hợp nhập, xuất, tồn kho vật liệu theo chỉ tiêu giá trị của

từng nhóm, từng loại vật liệu.

* Hoàn thiện sổ kế toán tổng hợpSV: Hoàng Thị Ngọc HuyềnLớp: Kế toán K23_VB2Trường ĐHKTQD Hà Nội55Chuyên đề thực tập chuyên ngànhHiện nay, Công ty cổ phần Hoàng Hưng Quảng Ninh áp dụng hình thức Nhật

ký chung là phù hợp thực tế. Phương pháp này đơn giản, phù hợp với nhiều loại hình

Công ty. Công ty đã áp dụng các mẫu sổ tổng hợp đúng quy định của Bộ tài chính. Tuy

vậy để việc ghi chép được dễ dàng hơn ko bị dồn vào cuối tháng thì Công ty nên áp

dụng giá hạch toán trong việc tính giá xuất NVL. Do vậy trong các sổ thì cần thêm cột

giá hạch toán. Việc sử dụng giá hạch toán sẽ giúp cho công việc kế toán tổng hợp

không phải dồn vào cuối tháng như tính giá xuất vật liệu, tập hợp chi phí…

* Hoàn thiện báo cáo kế toán liên quan đến NVL

- Cùng với việc quản lý nguyên vật liệu, Công ty nên tiến hành phân tích chi phí

nguyên vật liệu trong giá thành của từng sản phẩm. Trong cơ chế thị trường với sự

cạnh tranh gay gắt giữa các thành phần kinh tế, giữa các doanh nghiệp có sản phẩm

cùng loại thì chất lượng cũng như giá thành đều có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đối với

các doanh nghiệp sản xuất thì chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong quá

trình hình thành giá thành sản phẩm, do đó để nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật

liệu thì Công ty cần phải phấn đấu hạ giá thành sản phẩm và biện pháp chủ yếu là

giảm chi phí nguyên vật liệu trong giá thành. Muốn làm được điều đó, thì hàng tháng

Công ty cần tiến hành phân tích chi phí nguyên vật liệu trong tổng giá thành của từng

loại sản phẩm để cộnng công suất… để so sánh chi phí nguyên vật liệu trong giá thành

sản phẩm của tháng này so với tháng trước tăng hay giảm sự biến động tăng giảm này

do ảnh hưởng bởi những nhân tố như: mức tiêu hao nguyên vật liệu bình quân, đơn giá

vật liệu thay đổi , qua đó, Công ty mới đánh giá và đưa ra biện pháp nhằm giảm chi phí

nguyên vật liệu trong giá thành nâng cao hiệu quả sử dụng NVL

* Hoàn thiện chứng từ nguyên vật liệu

Công tác kế toán của Công ty cổ phần Hoàng Hưng Quảng Ninh hiện nay đã sử

dụng đầy đủ các chứng từ bắt buộc để phản ánh nghiệp vụ về NVL. Nhưng theo em

thấy đôi khi ở Phòng Kế toán ban quản trị cần thông tin về tồn kho từng loại NVL thì

kế toán phải mất khá nhiều thời gian để cung cấp thông tin chính xác và theo trình tự.SV: Hoàng Thị Ngọc HuyềnLớp: Kế toán K23_VB256Trường ĐHKTQD Hà NộiChuyên đề thực tập chuyên ngànhVì vậy, em xin kiến nghị Công ty nên sử dụng thêm phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ để

theo dõi tình hình tồn kho NVL. Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ có thể thực hiện theo

mẫu sau:

Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ

PHIẾU BÁO VẬT TƯ CÒN LẠI CUỐI KỲ

Ngày … tháng…năm…

Số: ………..

Bộ phận sử dụng:................................................................................................

SốTên, nhãn hiệu, quyMã Đơn vịTTcách, phẩm chất vật tưsốtínhABCDSố lượngLý do:(còn sử dụng hay1trả lại)

EPhụ trách bộ phận sử dụng

(Ký, họ tên)

Việc luân chuyển chứng từ vật liệu tại Công ty chưa được nhanh chóng, kế

toán 5-10 ngày mới xuống kho lấy chứng từ về Phòng Kế toán, với nghiệp vụ nhập

xuất nguyên vật liệu diễn ra liên tục của Công ty thời gian như vậy là quá dài, dẫn đến

việc thông tin kế toán được phản ánh, xử lý chậm. Vì vậy, Công ty cần thay đổi để đẩy

nhanh tốc độ luân chuyển chứng từ và cung cấp thông tin được nhanh chóng hơn. Theo

em, nên giảm thời gian xuống còn 3 – 5 ngày kế toán lấy chứng từ từ kho về sẽ hợp lý

hơn.

+Hiện nay, công tác đối chiếu sổ chi tiết với thẻ kho của kế toán và thủ kho

được tiến hành vào cuối quý mà nghiệp vụ nhập xuất NVL tại Công ty diễn ra hàng

ngày và liên tục biến động do vậy thời gian kiểm tra đối chiếu như vậy là chưa hợp lý

gây hạn chế chức năng kiểm tra kịp thời của kế toán. Để khắc phục nhược điểm này thì

giữa thủ kho và kế toán cần phải tiến hành kiểm tra, đối chiếu sổ sách thường xuyên

hơn để có thể phát hiện sai sót và có biện pháp khắc phục kịp thời.SV: Hoàng Thị Ngọc HuyềnLớp: Kế toán K23_VB257Trường ĐHKTQD Hà NộiChuyên đề thực tập chuyên ngànhBên cạnh đó để đảm bảo cho công tác hạch toán NVL được chặt chẽ hơn thì khi

bàn giao chứng từ nhập, xuất kho NVL giữa thủ kho và kế toán có thể lập thêm phiếu

giao nhận chứng từ. Phiếu giao nhận chứng từ có thể lập theo mẫu sau:

Mẫu phiếu giao nhận chứng từ

PHIẾU GIAO NHẬN CHỨNG TỪ

Ngày…..tháng….năm….

Số:…….

Nhóm NVLSố lượng chứng từSố hiệu chứng từThủ khoSố tiền

Kế toán( ký, họ tên)

* Điều kiện thực hiện giải pháp(ký, họ tên)- Về quản lý nguyên vật liệu: Doanh nghiệp nên xây dựng các kho di động bằng việc

thiết kế ra các loại nhà kho di động để phục vụ tốt cho công tác bảo quản và sử dụng

nguyên vật liệu tại Công trường thi công.

- Về tính giá thực tế nguyên vật liệu: Các phòng ban, bộ phận kế toán phụ trách nguyên

vật liệu cần được nâng cao nghiệp vụ, tổ chức phân công lại trách nhiệm của từng

thành viên trong hội đồng kiểm nghiệm vật tư.

- Về lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Phòng Kế hoạch Kỹ thuật, bộ phận kế toán

NVL cần theo dõi sát sao tình hình biến động giá cả các loại nguyên vật liệu, nhất là

đối với các mặt hàng sắt thép vì đây là những mặt hàng có tính nhạy cảm cao trên thị

trường.

- Về cung cấp và sử dụng NVL: Thường xuyên kiểm tra tình hình sử dụng Nguyên vật

liệu tại các phân xưởng, ý thức sử dụng nguyên vật liệu, đồng thời đưa ra các biện pháp

khắc phục tình trạng lãng phí nguyên vật liệuSV: Hoàng Thị Ngọc HuyềnLớp: Kế toán K23_VB2Trường ĐHKTQD Hà Nội58Chuyên đề thực tập chuyên ngànhKẾT LUẬN

Để kế toán phát huy được vai trò của mình trong quản lý kinh tế thông qua việc

phản ánh và giám sát một cách chặt chẽ, toàn diện tài sản và nguồn vốn của Công ty ở

mọi khâu trong quá trình sản xuất nhằm cung cấp các thông tin chính xác và hợp lý

phục vụ cho việc lãnh đạo và chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, thì việc hoàn

thiện công tác kế toán vật liệu của Công ty là một tất yếu. Nhất là trong việc chuyển

đổi môi trường kinh tế, việc tổ chức kế toán vật liệu đòi hỏi còn phải nhanh chóng kiện

toàn để cung cấp kịp thời đồng bộ những vật liệu cần thiết cho sản xuất, kiểm tra, giám

sát việc chấp hành các định mức dự trữ ngăn ngừa hiện tượng hư hụt, mất mát lãng phí

vật liệu.

Do thời gian thực tập và tìm hiểu thực tế không dài, trình độ lý luận và thực tiễn

còn hạn chế nên chuyên đề này không tránh khỏi những sai sót. Em rất mong được sự

đóng góp ý kiến, giúp đỡ của thầy cô giáo

Qua đây em xin chân thành cảm ơn cô giáo TS. Bùi Thị Minh Hải và các cán bộ

kế toán Công ty cổ phần Hoàng Hưng Quảng Ninh đã nhiệt tình giúp đỡ em trong việc

hoàn thành chuyên đề này.

Sinh viênSV: Hoàng Thị Ngọc HuyềnLớp: Kế toán K23_VB2Trường ĐHKTQD Hà Nội59Chuyên đề thực tập chuyên ngànhDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Tài liệu thực tế tại Công ty Cổ phần Hoàng Hưng Quảng Ninh

2. Giáo trình Kế toán doanh nghiệp - PGS.TS. Nguyễn Văn Công - NXB Tài

chính năm 2005.

3. Hướng dẫn và thực hành kế toán Xây dựng cơ bản và những quy định cần

biết - ThS. Bùi Văn Dương - NXB Thống kê - năm 1999

4. Điều lệ hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Hoàng Hưng Quảng Ninh

5. Các diễn đàn kế toánSV: Hoàng Thị Ngọc HuyềnLớp: Kế toán K23_VB2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mẫu phiếu nhập kho phế liệu như sau:

Tải bản đầy đủ ngay(64 tr)

×
x