Tải bản đầy đủ - 64 (trang)
BÁO GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

BÁO GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Tải bản đầy đủ - 64trang

22Trường ĐHKTQD Hà NộiChuyên đề thực tập chuyên ngànhLà một công ty chuyên xây dựng và cung cấp vật liệu xây dựng, Công ty

TNHH Đầu tư và Thương mại Hồng Dương đã có uy tín trong tỉnh và các khu vực

lân cận. Công ty chúng tôi xin chân thành cám ơn Quý khách hàng đã sử dụng mặt

hàng của Chúng tôi trong thời gian qua và sau đây là báo mặt hàng vật liệu xây

dựng của công ty chúng tôi:

STTTên mặt hàngĐVTSLĐơn

giáThành tiền1Thép ф 10Kg2.10016.02933.660.9002Thép ф12Kg1.58716.42326.063.3013Thép ф 18Kg1.42616.42323.419.1984Thép ф 22Kg2.13815.81733.816.746

116.960.14

5Tổng cộng11.696.015

128.656.160

Bằng chữ: Một trăm hai tám triệu sáu trăm năm sáu nghìn một trăm sáu mươi

đồng chẵn./

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(Đã ký)Biểu 2.3. Hợp đồng kinh tế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSV: Hoàng Thị Ngọc Huyền - Lớp: Kế toán K23-VB223Trường ĐHKTQD Hà NộiChuyên đề thực tập chuyên ngành-------o0o------HỢP ĐỒNG MUA BÁN

Số: 138/HĐKT

- Căn cứ vào nhu cầu vào khả năng của hai bên

Hôm nay, ngày 05 tháng 08 năm 2013 tại Công ty cổ phần Hoàng Hưng

Quảng Ninh, chúng tôi gồm có:

BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HƯNG QUẢNG NINH (bên mua)

Địa chỉ:

Tổ 18, khu 3, P.Giếng Đáy, TP.Hạ Long, Q.Ninh

Đại diện:

Ông Phạm Thế Sáu

Chức vụ: Giám Đốc

Tel:

0333.846121

Fax: 0333.846122

MST:

5700587103

BÊN B: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HỒNG DƯƠNG

(bên bán)

Địa chỉ:

Số 5, Vạn Yên, P.Việt Hưng, TP.Hạ Long, Q.Ninh

Đại diện:

Nguyễn Thị Dung

Chức vụ: Giám Đốc

MST:

5700929188

Số TK:

4411 0000 349594 tại Ngân hàng ĐT&PT CN Quảng Ninh

Hai bên thoả thuận ký hợp đồng mua bán theo các điều khoản sau đây:

Điều 1: Nội dung hợp đồng

Bên B đồng ý bán cho bên A số lượng hàng hoá, giá cả như sau:

STTTên mặt hàngĐVTSL1

2

3

4Đơn giáThành tiềnThép ф 10

Kg

2.100

16.029

33.660.900

Thép ф12

Kg

1.587

16.423

26.063.301

Thép ф 18

Kg

1.426

16.423

23.419.198

Thép ф 22

Kg

2.138

15.817

33.816.746

Tổng cộng

116.960.145

Thuế GTGT 10%

11.696.015

Tổng thanh toán

128.656.160

Bằng chữ: Một trăm hai tám triệu sáu trăm năm sáu nghìn một trăm sáu mươi đồng

chẵn./

Điều 2: Chất lượng, chủng loại:SV: Hoàng Thị Ngọc Huyền - Lớp: Kế toán K23-VB2Trường ĐHKTQD Hà Nội24Chuyên đề thực tập chuyên ngànhBên B cung cấp Vật tư đúng theo tiêu chuẩn và đặc tính và đúng theo yêu cầu của

bên A và đạt hiệu quả cao nhất trong sử dụng.

Điều 3: Địa điểm và thời gian giao hàng:

Giao hàng và vận chuyển tại kho hàng theo chỉ định của bên mua.

Điều 4: Trách nhiệm bảo hành, bảo trì và hướng dẫn sử dụng:

Bên A: Thực hiện theo đúng hợp đồng, thanh toán dứt điểm .

Chuẩn bị địa điểm, bố trí cán bộ kỹ thuật để tiếp nhận, kiểm tra và tạo điều kiện

thuận lợi cho bên B giao hàng.

Tổ chức nghiệm thu hàng hóa và lập biên bản nghiệm thu ngay sau khi bên B hoàn

công việc cung cấp hàng hóa.

Điều 5: Phương thức, thời gian, điều kiện thanh toán.

Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt dứt

điểm 1 lần 100% giá trị của hóa đơn trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận

được hóa đơn GTGT hợp lệ và Biên bản nghiệm thu.

Điều 6. Quy tắc đạo đức trong kinh doanh

Bên Bán cũng như nhân viên của Bên Bán cam kết:

1-Không tặng, cho nhân viên của Bên Mua, người nhà hoặc người cộng tác có

liên quan của nhân viên này bất cứ những lợi ích vật chất nào, bao gồm những

giới hạn ở tiền, chuyến du lịch, dự tiệc/đi ăn, quà tặng dưới bất kỳ hình thức

nào;2- Không thúc đẩy, gây sức ép dưới mọi hình thức (bao gồm hứa thưởng, tiền hoa

hồng hay bất cứ lợi ích nào khác) nếu việc đó có thể tạo ra sự thiên vị hoặc vi

phạm đạo đức liên quan đến đàm phán, ký kết hợp đồng vì lợi ích của chính

những người này;

3- Trong trường hợp nhân viên của Bên Mua có cổ phần hay quyền lợi hay làm

việc cho Bên Bán, thì ngay lập tức Bên Bán và nhân viên có liên quan phải báo

cho Ban lãnh đạo của Bên Mua nhằm tôn trọng tính trong sáng trong quan hệ

giữa nhân viên này với các bên trong Hợp đồng và để Bên Mua tìm cách xử lý

thích hợp.SV: Hoàng Thị Ngọc Huyền - Lớp: Kế toán K23-VB2Trường ĐHKTQD Hà Nội25Chuyên đề thực tập chuyên ngànhBên Mua đảm bảo rằng nhân viên của Bên Mua cam kết nhân danh bản thân

mình, trong quan hệ với gia đình và những người xung quanh cũng như mọi

thực thể kinh tế mà người đó có các lợi ích trực tiếp hay gián tiếp, thực hiện một

cách trực tiếp hay gián tiếp các việc sau đây:

1- Không nhận quà, tiền hay bất ký lợi ích bằng hiện vật dưới bất kỳ dạng nào từ

phía Bên Bán và thông báo cho Ban lãnh đạo của Bên Mua trong thời gian sớm

nhất về một đề nghị như vậy mà nhân viên này nhận được;

2- Không có bất cứ đòi hỏi đối với bên thứ ba nào về lợi ích hoặc ưu tiên dưới bất

cứ dạng nào từ các giao dịch được thực hiện vì lợi ích của Bên Mua hoặc từ

những ưu tiên dành cho bên thứ ba đó;

3- Không ưu tiên hoặc gây bất lợi cho Bên Bán nếu việc đó có thể tạo ra sự thiên vị

hoặc vi phạm đạo đức liên quan đến đàm phán, ký kết hợp đồng vì lợi ích của

chính những người này.

Quy tắc đạo đức trong kinh doanh này được áp dụng cho toàn thể nhân viên của

Bên Mua và Bên Bán, và xem như một thỏa thuận pháp lý giữa hai bên. Trong

trường hợp Bên Bán không tôn trọng hoặc không thực hiện quy định tại Điều khoản

này, Bên Mua có quyền chấm dứt Hợp đồng này và yêu cầu bồi thường thiệt hại

phát sinh từ việc vi phạm nghĩa vụ của Bên Bán như quy định tại Điều khoản này.

Điều 7: Điều khoản chung.

Hai bên cam kết nghiêm chỉnh thực hiện đúng các điều khoản đã thoả thuận,

không được đơn phương thay đổi hoặc huỷ hợp đồng, bên nào không thực hiện hoặc

đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lí do chính đáng thì phải chịu

bồi thường cho phía bên kia (trừ trường hợp bất khả kháng).

Hai bên chủ động thông báo cho nhau tiến độ thực hiện hợp đồng. Trong quá

trình thực hiện có vướng mắc xảy ra hai bên phải trực tiếp bàn bạc tìm phương án

giải quyết trên cơ sở hợp tác.

Bên nào vi phạm điều khoản trên thì phải chịu trách nhiệm vật chất theo quy

định của pháp luật hiện hành về phạt vi phạm chất lượng, bảo hành, thời gian giao

hàng, thanh toán...SV: Hoàng Thị Ngọc Huyền - Lớp: Kế toán K23-VB2Trường ĐHKTQD Hà Nội26Chuyên đề thực tập chuyên ngànhCác điều kiện và điều khoản khác không ghi trong hợp đồng này đều được

các bên thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 8: Hiệu lực của hợp đồng.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hợp đồng này được lập thành 03 bản bằng chữ tiếng Việt, có giá trị như

nhau, Bên A giữ 02 bản, Bên B giữ 01 bản.

Hợp đồng sẽ tự động được thanh lý sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đầy

đủ nếu hai bên không có tranh chấp, ngoại trừ điều khoản bảo hành

Hợp đồng qua fax có giá trị như bản gốc.

ĐẠI DIỆN BÊN AĐẠI DIỆN BÊN B(Ký tên, đóng dấu)

(Ký tên, đóng dấu)

Căn cứ vào hợp đồng đã ký kết, bên bán tiến hành giao vật tư cho Công ty. Khi

nguyên vật liệu về đến kho hàng, bên bán giao hoá đơn GTGT, căn cứ vào hóa đơn

GTGT, Công ty cử hội đồng kiểm nhận lập biên bản kiểm tra hàng nhập kho đối chiếu

với quy cách, chất lượng ghi trong hợp đồng và đối chiếu với số lượng, chủng loại vật

tư ghi trên hóa đơn. Số lượng vật tư thực tế sẽ được thể hiện trong biên bản kiểm

nghiệm vật tư, hàng hóa.SV: Hoàng Thị Ngọc Huyền - Lớp: Kế toán K23-VB227Trường ĐHKTQD Hà NộiChuyên đề thực tập chuyên ngànhBiểu 2.4: Hóa đơn GTGT (Thép)

HOÁ ĐƠN GTGTMẫu số: 01 GTKT3/001Liên 2: Giao cho khách hàngAA/13PNgày 08 tháng 08 năm 20130002407Đơn vị bán hàng: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Hồng Dương

Địa chỉ: Sổ 5, Vạn Yên, P.Việt Hưng, TP.Hạ Long, Q.Ninh

Số TK

Điện thoại: 0333.848.358

Họ tên người mua hàng: Nguyễn Thế HưngMST: 5701295689Đơn vị: Công ty cổ phần Hoàng Hưng Quảng Ninh

Địa chỉ:phường Giếng Đáy, Tp Hạ Long

Hình thức thanh toán: Trả chậm

STT Tên hàng hoá dịch vụ ĐVT

AB1

Thép ф 10

2

Thép ф12

3

Thép ф 18

4

Thép ф 22

Cộng tiền hàng:

Thuế suất GTGT: 10%C

Kg

Kg

Kg

KgSố TK 44510000016889

Số lượng

1

2.100

1.587

1.426

2.138Tiền thuế GTGT:MST: 5700587103

Đơn giá

Thành tiền

2

16.029

16.423

16.423

15.817

116.960.145

11.696.0153=1x2

33.660.900

26.063.301

23.419.198

33.816.746Tổng số tiền thanh toán:

128.656.160

Số viết bằng chữ: Một trăm hai mươi tám triệu sáu trăm năm sáu nghìn một trăm sáu

mươi đồng.

Người mua hàng

Người bán hàng

Thủ trưởng đơn vị

Hàng hoá trước khi nhập kho phải được kiểm nhận, kiểm nghiệm và có biên

bản. Thành phần ban kiểm nghiệm bao gồm các đại diện của các phòng ban kỹ

thuật, hoặc kế toán có nghiệp vụ chức năng theo quy định cụ thể của ban Giám đốc

công ty.SV: Hoàng Thị Ngọc Huyền - Lớp: Kế toán K23-VB228Trường ĐHKTQD Hà NộiChuyên đề thực tập chuyên ngànhBiểu 2.5: Biên bản kiểm nghiệm của NVL (Thép)

Công ty cổ phần Hoàng Hưng Quảng NinhBM-KS.03.01-BBKNPhòng Kế hoạch kỹ thuậtBIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM

Số: 19/8

(vật tư, sản phẩm, hàng hoá)

Ngày 08 tháng 08 năm 2013Căn cứ vào hoá đơn số 0002407 ngày 08 tháng 08 năm 2013 của đơn vị Công ty

TNHH Đầu tư và Thương mại Hồng Dương

Chúng tôi tiến hành kiểm nghiệm và nghiệm thu các loại.

STT1

2

3

4Tên nhãn hiệuĐơnSố lượng theohàng hoávị tínhchứng từThép ф 10

Kg

Thép ф12

Kg

Thép ф 18

Kg

Thép ф 22

Kg

Phòng Kỹ ThuậtSố lượng kiểm nghiệm

Lượng đúngLượng saiquy cáchquy cách2.100

1.587

1.426

2.138Kết quả kiểm

nghiệm2.100

Đạt yêu cầu

1.587

Đạt yêu cầu

1.426

Đạt yêu cầu

2.138

Đạt yêu cầu

Đại diện bên giao hàngĐã kýĐã kýTừ các chứng từ liên quan bao gồm hóa đơn GTGT, biên bản kiểm nghiệm vật

tư, biên bản giao nhận hàng hóa, kế tóan tiến hành lập phiếu nhập kho theo số lượng

thực tế nhập kho và giá trị chủng loại vật tư theo hợp đồng.SV: Hoàng Thị Ngọc Huyền - Lớp: Kế toán K23-VB2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

BÁO GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Tải bản đầy đủ ngay(64 tr)

×
x