Tải bản đầy đủ - 34 (trang)
Quy trình hạch toán kế toán bán hàng (Sơ đồ 2.9)

Quy trình hạch toán kế toán bán hàng (Sơ đồ 2.9)

Tải bản đầy đủ - 34trang

Đề cương tổng quan

Đại học Hải Phòng

Số dư cuối quý, cuối năm của các TK còn lại được kết chuyển sang bên nợ TK

911.

- Sau khi bù trừ hai bên Nợ-Có trên TK 911, kế toán xác định kết quả kinh

doanh như sau:

 Nếu só tiền dư bên nợ TK 911, tức là trong quý, năm kết quả hoạt động kinh

doanh của công ty là lỗ và số tiền này kết chuyển sang Nợ TK 421-Lợi nhuận

chưa phân phối.

 Nếu số tiền dư bên có TK 911, tức là trong quý, năm kết quả hoạt động kinh

doanh của công ty là lói và số tiền này kết chuyển sang Có TK 421-Lợi nhuận

chưa phân phối.

TK 632TK 911TK 511, 515,711

Kết chuyển giá vốn hàng bánKết chuyển DT, DTTC,phát sinh trong kỳTN khácTK 635

Kết chuyển chi phí tài chính

phát sinh trong kỳ

TK 642TK 421

Kết chuyển chi phí QLDNKết chuyển lỗphát sinh trong kỳphát sinh trong kỳTK 811

Kết chuyển chi phí khác

phát sinh trong kỳ

TK 821

Kết chuyển chi phí

Thuế TNDN

TK 421

29Trần Thị Thủy

Lớp : K4AĐề cương tổng quan

Kết chuyển lãiĐại học Hải Phòngphát sinh trong kỳ

Sơ đồ 2.10: Sơ đồ kết chuyển chi phí xác định kết quả kinh doanh

Ví dụ: Công ty thu tiền xuất bán Sắt cho công ty TNHH sản xuất và thương mại

Kiệt Thông theo hóa đơn GTGT số 701 về nhập quỹ tiền mặt vào ngày

09/12/2013, số tiền 18.480.000 đồng, được ghi vào phiếu thu số 198 (PT 198).

Đơn vị: CÔNG TY Cổ phần TM vận tảiPHIẾU THUXNK Hoàng Đạt

Địa chỉ:1/48, chợ Lũng - Hải An - Hải PhòngSố: PT 198

Ngày 09 tháng 12 năm

2013Mẫu số 01-TT

(TheoQĐ số 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)NỢ: 111

Có: 511, 3331Họ, tên người nộp tiền:

Địa chỉ:

Lý do thu:

Số tiền:

Viết bằng chữ:

Gồm theo:Vũ Thị Thanh

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Kiệt Thông

Thu tiền xuất bán Sắt theo hóa đơn GTGT số 701

18.480.000đ

Mười tám triệu bốn trăm tám mươi ngàn đồng chẵn.

Chứng từ kế toán…………………..

Ngày 09 tháng 12 năm 20013

Giám đốcKế toán trưởngNgười lậpNgười nộp tiềnThủ quỹ(Ký, họ tên)(Ký, họ tên )(Ký, họ tên )(Ký, họ tên )Vũ Hữu Thiệm Nguyễn Thanh TràNguyễn Thị NgaVũ Thị Thanh(Ký, họ tên, đóng

dấu)Dung Thị HũaĐó nhậnn đủ số tiền (viết bằng chữ):

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc đá quý):

+ Số tiền quy đổi:........................................................................................................

........................................................................................................

.........................................................................................................30Trần Thị Thủy

Lớp : K4AĐề cương tổng quanĐại học Hải PhòngKẾT LUẬN

Trong quá trình thực tập tốt nghiệp kết hợp với việc nghiên cứu lý luận với

thực tiễn, em thấy rằng tổ chức công tác kế toán nói chung, kế toán bán hàng và

xác định kết quả bán hàng nói riêng vừa mang tính lý luận, vừa mang tính thực

tiễn làm cho kế toán thực sự trở thành một công cụ quản lý kinh tế sắc bén và có

hiệu quả cao.

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng với nhiệm vụ ghi chép,

cung cấp những thông tin cần thiết trong quá trình bán hàng để từ đó tính toán ra

kết quả bán hàng. Với nhiệm vụ như vậy, kế toán bán hàng sẽ cung cấp số liệu

để tiến hành phân tích tình hình hoạt động của công ty, từ đó có những phương

hướng giải quyết đúng đắn, kịp thời. Đồng thời tổ chức công tác kế toán bán

hàng và xác định kết quả bán hàng, công ty sẽ theo dõi được chặt chẽ tình hình

công nợ cũng như việc thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước.

Qua qua trình học tập, nghiên cứu và tìm hiểu thực tế công tác kế toán bán

hàng tại Công ty, em đã mạnh dạn đưa ra một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn

thiện hơn nữa công tác bán hàng tại Công ty.

Do hạn chế về hiểu biết và kinh nghiệm thực tế nên không tránh khỏi

những thiếu sai sót khi hoàn thành chuyên đề. E mong muốn có được sự góp ý

của giáo viên hướng dẫn, các nhà quản lý Công ty, các nhà nghiên cứu để nội

dung chuyên đề của em ngày càng hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn cô giáo: Vũ Thị Phương Dung đã hướng dẫn

dìu dắt em trong thời gian thực tập và hoàn thành chuyên đề này.

Xin trân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của cán bộ phòng TCKT Công

ty.

Sinh viên

31Trần Thị Thủy

Lớp : K4AĐề cương tổng quanĐại học Hải Phòng

TRẦN THỊ THỦYDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Để chuyên đề của em được hoàn thiện hơn em đã tham khảo Giáo trình kế toán

tài chính của Học viện tài chính, giáo trình kế toán quản trị, Hệ thống chuẩn

mực kế toán Việc Nam, Chế độ kế toán Việt Nam....32Trần Thị Thủy

Lớp : K4AĐề cương tổng quanĐại học Hải PhòngMỤC LỤC33Trần Thị Thủy

Lớp : K4AĐề cương tổng quanĐại học Hải Phòng34Trần Thị Thủy

Lớp : K4ATài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quy trình hạch toán kế toán bán hàng (Sơ đồ 2.9)

Tải bản đầy đủ ngay(34 tr)

×
x